w 2022 roku

Wersja do druku

podpisane w 2022 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2022
(ZAR_1_2022.pdf - 304.859 KB) Data publikacji: 2022-01-11 14:03:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 2/2022
(ZAR_2_2022.pdf - 409.762 KB) Data publikacji: 2022-01-21 10:40:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygania w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

Zarządzenie Nr 3/2022
(ZAR_3_2022.pdf - 411.884 KB) Data publikacji: 2022-01-17 12:12:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 4/2022
(ZAR_4_2022.pdf - 345.765 KB) Data publikacji: 2022-01-14 08:11:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 5/2022
(ZAR_5_2022.pdf - 292.943 KB) Data publikacji: 2022-01-24 08:45:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 6/2022
(ZAR_6_2022.pdf - 223.54 KB) Data publikacji: 2022-01-24 13:10:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 7/2022
(ZAR_7_2022.pdf - 203.61 KB) Data publikacji: 2022-02-02 09:09:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 8/2022
(ZAR_8_2022.pdf - 203.759 KB) Data publikacji: 2022-02-02 09:10:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 9/2022
(ZAR_9_2022.pdf - 198.586 KB) Data publikacji: 2022-02-02 09:11:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 10/2022
(ZAR_10_2022.pdf - 198.469 KB) Data publikacji: 2022-02-02 09:11:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 11/2022
(ZAR_11_2022.pdf - 309.409 KB) Data publikacji: 2022-02-15 07:42:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 12/2022
(ZAR_12_2022.pdf - 737.777 KB) Data publikacji: 2022-02-15 07:45:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2022r.”

Zarządzenie Nr 13/2022
(ZAR_13_2022.pdf - 243.867 KB) Data publikacji: 2022-02-10 07:55:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 14/2022
(ZAR_14_2022.pdf - 375.682 KB) Data publikacji: 2022-02-11 10:34:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kępa Lubawska

Zarządzenie Nr 15/2022
(ZAR_15_2022.pdf - 203.739 KB) Data publikacji: 2022-02-17 07:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2022 roku

Zarządzenie Nr 16/2022
(ZAR_16_2022.pdf - 636.524 KB) Data publikacji: 2022-02-18 14:55:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r Wójta Gminy Pacanów dotyczące zasad (Polityki) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Nr 17/2022
(ZAR_17_2022.pdf - 228.115 KB) Data publikacji: 2022-02-18 14:56:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 18/2022
(ZAR_18_2022.pdf - 128.34 KB) Data publikacji: 2022-02-28 11:47:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola

Zarządzenie Nr 19/2022
(ZAR_19_22.pdf - 875.541 KB) Data publikacji: 2022-03-03 12:45:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 20/2022
(ZAR_20_2022.pdf - 751.437 KB) Data publikacji: 2022-03-03 11:44:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 21/2022
(ZAR_21_2022.pdf - 312.543 KB) Data publikacji: 2022-03-08 13:53:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r Wójta Gminy Pacanów dotyczące zasad ( Polityki ) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych oraz zarządzenia nr 71/201/ z dnia 21 maja 2018 roku i zarządzenia nr 16/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku .

Zarządzenie Nr 22/2022
(ZAR_22_2022.pdf - 226.855 KB) Data publikacji: 2022-03-11 12:06:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 23/2022
(ZAR_23_2022.pdf - 1659.097 KB) Data publikacji: 2022-03-23 09:12:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 24/2022
(ZAR_24_2022.pdf - 106.997 KB) Data publikacji: 2022-03-28 08:49:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. ,,Zakup strojów piłkarskich dla amatorskiej drużyny halowej piłki nożnej ,,Forest” Żabiec”.

Zarządzenie Nr 25/2022
(ZAR_25_2022.pdf - 425.34 KB) Data publikacji: 2022-04-01 13:26:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie: zmiany zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Pacanów i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 26/2022
(ZAR_26_2022.pdf - 345.693 KB) Data publikacji: 2022-04-01 13:19:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresu kultury fizycznej i sportu - poprawa istniejącej bazy sportowej na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 27/2022
(ZAR_27_2022.pdf - 221.245 KB) Data publikacji: 2022-04-05 14:15:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 28/2022
(ZAR_28_2022.pdf - 615.131 KB) Data publikacji: 2022-04-13 12:56:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 29/2022
(ZAR_29_2022.pdf - 186.772 KB) Data publikacji: 2022-04-19 12:20:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 30/2022
(ZAR_30_2022.pdf - 195.872 KB) Data publikacji: 2022-04-19 12:31:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 31/2022
(ZAR_31_2022.pdf - 923.327 KB) Data publikacji: 2022-04-21 14:05:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 32/2022
(ZAR_32_2022.pdf - 282.17 KB) Data publikacji: 2022-05-02 09:03:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą ,, Przerwa na zdrowie”

Zarządzenie Nr 33/2022
(ZAR_33_2022.pdf - 102.907 KB) Data publikacji: 2022-05-02 09:04:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym w roku 2022

Zarządzenie Nr 34/2022
(ZAR_34_2022.pdf - 187.806 KB) Data publikacji: 2022-05-02 11:17:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 35/2022
(ZAR_35_2022.pdf - 196.729 KB) Data publikacji: 2022-05-02 11:18:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 36/2022
(ZAR_36_2022.pdf - 450.256 KB) Data publikacji: 2022-05-02 11:19:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 37/2022
(ZAR_37_2022.pdf - 486.051 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:19:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 38/2022
(ZAR_38_2022.pdf - 473.087 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:19:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 39/2022
(ZAR_39_2022.pdf - 191.216 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:20:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 40/2022
(ZAR_40_2022.pdf - 792.718 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:20:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 41/2022
(ZAR_41_2022.pdf - 621.265 KB) Data publikacji: 2022-05-17 10:05:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 42/2022
(ZAR_42_2022.pdf - 226.258 KB) Data publikacji: 2022-05-17 13:43:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 362

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2022-01-11 14:01:15
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2022-01-11 14:01:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2022-05-17 13:43:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony