w 2022 roku

Wersja do druku

podpisane w 2022 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2022
(ZAR_1_2022.pdf - 304.859 KB) Data publikacji: 2022-01-11 14:03:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 2/2022
(ZAR_2_2022.pdf - 409.762 KB) Data publikacji: 2022-01-21 10:40:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygania w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

Zarządzenie Nr 3/2022
(ZAR_3_2022.pdf - 411.884 KB) Data publikacji: 2022-01-17 12:12:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 4/2022
(ZAR_4_2022.pdf - 345.765 KB) Data publikacji: 2022-01-14 08:11:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 5/2022
(ZAR_5_2022.pdf - 292.943 KB) Data publikacji: 2022-01-24 08:45:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 6/2022
(ZAR_6_2022.pdf - 223.54 KB) Data publikacji: 2022-01-24 13:10:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 7/2022
(ZAR_7_2022.pdf - 203.61 KB) Data publikacji: 2022-02-02 09:09:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 8/2022
(ZAR_8_2022.pdf - 203.759 KB) Data publikacji: 2022-02-02 09:10:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 9/2022
(ZAR_9_2022.pdf - 198.586 KB) Data publikacji: 2022-02-02 09:11:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 10/2022
(ZAR_10_2022.pdf - 198.469 KB) Data publikacji: 2022-02-02 09:11:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 11/2022
(ZAR_11_2022.pdf - 309.409 KB) Data publikacji: 2022-02-15 07:42:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 12/2022
(ZAR_12_2022.pdf - 737.777 KB) Data publikacji: 2022-02-15 07:45:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2022r.”

Zarządzenie Nr 13/2022
(ZAR_13_2022.pdf - 243.867 KB) Data publikacji: 2022-02-10 07:55:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 14/2022
(ZAR_14_2022.pdf - 375.682 KB) Data publikacji: 2022-02-11 10:34:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kępa Lubawska

Zarządzenie Nr 15/2022
(ZAR_15_2022.pdf - 203.739 KB) Data publikacji: 2022-02-17 07:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2022 roku

Zarządzenie Nr 16/2022
(ZAR_16_2022.pdf - 636.524 KB) Data publikacji: 2022-02-18 14:55:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r Wójta Gminy Pacanów dotyczące zasad (Polityki) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Nr 17/2022
(ZAR_17_2022.pdf - 228.115 KB) Data publikacji: 2022-02-18 14:56:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 18/2022
(ZAR_18_2022.pdf - 128.34 KB) Data publikacji: 2022-02-28 11:47:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola

Zarządzenie Nr 19/2022
(ZAR_19_22.pdf - 875.541 KB) Data publikacji: 2022-03-03 12:45:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 20/2022
(ZAR_20_2022.pdf - 751.437 KB) Data publikacji: 2022-03-03 11:44:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 21/2022
(ZAR_21_2022.pdf - 312.543 KB) Data publikacji: 2022-03-08 13:53:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r Wójta Gminy Pacanów dotyczące zasad ( Polityki ) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych oraz zarządzenia nr 71/201/ z dnia 21 maja 2018 roku i zarządzenia nr 16/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku .

Zarządzenie Nr 22/2022
(ZAR_22_2022.pdf - 226.855 KB) Data publikacji: 2022-03-11 12:06:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 23/2022
(ZAR_23_2022.pdf - 1659.097 KB) Data publikacji: 2022-03-23 09:12:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 24/2022
(ZAR_24_2022.pdf - 106.997 KB) Data publikacji: 2022-03-28 08:49:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. ,,Zakup strojów piłkarskich dla amatorskiej drużyny halowej piłki nożnej ,,Forest” Żabiec”.

Zarządzenie Nr 25/2022
(ZAR_25_2022.pdf - 425.34 KB) Data publikacji: 2022-04-01 13:26:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie: zmiany zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Pacanów i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 26/2022
(ZAR_26_2022.pdf - 345.693 KB) Data publikacji: 2022-04-01 13:19:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresu kultury fizycznej i sportu - poprawa istniejącej bazy sportowej na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 27/2022
(ZAR_27_2022.pdf - 221.245 KB) Data publikacji: 2022-04-05 14:15:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 28/2022
(ZAR_28_2022.pdf - 615.131 KB) Data publikacji: 2022-04-13 12:56:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 29/2022
(ZAR_29_2022.pdf - 186.772 KB) Data publikacji: 2022-04-19 12:20:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 30/2022
(ZAR_30_2022.pdf - 195.872 KB) Data publikacji: 2022-04-19 12:31:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 31/2022
(ZAR_31_2022.pdf - 923.327 KB) Data publikacji: 2022-04-21 14:05:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 32/2022
(ZAR_32_2022.pdf - 282.17 KB) Data publikacji: 2022-05-02 09:03:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą ,, Przerwa na zdrowie”

Zarządzenie Nr 33/2022
(ZAR_33_2022.pdf - 102.907 KB) Data publikacji: 2022-05-02 09:04:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym w roku 2022

Zarządzenie Nr 34/2022
(ZAR_34_2022.pdf - 187.806 KB) Data publikacji: 2022-05-02 11:17:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 35/2022
(ZAR_35_2022.pdf - 196.729 KB) Data publikacji: 2022-05-02 11:18:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 36/2022
(ZAR_36_2022.pdf - 450.256 KB) Data publikacji: 2022-05-02 11:19:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 37/2022
(ZAR_37_2022.pdf - 486.051 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:19:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 38/2022
(ZAR_38_2022.pdf - 473.087 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:19:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 39/2022
(ZAR_39_2022.pdf - 191.216 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:20:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 40/2022
(ZAR_40_2022.pdf - 792.718 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:20:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 41/2022
(ZAR_41_2022.pdf - 621.265 KB) Data publikacji: 2022-05-17 10:05:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 42/2022
(ZAR_42_2022.pdf - 226.258 KB) Data publikacji: 2022-05-17 13:43:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 43/2022
(ZAR_43_2022.pdf - 200.586 KB) Data publikacji: 2022-05-20 14:14:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 44/2022
(ZAR_44_2022.pdf - 207.401 KB) Data publikacji: 2022-05-20 14:15:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 45/2022
(ZAR_45_2022.pdf - 192.529 KB) Data publikacji: 2022-05-25 13:22:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 46/2022
(ZAR_46_2022.pdf - 477.574 KB) Data publikacji: 2022-05-26 08:05:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 47/2022
(ZAR_47_2022.pdf - 195.819 KB) Data publikacji: 2022-05-26 08:06:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 48/2022
(ZAR_48_2022.pdf - 207.089 KB) Data publikacji: 2022-06-10 11:01:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 49/2022
(ZAR_49_2022.pdf - 217.513 KB) Data publikacji: 2022-06-01 11:42:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 50/2022
(ZAR_50_2022.pdf - 608.712 KB) Data publikacji: 2022-06-06 14:21:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 51/2022
(ZAR_51_2022.pdf - 211.784 KB) Data publikacji: 2022-06-10 13:28:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów nr 21/2021 z dnia 09 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 52/2022
(ZAR_52_2022.pdf - 375.022 KB) Data publikacji: 2022-06-10 13:36:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Słupia

Zarządzenie Nr 53/2022
(ZAR_53_2022.pdf - 290.612 KB) Data publikacji: 2022-06-10 13:36:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Parafii św. Marcina w Pacanowie

Zarządzenie Nr 54/2022
(ZAR_54_2022.pdf - 374.211 KB) Data publikacji: 2022-06-10 13:37:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rataje Słupskie

Zarządzenie Nr 55/2022
(ZAR_55_2022.pdf - 373.458 KB) Data publikacji: 2022-06-10 13:37:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rataje Słupskie

Zarządzenie Nr 56/2022
(ZAR_56_2022.pdf - 376.568 KB) Data publikacji: 2022-06-10 13:38:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Słupia

Zarządzenie Nr 57/2022
(ZAR_57_2022.pdf - 288.929 KB) Data publikacji: 2022-06-10 13:38:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 58/2022
(ZAR_58_2022.pdf - 290.65 KB) Data publikacji: 2022-06-10 13:38:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 59/2022
(ZAR_59_2022.pdf - 471.596 KB) Data publikacji: 2022-06-14 13:55:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 60/2022
(ZAR_60_2022.pdf - 467.736 KB) Data publikacji: 2022-06-23 14:50:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 61/2022
(ZAR_61_2022.pdf - 466.166 KB) Data publikacji: 2022-06-28 09:30:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 62/2022
(ZAR_62_2022.pdf - 210.918 KB) Data publikacji: 2022-07-05 11:02:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 63/2022
(ZAR_63_2022.pdf - 188.376 KB) Data publikacji: 2022-07-11 08:35:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 64/2022
(ZAR_64_2022.pdf - 471.296 KB) Data publikacji: 2022-07-11 08:36:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 65/2022
(ZAR_65_2022.pdf - 198.837 KB) Data publikacji: 2022-07-11 08:36:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 66/2022
(ZAR_66_2022.pdf - 203.054 KB) Data publikacji: 2022-07-11 11:16:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 67/2022
(ZAR_67_2022.pdf - 279.635 KB) Data publikacji: 2022-07-13 08:11:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego dotyczącego realizacji zadania pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia – etap I”.

Zarządzenie Nr 68/2022
(ZAR_68_2022.pdf - 360.321 KB) Data publikacji: 2022-07-13 08:11:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2021 rok

Zarządzenie Nr 69/2022
(ZAR_69_2022.pdf - 471.081 KB) Data publikacji: 2022-07-15 13:52:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 70/2022
(ZAR_70_2022.pdf - 458.201 KB) Data publikacji: 2022-07-15 13:52:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 71/2022
(ZAR_71_2022.pdf - 635.712 KB) Data publikacji: 2022-07-20 13:11:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 72/2022
(ZAR_72_2022.pdf - 729.653 KB) Data publikacji: 2022-07-27 08:49:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli częściowego wykonania zadania publicznego pn. ,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2022 roku”.

Zarządzenie Nr 73/2022
(ZAR_73_2022.pdf - 199.314 KB) Data publikacji: 2022-07-27 08:49:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 74/2022
(ZAR_74_2022.pdf - 733.432 KB) Data publikacji: 2022-07-27 08:49:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. : ,,Przerwa na zdrowie” – czyli ćwiczymy z GLKS Zorza – Tempo”

Zarządzenie Nr 75/2022
(ZAR_75_2022.pdf - 482.677 KB) Data publikacji: 2022-07-28 12:23:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 76/2022
(ZAR_76_2022.pdf - 657.388 KB) Data publikacji: 2022-07-28 12:24:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art.19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 77/2022
(ZAR_77_2022.pdf - 385.228 KB) Data publikacji: 2022-07-29 11:03:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Karsy Dolne

Zarządzenie Nr 78/2022
(ZAR_78_2022.pdf - 386.327 KB) Data publikacji: 2022-07-29 11:04:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w miejscowości Karsy Dolne

Zarządzenie Nr 79/2022
(ZAR_79_2022.pdf - 469.342 KB) Data publikacji: 2022-08-02 08:58:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 80/2022
(ZAR_80_2022.pdf - 234.591 KB) Data publikacji: 2022-08-03 12:47:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pt.” Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku” w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie.

Zarządzenie Nr 81/2022
(ZAR_81_2022.pdf - 231.725 KB) Data publikacji: 2022-08-03 12:48:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 82/2022
(ZAR_82_2022.pdf - 209.556 KB) Data publikacji: 2022-08-05 12:50:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie Nr 83/2022
(ZAR_83_2022.pdf - 465.522 KB) Data publikacji: 2022-08-08 11:52:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 84/2022
(ZAR_84_2022.pdf - 208.984 KB) Data publikacji: 2022-08-10 07:29:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przygotowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa- gospodarza, związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Miasta i Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 85/2022
(ZAR_85_2022.pdf - 641.229 KB) Data publikacji: 2022-08-10 12:22:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 86/2022
(ZAR_86_2022.pdf - 193.529 KB) Data publikacji: 2022-08-16 10:16:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 87/2022
(ZAR_87_2022.pdf - 219.481 KB) Data publikacji: 2022-08-16 10:17:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 88/2022
(ZAR_88_2022.pdf - 1142.357 KB) Data publikacji: 2022-08-12 07:11:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 89/2022
(ZAR_89_2022.pdf - 633.634 KB) Data publikacji: 2022-08-17 14:11:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 90/2022
(ZAR_90_2022.pdf - 663.9 KB) Data publikacji: 2022-08-24 08:44:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. ,,Organizacja rozgrywek piłki siatkowej”.

Zarządzenie Nr 91/2022
(ZAR_91_2022.pdf - 205.458 KB) Data publikacji: 2022-08-29 14:41:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 92/2022
(ZAR_92_2022.pdf - 476.184 KB) Data publikacji: 2022-08-30 12:11:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 93/2022
(ZAR_93_2022.pdf - 201.316 KB) Data publikacji: 2022-09-01 12:05:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 94/2022
(ZAR_94_2022.pdf - 201.402 KB) Data publikacji: 2022-09-01 12:05:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Pacanowie

Zarządzenie Nr 95/2022
(ZAR_95_2022.pdf - 206.919 KB) Data publikacji: 2022-09-01 12:06:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 96/2022
(ZAR_96_2022.pdf - 203.857 KB) Data publikacji: 2022-09-01 12:06:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Zarządzenie Nr 97/2022
(ZAR_97_2022.pdf - 203.857 KB) Data publikacji: 2022-09-01 12:16:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 98/2022
(ZAR_98_2022.pdf - 216.311 KB) Data publikacji: 2022-09-05 11:36:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

Zarządzenie Nr 99/2022
(ZAR_99_2022.pdf - 471.974 KB) Data publikacji: 2022-09-05 13:05:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 100/2022
(ZAR_100_2022.pdf - 398.34 KB) Data publikacji: 2022-09-05 13:06:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem GOŁOBORZE-22

Zarządzenie Nr 101/2022
(ZAR_101_2022.pdf - 387.841 KB) Data publikacji: 2022-09-12 10:02:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r Wójta Gminy Pacanów dotyczące zasad ( Polityki) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Nr 102/2022
(ZAR_102_2022.pdf - 377.632 KB) Data publikacji: 2022-09-12 10:08:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 103/2022
(ZAR_103_2022.pdf - 390.937 KB) Data publikacji: 2022-09-12 10:09:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 104/2022
(ZAR_104_2022.pdf - 1150.978 KB) Data publikacji: 2022-09-14 14:17:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 105/2022
(ZAR_105_2022.pdf - 645.903 KB) Data publikacji: 2022-09-30 14:34:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 106/2022
(ZAR_106_2022.pdf - 235.115 KB) Data publikacji: 2022-10-03 13:59:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022r. w zakresie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu”.

Zarządzenie Nr 107/2022
(ZAR_107_2022.pdf - 642.205 KB) Data publikacji: 2022-10-06 11:58:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 108/2022
(ZAR_108_2022.pdf - 107.289 KB) Data publikacji: 2022-10-06 11:58:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli problemowej w Szkole Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu w zakresie: „Przygotowanie Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa – stan przygotowania urzędu /instytucji/ do realizacji zadań Stałego Dyżuru.”

Zarządzenie Nr 109/2022
(ZAR_109_2022.pdf - 636.853 KB) Data publikacji: 2022-10-12 08:08:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 110/2022
(ZAR_110_2022.pdf - 101.15 KB) Data publikacji: 2022-10-17 14:35:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 111/2022
(ZAR_111_2022.pdf - 632.738 KB) Data publikacji: 2022-10-17 14:36:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 112/2022
(ZAR_112_2022.pdf - 643.804 KB) Data publikacji: 2022-10-27 09:26:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 113/2022
(ZAR_113_2022.pdf - 249.125 KB) Data publikacji: 2022-10-24 14:33:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu”.

Zarządzenie Nr 114/2022
(ZAR_114_2022.pdf - 123.092 KB) Data publikacji: 2022-10-28 14:21:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

Zarządzenie Nr 115/2022
(ZAR_115_2022.pdf - 473.376 KB) Data publikacji: 2022-10-28 14:21:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 116/2022
(ZAR_116_2022.pdf - 319.15 KB) Data publikacji: 2022-11-04 12:51:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 117/2022
(ZAR_117_2022.pdf - 201.242 KB) Data publikacji: 2022-11-10 14:27:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kwasów

Zarządzenie Nr 118/2022
(ZAR_118_2022.pdf - 647.088 KB) Data publikacji: 2022-11-14 10:51:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 119/2022
(ZAR_119_2022.pdf - 11997.388 KB) Data publikacji: 2022-11-15 12:00:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 120/2022
(ZAR_120_2022.pdf - 317.623 KB) Data publikacji: 2022-11-16 08:34:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 121/2022
(ZAR_121_2022.pdf - 474.833 KB) Data publikacji: 2022-11-17 14:57:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 122/2022
(ZAR_122_2022a.pdf - 464.46 KB) Data publikacji: 2022-12-14 19:43:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 123/2022
(ZAR_123_2022.pdf - 93.714 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:53:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 124/2022
(ZAR_124_2022.pdf - 462.687 KB) Data publikacji: 2022-11-24 09:47:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 125/2022
(ZAR_125_2022.pdf - 940.193 KB) Data publikacji: 2022-11-24 09:47:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 126/2022
(ZAR_126_2022.pdf - 477.76 KB) Data publikacji: 2022-11-25 12:12:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 127/2022
(ZAR_127_2022.pdf - 646.152 KB) Data publikacji: 2022-12-05 11:44:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 128/2022
(ZAR_128_2022.pdf - 129.233 KB) Data publikacji: 2022-12-05 11:12:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 129/2022
(ZAR_129_2022.pdf - 91.32 KB) Data publikacji: 2022-12-06 09:16:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 130/2022
(ZAR_130_2022.pdf - 322.498 KB) Data publikacji: 2022-12-09 09:02:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 131/2022
(ZAR_131_2022.pdf - 215.823 KB) Data publikacji: 2022-12-09 11:31:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie Nr 132/2022
(ZAR_132_2022a.pdf - 649.334 KB) Data publikacji: 2022-12-14 19:47:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 133/2022
(ZAR_133_2022.pdf - 481.069 KB) Data publikacji: 2022-12-16 14:11:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 134/2022
(ZAR_134_2022.pdf - 245.54 KB) Data publikacji: 2022-12-20 09:05:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 135/2022
(ZAR_135_2022.pdf - 648.562 KB) Data publikacji: 2022-12-22 07:13:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 136/2022
(ZAR_136_2022.pdf - 122.618 KB) Data publikacji: 2022-12-22 09:59:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych na realizację świadczenia usług logopedy - prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi

Zarządzenie Nr 137/2022
(ZAR_137_2022.pdf - 479.24 KB) Data publikacji: 2022-12-22 13:51:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 138/2022
(ZAR_138_2022.pdf - 338.043 KB) Data publikacji: 2022-12-30 14:18:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 139/2022
(ZAR_139_2022.pdf - 106.481 KB) Data publikacji: 2022-12-30 08:56:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 140/2022
(ZAR_140_2022.pdf - 163.308 KB) Data publikacji: 2022-12-30 08:54:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu”.

Zarządzenie Nr 141/2022
(ZAR_141_2022.pdf - 1032.753 KB) Data publikacji: 2023-01-04 08:09:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 142/2022
(ZAR_142_2022.pdf - 628.385 KB) Data publikacji: 2023-01-09 14:06:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 143/2022
(ZAR_143_2022.pdf - 115.645 KB) Data publikacji: 2023-01-16 12:16:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1459

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2022-01-11 14:01:15
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2022-01-11 14:01:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2023-01-16 12:16:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony