Opublikowano: 2017-10-24 08:24:33

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172

Wynik postepowania:

Znak: IGPM.271.9.2017

Pacanów 30.10.2017r.

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art.93 ust.1  pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2017r poz. 1579) informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172

Uzasadnienie :

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

Wyk. w 4 egz.:

1.            Egz. 1 Wykonawcy                                                                        

2.            Egz. 2 strona internetowa

3.            Egz. 3 tablica ogłoszeń

4.            Egz. 4 a/a

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Znak sprawy: IGPM.271.9.2017

 

                                                                                                          Pacanów  24.10.2017r 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty brutto (  zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

154 924,04

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

151 509,19

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 105 000,00 zł

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty brutto ( zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

199 482,32

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

142 335,07

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 122 000,00 zł

 

Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty brutto (  zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

69 436,88

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

55 556,27

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 38 000,00 zł

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1731
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-10-04 11:13:54
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-10-04 11:32:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu