Rok 2022

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2022
Załączone pliki
2022_uchwala_236.pdfUchwała Nr XLIII/236/22 (2022_uchwala_236.pdf - 282.568 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 08:49:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2022 rok
2022_uchwala_237.pdfUchwała Nr XLIII/237/22 (2022_uchwala_237.pdf - 1643.913 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:25:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_238.pdfUchwała Nr XLIII/238/22 (2022_uchwala_238.pdf - 2306.42 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:41:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_239.pdfUchwała Nr XLIII/239/22 (2022_uchwala_239.pdf - 205.58 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:30:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2022_uchwala_240.pdfUchwała Nr XLIII/240/22 (2022_uchwala_240.pdf - 229.223 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:39:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia pomoce finansowej Powiatowi Ruskiemu na realizację w 2022r. projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dl 2954”
2022_uchwala_241.pdfUchwała Nr XLIII/241/22 (2022_uchwala_241.pdf - 166.666 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:42:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2022_uchwala_242.pdfUchwała Nr XLIII/242/22 (2022_uchwala_242.pdf - 166.464 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:43:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2022_uchwala_243.pdfUchwała Nr XLIII/243/22 (2022_uchwala_243.pdf - 239.033 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:42:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2022, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
2022_uchwala_244.pdfUchwała Nr XLIII/244/22 (2022_uchwala_244.pdf - 176.415 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:45:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pacanów
2022_uchwala_245.pdfUchwała Nr XLIII/245/22 (2022_uchwala_245.pdf - 675.774 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:46:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2022r.
2022_uchwala_246.pdfUchwała Nr XLIII/246/22 (2022_uchwala_246.pdf - 358.976 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:50:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
2022_uchwala_247.pdfUchwała Nr XLIII/247/22 (2022_uchwala_247.pdf - 252.404 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:20:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.
2022_uchwala_248.pdfUchwała Nr XLIV/248/22 (2022_uchwala_248.pdf - 1645.938 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:52:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_249.pdfUchwała Nr XLIV/249/22 (2022_uchwala_249.pdf - 1444.817 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:53:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_250.pdfUchwała Nr XLV/250/22 (2022_uchwala_250.pdf - 878.613 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:55:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_251.pdfUchwała Nr XLVI/251/22 (2022_uchwala_251.pdf - 904.809 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 10:10:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_252.pdfUchwała Nr XLVI/252/22 (2022_uchwala_252.pdf - 173.415 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 10:11:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2022_uchwala_253.pdfUchwała Nr XLVI/253/22 (2022_uchwala_253.pdf - 173.482 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 10:11:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2022_uchwala_254.pdfUchwała Nr XLVII/254/22 (2022_uchwala_254.pdf - 1646.485 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 10:12:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_255.pdfUchwała Nr XLVII/255/22 (2022_uchwala_255.pdf - 2042.504 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 10:13:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_256.pdfUchwała Nr XLVII/256/22 (2022_uchwala_256.pdf - 212.491 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 10:15:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.
2022_uchwala_257.pdfUchwała Nr XLVII/257/22 (2022_uchwala_257.pdf - 330.592 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 10:41:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów
2022_uchwala_258.pdfUchwała Nr XLVIII/258/22 (2022_uchwala_258.pdf - 201.054 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 08:14:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania.
2022_uchwala_259.pdfUchwała Nr XLVIII/259/22 (2022_uchwala_259.pdf - 4741.677 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 08:17:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
2022_uchwala_260.pdfUchwała Nr XLVIII/260/22 (2022_uchwala_260.pdf - 170.97 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 08:50:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2021 r.
2022_uchwala_261.pdfUchwała Nr XLVIII/261/22 (2022_uchwala_261.pdf - 1648.821 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 08:51:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_262.pdfUchwała Nr XLVIII/262/22 (2022_uchwala_262.pdf - 2152.677 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 08:51:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok
2022_uchwala_263.pdfUchwała Nr XLVIII/263/22 (2022_uchwala_263.pdf - 332.479 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 08:52:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
2022_uchwala_264.pdfUchwała Nr XLVIII/264/22 (2022_uchwala_264.pdf - 334.224 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 08:52:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Karsach Dolnych
2022_uchwala_265.pdfUchwała Nr XLVIII/265/22 (2022_uchwala_265.pdf - 335.156 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 08:53:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Karsach Dolnych, gm. Pacanów
2022_uchwala_266.pdfUchwała Nr XLVIII/266/22 (2022_uchwala_266.pdf - 371.294 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 09:01:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pacanów porozumienia w sprawie współpracy z Gminą Krynica – Zdrój
2022_uchwala_267.pdfUchwała Nr XLVIII/267/22 (2022_uchwala_267.pdf - 176.592 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 09:01:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/159/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2022_uchwala_268.pdfUchwała Nr XLVIII/268/22 (2022_uchwala_268.pdf - 170.152 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 09:02:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2022_uchwala_269.pdfUchwała Nr XLVIII/269/22 (2022_uchwala_269.pdf - 459.423 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 09:02:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Pacanów do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
2022_uchwala_270.pdfUchwała Nr XLVIII/270/22 (2022_uchwala_270.pdf - 289.713 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 09:03:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie woli przejęcia na własność przez Gminę Pacanów od Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnych wybudowanych w ramach inwestycji pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec -Słupia znajdujących się na terenie gminy Pacanów.
2022_uchwala_271.pdfUchwała Nr XLVIII/271/22 (2022_uchwala_271.pdf - 290.819 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 09:03:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie woli zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Kielcach przy realizacji Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na terenie gminy Pacanów.
2022_uchwala_272.pdfUchwała Nr XLVIII/272/22 (2022_uchwala_272.pdf - 317.014 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 09:04:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2022_uchwala_273.pdfUchwała Nr XLVIII/273/22 (2022_uchwala_273.pdf - 175.467 KB)
Data publikacji: 2022-07-13 09:04:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka Ratownika OSP z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, w ćwiczeniach lub szkoleniu pożarniczym.
2022_uchwala_274.pdfUchwała Nr XLIX/274/22 (2022_uchwala_274.pdf - 1206.868 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:53:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_275.pdfUchwała Nr XLIX/275/22 (2022_uchwala_275.pdf - 187.523 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:54:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze, zatrudnionymi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2022_uchwala_276.pdfUchwała Nr XLIX/276/22 (2022_uchwala_276.pdf - 170.361 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:54:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacanów na rok szkolny 2022/2023
2022_uchwala_277.pdfUchwała Nr XLIX/277/22 (2022_uchwala_277.pdf - 384.24 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:55:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pacanów porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 - 2030
2022_uchwala_278.pdfUchwała Nr XLIX/278/22 (2022_uchwala_278.pdf - 641.805 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:55:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2022_uchwala_279.pdfUchwała Nr XLIX/279/22 (2022_uchwala_279.pdf - 1158.574 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:56:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej (gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów
2022_uchwala_280.pdfUchwała Nr XLIX/280/22 (2022_uchwala_280.pdf - 1770.751 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:56:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Pacanów
2022_uchwala_281.pdfUchwała Nr XLIX/281/22 (2022_uchwala_281.pdf - 197.919 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:56:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
2022_uchwala_282.pdfUchwała Nr XLIX/282/22 (2022_uchwala_282.pdf - 197.266 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:57:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
2022_uchwala_283.pdfUchwała Nr XLIX/283/22 (2022_uchwala_283.pdf - 198.209 KB)
Data publikacji: 2022-09-01 07:58:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
2022_uchwala_284.pdfUchwała Nr L/284/22 (2022_uchwala_284.pdf - 1655.583 KB)
Data publikacji: 2022-09-14 13:45:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_285.pdfUchwała Nr L/285/22 (2022_uchwala_285.pdf - 1999.718 KB)
Data publikacji: 2022-09-14 13:46:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_286.pdfUchwała Nr L/286/22 (2022_uchwala_286.pdf - 328.619 KB)
Data publikacji: 2022-09-14 13:46:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów
2022_uchwala_287.pdfUchwała Nr L/287/22 (2022_uchwala_287.pdf - 258.901 KB)
Data publikacji: 2022-09-14 13:47:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.
2022_uchwala_288.pdfUchwała Nr L/288/22 (2022_uchwala_288.pdf - 706.544 KB)
Data publikacji: 2022-09-14 13:47:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2022_uchwala_289.pdfUchwała Nr LI/289/22 (2022_uchwala_289.pdf - 778.923 KB)
Data publikacji: 2022-10-06 08:06:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_290.pdfUchwała Nr LI/290/22 (2022_uchwala_290.pdf - 174.73 KB)
Data publikacji: 2022-10-06 08:07:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów w z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2022_uchwala_291.pdfUchwała Nr LI/291/22 (2022_uchwala_291.pdf - 84.122 KB)
Data publikacji: 2022-10-06 08:07:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie woli wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2022_uchwala_292.pdfUchwała Nr LII/292/22 (2022_uchwala_292.pdf - 1174.482 KB)
Data publikacji: 2022-10-19 11:46:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_293.pdfUchwała Nr LIII/293/22 (2022_uchwala_293.pdf - 835.826 KB)
Data publikacji: 2022-11-16 14:20:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_294.pdfUchwała Nr LIII/294/22 (2022_uchwala_294.pdf - 955.456 KB)
Data publikacji: 2022-11-16 14:21:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_295.pdfUchwała Nr LIV/295/22 (2022_uchwala_295.pdf - 163.026 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:10:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok
2022_uchwala_296.pdfUchwała Nr LIV/296/22 (2022_uchwala_296.pdf - 171.63 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:11:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2022_uchwala_297.pdfUchwała Nr LIV/297/22 (2022_uchwala_297.pdf - 461.175 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:11:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2022_uchwala_298.pdfUchwała Nr LIV/298/22 (2022_uchwala_298.pdf - 160.603 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:12:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2022_uchwala_299.pdfUchwała Nr LIV/299/22 (2022_uchwala_299.pdf - 169.772 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:12:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2022_uchwala_300.pdfUchwała Nr LIV/300/22 (2022_uchwala_300.pdf - 677.268 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:13:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_301.pdfUchwała Nr LIV/301/22 (2022_uchwala_301.pdf - 236.349 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:13:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2022_uchwala_302.pdfUchwała Nr LIV/302/22 (2022_uchwala_302.pdf - 165.708 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:14:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe do placówek oświatowych
2022_uchwala_303.pdfUchwała Nr LIV/303/22 (2022_uchwala_303.pdf - 107.49 KB)
Data publikacji: 2022-12-06 07:14:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
2022_uchwala_304.pdfUchwała Nr LV/304/22 (2022_uchwala_304.pdf - 838.335 KB)
Data publikacji: 2022-12-21 10:15:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_305.pdfUchwała Nr LV/305/22 (2022_uchwala_305.pdf - 1016.328 KB)
Data publikacji: 2022-12-21 10:16:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_306.pdfUchwała Nr LVI/306/22 (2022_uchwala_306.pdf - 833.613 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 11:46:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030
2022_uchwala_307.pdfUchwała Nr LVI/307/22 (2022_uchwala_307.pdf - 1633.822 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 11:58:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2023 rok
2022_uchwala_308.pdfUchwała Nr LVI/308/22 (2022_uchwala_308.pdf - 834.95 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 11:59:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_309.pdfUchwała Nr LVI/309/22 (2022_uchwala_309.pdf - 758.465 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 11:59:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_310.pdfUchwała Nr LVI/310/22 (2022_uchwala_310.pdf - 243.97 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 12:00:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.
2022_uchwala_311.pdfUchwała Nr LVI/311/22 (2022_uchwala_311.pdf - 165.89 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 12:01:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/158/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 2 grudnia 2020 dotyczącej wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów
2022_uchwala_312.pdfUchwała Nr LVI/312/22 (2022_uchwala_312.pdf - 179.151 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 12:01:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pacanów
2022_uchwala_313.pdfUchwała Nr LVI/313/22 (2022_uchwala_313.pdf - 99.699 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 12:02:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Biechowa na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1649

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2022-03-04 12:52:28
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2022-03-04 12:52:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2023-01-12 12:03:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony