Rządowy Fundusz Polski ŁadDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-12-01 12:46:44

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Pacanów.

Lad.png 

W ramach inwestycji zostanie wykonana obudowa zniszczonych dróg przez nawalne deszcze w latach  2018-2020r tj. remont dróg gminnych nr 361101T, 361109T, 361007T,361015T, 361118T, 361114T, 361116T, 361080T, 361078T o łącznej długości ok. 7,4 km oraz przebudowę 7 sztuk przepustów w ciągach drogowych. Projekt zakłada również przebudowę drogi gminnej 361070T w centrum miejscowości Pacanów będącej drogą dojazdową do atrakcji turystycznej -Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Łączna wartość robót modernizacyjnych wynosi :  5 093 578,71 Zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK  wynosi : 4 838 899,77 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi : 254 678,94 zł

Wykonawcami robót budowlanych w ramach projektu są :
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.  z o.o DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp. z o.o.,
Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD  Adam Darowski
Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski

Termin zakończenia prac został określony na 21.11.2022r. 

Lad1.jpg

 Powrót