Opublikowano: 2017-12-11 11:39:20

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Wynik postepowania:

 Znak: RK.271.2.2017

Pacanów, dnia: 12.12.2017r.


Informacja o unieważnieniu postępowania

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, informuje że w dniu 11.12.2017r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów – postępowanie znak RK.271.2.2017

W związku z zapisami art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Zamawiający – Gmina Pacanów, informuje że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy PZP postępowanie zostało unieważnione.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Znak sprawy: RK.271.2.2017

 Pacanów  11.12.2017r 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów”

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 115.000,00 zł

Nr oferty

Wykonawca

Cena ryczałtowa brutto   [zł]

Liczba dodatkowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych

Liczba dodatkowych zbiórek elektroodpadów

1.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT

 Sp. z o.o.

Wola Jachowa 94A

26- 008 Górno

 

279.024,00

4

4

2.

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

 

204.000,00

4

4

3.

P.U.K. „TAMAX”

Szczepan Cieślak

Os. Sady 20/2

28-340 Sędziszów

204.000,00

4

4

4.

 

„EKOM” Maciejczyk Sp. J

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

 

188.400,00

4

4

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1955
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-12-01 14:23:08
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-12-01 14:24:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu