Opublikowano: 2021-04-30 13:58:37

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0027 Sroczków, gm. Pacanów: działka nr 851.

Wynik postepowania:

IGPM.6840.6.2020                                                                           Pacanów, dn. 30.04.2021 r.

   

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Urząd miasta i Gminy Pacanów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,

który odbył się w dniu 22 kwietnia 2021 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, sala konferencyjna, piętro II.

1.    Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 851, położonej w obrębie 0027 Sroczków, powierzchnia 1,6700 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów, KW nr KI1B/00056270/7.

2.    Cena wywoławcza nieruchomości – 20 400,00 zł

3.    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –41 610,00 zł

4.    Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 3

5.    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6.    Nabywca nieruchomości – p. Szczepan Witek

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 601
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2021-03-22 12:16:57
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2021-03-22 12:17:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu