Rok 2021

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2021

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXX/172/21
(2021_uchwala_172.pdf - 1650.918 KB) Data publikacji: 2021-02-08 11:55:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXX/173/21
(2021_uchwala_173.pdf - 1043.612 KB) Data publikacji: 2021-02-08 11:58:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok. Ogłoszony: 29.01.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.535

Uchwała Nr XXIX/174/21
(2020_uchwala_174.pdf - 185.065 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:16:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXI/175/21
(2021_uchwala_175.pdf - 109.222 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:55:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Biechowa na działalność Kierownika MGOPS w Pacanowie.

Uchwała Nr XXXI/176/21
(2021_uchwala_176.pdf - 1688.772 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:42:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021 - 2030

Uchwała Nr XXXI/177/21
(2021_uchwala_177.pdf - 2110.341 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:21:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.839

Uchwała Nr XXXI/178/21
(2020_uchwala_178.pdf - 107.893 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:29:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXI/179/21
(2021_uchwala_179.pdf - 153.466 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:06:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/170/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXI/180/21
(2021_uchwala_180.pdf - 110.66 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:09:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXI/181/21
(2021_uchwala_181.pdf - 109.239 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:08:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXI/182/21
(2021_uchwala_182.pdf - 270.021 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:42:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXI/183/21
(2021_uchwala_183.pdf - 2309.084 KB) Data publikacji: 2021-03-09 11:03:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów do roku 2030

Uchwała Nr XXXI/184/21
(2021_uchwala_184.pdf - 1590.508 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:27:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Pacanów. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.840

Uchwała Nr XXXI/185/21
(2021_uchwala_185.pdf - 202.954 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:32:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.841

Uchwała Nr XXXI/186/21
(2021_uchwala_186.pdf - 146.008 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:33:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/161/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 2 grudnia 2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.842

Uchwała Nr XXXI/187/21
(2021_uchwala_187.pdf - 152.984 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:34:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pacanów za roku 2021. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.843

Uchwała Nr XXXII/188/21
(2021_uchwala_188.pdf - 1530.871 KB) Data publikacji: 2021-04-06 12:48:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok. Ogłoszony: 01.04.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.1220

Uchwała Nr XXXII/189/21
(2021_uchwala_189.pdf - 380.612 KB) Data publikacji: 2021-04-06 12:48:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2021 r. Ogłoszony: 01.04.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.1221

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 334

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2021-01-12 12:27:04
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2021-01-12 12:27:20
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2021-04-06 12:49:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony