Opublikowano: 2017-11-30 13:17:32

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Wynik postepowania:

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Znak sprawy: RK.271.1.2017

                                                                                                          Pacanów  30.11.2017r 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów”

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 115.000,00 zł

Nr oferty

Wykonawca

Cena ryczałtowa brutto   [zł]

Liczba dodatkowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych

Liczba dodatkowych zbiórek elektroodpadów

1.

 

P.U.K. „TAMAX”

Szczepan Cieślak

Os. Sady 20/2

28-340 Sędziszów

 

300.000,00

4

4

2.

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

 

204.00,00

4

4

3.

 

„EKOM” Maciejczyk Sp. J

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

 

196.800,00

4

4

 

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

 




Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1926
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-11-22 14:45:59
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-11-22 14:47:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu