Opublikowano: 2021-04-26 14:16:05

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe na: a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej spełniających wymogi określone w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach Publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami ). b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich spełniających wymogi określone w art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach Publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami. c) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dla 4 przepustów.

Wynik postepowania:

Zestawienie ofert do zapytania ofertowego pn:

a)      opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej spełniających wymogi określone w art. 20 pkt  1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach Publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami ).

b)      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich spełniających wymogi określone w art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach Publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami.

c)      Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dla 4 przepustów. 

Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia  budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do wykonywania ekspertyz  technicznego przepustów , należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.

 

 Oferty złożone :

Oferta nr 1:  Lehmann+Partner Polska sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – część a) 17 958,00 zł , część c) – 6 494,00 zł

Oferta nr 2: Łukasz Fornal , ul. Dywizjonu 303/10 , 96-100 Skierniewice – część c) 28 290,00 zł

Oferta nr 3: Usługi Ogólnobudowlane , Kielan Stanisław , ul. M. Zawiszy 17,  05-280 Zawiszyn – część c)  11 672,70 zł

Oferta nr 4: Szymon Siedlecki , ul. Łęg Tarnowski 16b , 33-131 Łęg Tarnowski – część a)   6 500,00 zł , część b) 5 500,00 zł

 

Informacja o unieważnieniu części postępowania:

W związku z podjętą decyzją o przebudowie przepustów 2021r  Zamawiający unieważnia część c) opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dla 4 przepustów. 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 995
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2021-04-07 13:02:38
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2021-04-07 13:03:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu