Fundusz Dróg SamorządowychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-05-15 10:56:45

 Flaga_herb.png

Gmina Pacanów w ramach zawartej umowy nr 112/FDS/A/2020 z dnia 20.05.2020 z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło”  od km 0+000 do km 1+178, Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy  w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 , Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406" otrzymała dofinansowanie w kwocie 689 456,00 zł. Całkowita wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi 984 937,42 zł.  Zakończenie realizacji zadania zgodnie z zawartą umową dotacji określono do dnia 28.06.2021r.

W roku 2020r dokonano odbioru częściowego ww . zadania na kwotę 95 837,42 zł. Pozostały zakres prac zostanie zrealizowany w 2021r zgodnie z zapisami umowy.


Cele projektu:
Realizacja wnioskowanego zadania przyczyni się do podniesienia parametrów technicznych dróg , zwiększy się płynność ruchu , przepustowości oraz zostanie zapewnione większe bezpieczeństwo użytkownikom.

2020_FDS.jpg

 

Gmina Pacanów zakończyła realizację projektu.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmuje :
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach Zadania (w mb)2889
Odcinek pierwszy:  przebudowa  drogi nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km1+164 o długości 1164mb ,
w tym wykonanie:
-nawierzchni jezdni o powierzchni 4169,60m2, w tym: jezdnia o długości 1164 m i szerokości 3,5m, o szerokości pasa ruchu 3,5 m,
-obu-stronnych poboczy o łącznej powierzchni 1570,50 m2, na odcinku o długości 930mb i szerokości 0,75 m,
-zjazdów o łącznej powierzchni 91,0 m2,
-1 przepustu pod koroną drogi,
-montażu 10 nowych tablic znaków drogowych
Odcinek drugi: przebudowa  drogi nr 361051T Biskupice-granica gminy  w kierunku Orzelca  od km 0+000 do km1+197 o długości 1197mb ,
w tym wykonanie:
-nawierzchni jezdni o powierzchni 4903,80m2, w tym: jezdnia o długości 1197 m i szerokości 4,0m, o szerokości pasa ruchu 4,0 m,
-obu-stronnych poboczy o łącznej powierzchni 1763,14 m2, na odcinku o długości 1153,40mb i szerokości 0,75 m,
-zjazdów o łącznej powierzchni 41,0 m2,
-2 przepustów pod koroną drogi,
-montażu 13 nowych tablic znaków drogowych,   ustawienia barier ochronnych o długości 24,0 m
Odcinek trzeci:  przebudowa  drogi nr 361207T Kwasów nad staw  od km 0+878 do km1+406 o długości 528mb ,
w tym wykonanie:
-nawierzchni jezdni o powierzchni 1848,00m2, w tym: jezdnia o długości 528 m i szerokości 3,5m, o szerokości pasa ruchu 3,5 m,
-obu-stronnych poboczy o łącznej powierzchni 792,00 m2, na odcinku o długości 528mb i szerokości 0,75 m,
-zjazdów o łącznej powierzchni 35,0 m2,
-2 przepustów pod koroną drogi,
-montażu 4 nowych tablic znaków drogowych,   ustawienia barier ochronnych o długości 64 m
Całkowita wartość powykonawcza kosztów kwalifikowanych wyniosła 978 816,14zł w, tym dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych  w kwocie 685 171,00 oraz dofinansowanie  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 281 246,08 zł.Powrót