Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wersja do druku

 

Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym w Połańcu i zgłoszenia budowy – Wydział  Budownictwa Starostwo Busko-Zdrój (na podstawie ustawy Prawo wodne  z 20 lipca 2017 r. i Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.).

Po wykonaniu budowy przydomowej oczyszczalni, posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miasta i Gminy, Referat Komunalny. Zgodnie z art. 152 ust. 1 Prawo ochrony środowiska instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 206.

Wymagane dokumenty:

- Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

- Oświadczenie zgłaszającego instalację

Przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową są zwolnione z opłaty. W celu potwierdzenia tej informacji należy wypełnić załączone oświadczenie i przedłożyć wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszenia.


Załączone pliki
Zgloszenie_przydomowej_oczyszczalni.docxZgloszenie_przydomowej_oczyszczalni (Zgloszenie_przydomowej_oczyszczalni.docx - 17.63 KB)
Data publikacji: 2023-07-18 09:21:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Zgloszenie_przydomowej_oczyszczalni
Oswiadczenie_do_przydomowej_oczyszczalni.docxOswiadczenie_do_przydomowej_oczyszczalni (Oswiadczenie_do_przydomowej_oczyszczalni.docx - 13.408 KB)
Data publikacji: 2023-07-18 09:21:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oswiadczenie_do_przydomowej_oczyszczalni

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 309

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2023-07-18 09:19:43
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2023-07-18 09:21:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2023-07-18 09:23:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony