w 2020 roku

Wersja do druku

podpisane w 2020 roku
Załączone pliki
ZAR_1_2020.PDFZarządzenie Nr 1/2020 (ZAR_1_2020.PDF - 132.501 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_2_2020.PDFZarządzenie Nr 2/2020 (ZAR_2_2020.PDF - 142.128 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:44:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2020 roku
ZAR_3_2020.PDFZarządzenie Nr 2/2020 (ZAR_3_2020.PDF - 91.579 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:45:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_4_2020.PDFZarządzenie Nr 4/2020 (ZAR_4_2020.PDF - 294.277 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:47:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2020 roku
ZAR_5_2020.PDFZarządzenie Nr 5/2020 (ZAR_5_2020.PDF - 480.873 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:48:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_6_2020.PDFZarządzenie Nr 6/2020 (ZAR_6_2020.PDF - 67.61 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 09:19:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów (załącznik w UMiG)
ZAR_7_2020.PDFZarządzenie Nr 7/2020 (ZAR_7_2020.PDF - 203.056 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:14:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_8_2020.pdfZarządzenie Nr 8/2020 (ZAR_8_2020.pdf - 307.602 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 07:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
ZAR_9_2020.PDFZarządzenie Nr 9/2020 (ZAR_9_2020.PDF - 72.008 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:17:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_10_2020.PDFZarządzenie Nr 10/2020 (ZAR_10_2020.PDF - 73.381 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:18:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie
ZAR_11_2020.PDFZarządzenie Nr 11/2020 (ZAR_11_2020.PDF - 72.923 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:20:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich
ZAR_12_2020.PDFZarządzenie Nr 12/2020 (ZAR_12_2020.PDF - 73.013 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:21:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie
ZAR_13_2020.PDFZarządzenie Nr 13/2020 (ZAR_13_2020.PDF - 461.454 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2020 r."
ZAR_14_2020.PDFZarządzenie Nr 14/2020 (ZAR_14_2020.PDF - 324.649 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:10:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_15_2020.PDFZarządzenie Nr 15/2020 (ZAR_15_2020.PDF - 1088.687 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:11:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_16_2020.PDFZarządzenie Nr 16/2020 (ZAR_16_2020.PDF - 713.302 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:14:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie obejmującym obszar miasta Pacanów
ZAR_17_2020.pdfZarządzenie Nr 17/2020 (ZAR_17_2020.pdf - 2932.85 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:24:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_18_2020.PDFZarządzenie Nr 18/2020 (ZAR_18_2020.PDF - 148.385 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:26:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_19_2020.PDFZarządzenie Nr 19/2020 (ZAR_19_2020.PDF - 279.825 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:28:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. "Dożynki Gminne Pacanów 2020"
ZAR_20_2020.PDFZarządzenie Nr 20/2020 (ZAR_20_2020.PDF - 112.459 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:30:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
ZAR_21_2020.PDFZarządzenie Nr 21/2020 (ZAR_21_2020.PDF - 110.258 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:30:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_22_2020.pdfZarządzenie Nr 22/2020 (ZAR_22_2020.pdf - 764.461 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:03:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia merytorycznego oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom", w trybie "małego grantu" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele, zdrowy duch - cykl zajęć prozdrowotnych i prosportowych dla mieszkańców miasta i gminy Pacanów"
ZAR_23_2020.pdfZarządzenie Nr 23/2020 (ZAR_23_2020.pdf - 198.484 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:04:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej
ZAR_24_2020.PDFZarządzenie Nr 24/2020 (ZAR_24_2020.PDF - 114.382 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:06:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_25_2020.PDFZarządzenie Nr 25/2020 (ZAR_25_2020.PDF - 631.608 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:07:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_26_2020.PDFZarządzenie Nr 26/2020 (ZAR_26_2020.PDF - 177.585 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:09:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola
ZAR_27_2020.PDFZarządzenie Nr 27/2020 (ZAR_27_2020.PDF - 746.859 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:11:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_28_2020.PDFZarządzenie Nr 28/2020 (ZAR_28_2020.PDF - 86.294 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:12:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_29_2020.PDFZarządzenie Nr 29/2020 (ZAR_29_2020.PDF - 45.265 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:14:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego w m. Słupia
ZAR_30_2020.PDFZarządzenie Nr 30/2020 (ZAR_30_2020.PDF - 75.969 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:15:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie
ZAR_31_2020.PDFZarządzenie Nr 31/2020 (ZAR_31_2020.PDF - 794.619 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:32:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_32_2020.pdfZarządzenie Nr 32/2020 (ZAR_32_2020.pdf - 932.189 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:36:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
ZAR_33_2020.pdfZarządzenie Nr 33/2020 (ZAR_33_2020.pdf - 945.877 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:37:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów
ZAR_34_2020.PDFZarządzenie Nr 34/2020 (ZAR_34_2020.PDF - 319.516 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:38:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_35_2020.PDFZarządzenie Nr 35/2020 (ZAR_35_2020.PDF - 172.99 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:40:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_36_2020.PDFZarządzenie Nr 36/2020 (ZAR_36_2020.PDF - 1128.378 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:41:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_37_2020.PDFZarządzenie Nr 37/2020 (ZAR_37_2020.PDF - 115.354 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:44:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
ZAR_38_2020.PDFZarządzenie Nr 38/2020 (ZAR_38_2020.PDF - 115.877 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:45:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów
ZAR_39_2020.PDFZarządzenie Nr 39/2020 (ZAR_39_2020.PDF - 1103.104 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:46:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_40_2020.PDFZarządzenie Nr 40/2020 (ZAR_40_2020.PDF - 453.457 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:47:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_41_2020.pdfZarządzenie Nr 41/2020 (ZAR_41_2020.pdf - 386.51 KB)
Data publikacji: 2020-04-22 09:24:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie częściowego otwarcia Targowiska Gminnego w m. Słupia zlokalizowanego na działce ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym.
ZAR_42_2020.PDFZarządzenie Nr 42/2020 (ZAR_42_2020.PDF - 250.666 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:01:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_43_2020.PDFZarządzenie Nr 43/2020 (ZAR_43_2020.PDF - 1130.772 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:02:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_44_2020.PDFZarządzenie Nr 44/2020 (ZAR_44_2020.PDF - 1252.014 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:03:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_45_2020.PDFZarządzenie Nr 45/2020 (ZAR_45_2020.PDF - 212.123 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:04:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_46_2020.PDFZarządzenie Nr 46/2020 (ZAR_46_2020.PDF - 614.134 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:10:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_47_2020.PDFZarządzenie Nr 47/2020 (ZAR_47_2020.PDF - 393.142 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:11:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_48_2020.PDFZarządzenie Nr 48/2020 (ZAR_48_2020.PDF - 324.524 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:13:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_49_2020.pdfZarządzenie Nr 49/2020 (ZAR_49_2020.pdf - 396.588 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:16:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów
ZAR_50_2020.pdfZarządzenie Nr 50/2020 (ZAR_50_2020.pdf - 978.746 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 11:16:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice "Piekło” od km 0+000 do km 1+178 2. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406.
ZAR_51_2020.PDFZarządzenie Nr 51/2020 (ZAR_51_2020.PDF - 1132.441 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 11:18:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_52_2020.PDFZarządzenie Nr 52/2020 (ZAR_52_2020.PDF - 1351.79 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 11:20:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_53_2020.pdfZarządzenie Nr 53/2020 (ZAR_53_2020.pdf - 537.738 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 10:59:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022
ZAR_54_2020.PDFZarządzenie Nr 54/2020 (ZAR_54_2020.PDF - 316.473 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:00:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_55_2020.PDFZarządzenie Nr 55/2020 (ZAR_55_2020.PDF - 1117.731 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:07:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą " Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w 2020 roku."
ZAR_56_2020.PDFZarządzenie Nr 56/2020 (ZAR_56_2020.PDF - 1329.518 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:10:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_57_2020.PDFZarządzenie Nr 57/2020 (ZAR_57_2020.PDF - 227.794 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:18:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
ZAR_58_2020.PDFZarządzenie Nr 58/2020 (ZAR_58_2020.PDF - 231.269 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:21:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
ZAR_59_2020.PDFZarządzenie Nr 59/2020 (ZAR_59_2020.PDF - 249.79 KB)
Data publikacji: 2020-06-05 09:06:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_60_2020.PDFZarządzenie Nr 60/2020 (ZAR_60_2020.PDF - 277.961 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:25:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 3 lat.
ZAR_61_2020.PDFZarządzenie Nr 61/2020 (ZAR_61_2020.PDF - 235.588 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:27:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach.
ZAR_62_2020.PDFZarządzenie Nr 62/2020 (ZAR_62_2020.PDF - 102.373 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:29:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
ZAR_63_2020.PDFZarządzenie Nr 63/2020 (ZAR_63_2020.PDF - 395.077 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:30:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_64_2020.pdfZarządzenie Nr 64/2020 (ZAR_64_2020.pdf - 396.919 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:31:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
ZAR_65_2020.PDFZarządzenie Nr 65/2020 (ZAR_65_2020.PDF - 207.056 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:33:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
ZAR_66_2020.PDFZarządzenie Nr 66/2020 (ZAR_66_2020.PDF - 159.009 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 11:34:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_67_2020.PDFZarządzenie Nr 67/2020 (ZAR_67_2020.PDF - 317.842 KB)
Data publikacji: 2020-07-02 10:33:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Pacanów
ZAR_68_2020.PDFZarządzenie Nr 68/2020 (ZAR_68_2020.PDF - 292.701 KB)
Data publikacji: 2020-07-02 10:35:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
ZAR_69_2020.PDFZarządzenie Nr 69/2020 (ZAR_69_2020.PDF - 1376.209 KB)
Data publikacji: 2020-07-02 10:37:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_70_2020.PDFZarządzenie Nr 70/2020 (ZAR_70_2020.PDF - 1388.893 KB)
Data publikacji: 2020-07-02 10:38:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_71_2020.PDFZarządzenie Nr 71/2020 (ZAR_71_2020.PDF - 1269.537 KB)
Data publikacji: 2020-07-02 10:39:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_72_2020.PDFZarządzenie Nr 72/2020 (ZAR_72_2020.PDF - 52.873 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:17:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
ZAR_73_2020.PDFZarządzenie Nr 73/2020 (ZAR_73_2020.PDF - 169.032 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:24:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_74_2020.PDFZarządzenie Nr 74/2020 (ZAR_74_2020.PDF - 739.994 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:25:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_75_2020.PDFZarządzenie Nr 75/2020 (ZAR_75_2020.PDF - 696.514 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:29:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną
ZAR_76_2020.PDFZarządzenie Nr 76/2020 (ZAR_76_2020.PDF - 775.023 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:31:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_77_2020.PDFZarządzenie Nr 77/2020 (ZAR_77_2020.PDF - 251.818 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:37:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.400.000,00 PLN w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.010.000,00 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu Gminy Pacanów na rok 2020 kwota 1.390.000,00 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Słupia.
ZAR_78_2020.pdfZarządzenie Nr 78/2020 (ZAR_78_2020.pdf - 468.134 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:44:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
ZAR_79_2020.pdfZarządzenie Nr 79/2020 (ZAR_79_2020.pdf - 468.468 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:45:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
ZAR_80_2020.PDFZarządzenie Nr 80/2020 (ZAR_80_2020.PDF - 786.268 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:48:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_81_2020.PDFZarządzenie Nr 81/2020 (ZAR_81_2020.PDF - 80.031 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:50:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie dokonania kontroli częściowego wykonania zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2020 roku".
ZAR_82_2020.PDFZarządzenie Nr 82/2020 (ZAR_82_2020.PDF - 57.142 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:52:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 8 czerwca 2020r.
ZAR_83_2020.PDFZarządzenie Nr 83/2020 (ZAR_83_2020.PDF - 733.896 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 09:53:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_84_2020.PDFZarządzenie Nr 84/2020 (ZAR_84_2020.PDF - 170.681 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:17:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenie dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pacanów za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.
ZAR_85_2020.PDFZarządzenie Nr 85/2020 (ZAR_85_2020.PDF - 1110.667 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:19:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_86_2020.PDFZarządzenie Nr 86/2020 (ZAR_86_2020.PDF - 193.958 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:22:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_87_2020.PDFZarządzenie Nr 87/2020 (ZAR_87_2020.PDF - 421.841 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:29:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_88_2020.PDFZarządzenie Nr 88/2020 (ZAR_88_2020.PDF - 313.793 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:35:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021
ZAR_89_2020.PDFZarządzenie Nr 89/2020 (ZAR_89_2020.PDF - 1204.057 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:40:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_90_2020.PDFZarządzenie Nr 90/2020 (ZAR_90_2020.PDF - 1304.492 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:43:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_91_2020.PDFZarządzenie Nr 91/2020 (ZAR_91_2020.PDF - 1321.446 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:50:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_92_2020.PDFZarządzenie Nr 92/2020 (ZAR_92_2020.PDF - 145.566 KB)
Data publikacji: 2020-10-01 11:53:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenia analizy i opracowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_93_2020.PDFZarządzenie Nr 93/2020 (ZAR_93_2020.PDF - 385.971 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:30:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : ,,Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020 r.
ZAR_94_2020.PDFZarządzenie Nr 94/2020 (ZAR_94_2020.PDF - 1201.061 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:35:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_95_2020.PDFZarządzenie Nr 95/2020 (ZAR_95_2020.PDF - 330.055 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:38:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_96_2020.PDFZarządzenie Nr 96/2020 (ZAR_96_2020.PDF - 457.529 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:42:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcie przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Doóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021
ZAR_97_2020.PDFZarządzenie Nr 97/2020 (ZAR_97_2020.PDF - 283.87 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:44:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_98_2020.PDFZarządzenie Nr 98/2020 (ZAR_98_2020.PDF - 1269.574 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:48:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_99_2020.PDFZarządzenie Nr 99/2020 (ZAR_99_2020.PDF - 227.648 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:49:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_100_2020.PDFZarządzenie Nr 100/2020 (ZAR_100_2020.PDF - 87.435 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:51:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
ZAR_101_2020.docxZarządzenie Nr 101/2020 (ZAR_101_2020.docx - 17.413 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:52:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
ZAR_102_2020.PDFZarządzenie Nr 102/2020 (ZAR_102_2020.PDF - 215.966 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 08:57:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_103_2020.PDFZarządzenie Nr 103/2020 (ZAR_103_2020.PDF - 131.661 KB)
Data publikacji: 2020-10-09 09:00:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego , w tym wydatkowania przekazanej dotacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2019 roku.
ZAR_104_2020.PDFZarządzenie Nr 104/2020 (ZAR_104_2020.PDF - 29.365 KB)
Data publikacji: 2020-10-20 09:52:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
ZAR_105_2020.PDFZarządzenie Nr 105/2020 (ZAR_105_2020.PDF - 215.954 KB)
Data publikacji: 2020-10-20 09:54:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_106_2020.PDFZarządzenie Nr 106/2020 (ZAR_106_2020.PDF - 1236.735 KB)
Data publikacji: 2020-10-20 09:56:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_107_2020.PDFZarządzenie Nr 107/2020 (ZAR_107_2020.PDF - 1273.676 KB)
Data publikacji: 2020-10-20 10:02:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_108_2020.PDFZarządzenie Nr 108/2020 (ZAR_108_2020.PDF - 1459.495 KB)
Data publikacji: 2020-10-23 14:04:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_109_2020.pdfZarządzenie Nr 109/2020 (ZAR_109_2020.pdf - 104.565 KB)
Data publikacji: 2020-10-23 14:07:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 11marca 2020r. dotyczącego podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola
ZAR_110_2020.pdfZarządzenie Nr 110/2020 (ZAR_110_2020.pdf - 1466.321 KB)
Data publikacji: 2020-11-17 09:50:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_111_2020.pdfZarządzenie Nr 111/2020 (ZAR_111_2020.pdf - 196.205 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 08:31:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów.
ZAR_112_2020.pdfZarządzenie Nr 112/2020 (ZAR_112_2020.pdf - 179.323 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 08:32:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji w celu oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.
ZAR_113_2020.pdfZarządzenie Nr 113/2020 (ZAR_113_2020.pdf - 131.522 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 08:32:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID - 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_114_2020.pdfZarządzenie Nr 114/2020 (ZAR_114_2020.pdf - 1581.437 KB)
Data publikacji: 2020-11-17 12:43:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_115_2020.pdfZarządzenie Nr 115/2020 (ZAR_115_2020.pdf - 244.026 KB)
Data publikacji: 2020-11-17 12:47:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_116_2020.pdfZarządzenie Nr 116/2020 (ZAR_116_2020.pdf - 1516.279 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 08:40:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_117_2020.pdfZarządzenie Nr 117/2020 (ZAR_117_2020.pdf - 12436.931 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 09:18:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2021 rok
ZAR_118_2020.pdfZarządzenie Nr 118/2020 (ZAR_118_2020.pdf - 134.247 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 09:25:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_119_2020.pdfZarządzenue Nr 119/2020 (ZAR_119_2020.pdf - 128.643 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 09:30:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_120_2020.pdfZarządzenie Nr 120/2020 (ZAR_120_2020.pdf - 172.818 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 10:04:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0 t stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_121_2020.pdfZarządzenie Nr 121/2020 (ZAR_121_2020.pdf - 208.786 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 10:30:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_123_2020.pdfZarządzenie Nr 123/2020 (ZAR_123_2020.pdf - 350.718 KB)
Data publikacji: 2020-11-19 14:14:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra pn. ,,Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu”
ZAR_124_2020.pdfZarządzenie Nr 124/2020 (ZAR_124_2020.pdf - 1612.556 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 09:19:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_125_2020.pdfZarządzenie Nr 125/2020 (ZAR_125_2020.pdf - 1597.966 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 09:22:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_126_2020.pdfZarządzenie Nr 126/2020 (ZAR_126_2020.pdf - 185.004 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 09:23:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_127_2020.pdfZarządzenie Nr 127/2020 (ZAR_127_2020.pdf - 139.324 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 09:26:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowej części Kościoła w Zborówku
ZAR_128_2020.pdfZarządzenie Nr 128/2020 (ZAR_128_2020.pdf - 92.564 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 09:27:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji ds rozliczenia dotacji otrzymanej przez OSP w Pacanowie
ZAR_129_2020.pdfZarządzenie Nr 129/2020 (ZAR_129_2020.pdf - 93.463 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 09:28:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji ds rozliczenia dotacji otrzymanej przez OSP w Pacanowie
ZAR_130_2020.pdfZarządzenie Nr 130/2020 (ZAR_130_2020.pdf - 86.571 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 09:30:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pacanów za święto przypadające 26.12.2020 r.
ZAR_131_2020.pdfZarządzenie Nr 131/2020 (ZAR_131_2020.pdf - 160.308 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 08:21:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów.
ZAR_132_2020.pdfZarządzenie Nr 132/2020 (ZAR_132_2020.pdf - 250.19 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 08:22:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0 t stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_133_2020.pdfZarządzenie Nr 133/2020 (ZAR_133_2020.pdf - 246.732 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 08:22:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_134_2020.pdfZarządzenie Nr 134/2020 (ZAR_134_2020.pdf - 1487.076 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 09:34:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_135_2020.pdfZarządzenie Nr 135/2020 (ZAR_135_2020.pdf - 251.722 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 08:23:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0 t stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_136_2020.pdfZarządzenie Nr 136/2020 (ZAR_136_2020.pdf - 247.507 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 08:23:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_137_2020.pdfZarządzenie Nr 137/2020 (ZAR_137_2020.pdf - 719.591 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 10:20:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na zadania publiczne pn. poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu
ZAR_138_2020.pdfZarządzenie Nr 138/2020 (ZAR_138_2020.pdf - 263.337 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 10:20:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_139_2020.pdfZarządzenie Nr 139/2020 (ZAR_139_2020.pdf - 115.687 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 10:22:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów
ZAR_140_2020.pdfZarządzenie Nr 140/2020 (ZAR_140_2020.pdf - 1206.337 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 10:24:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_141_2020.pdfZarządzenie Nr 141/2020 (ZAR_141_2020.pdf - 473.829 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 10:27:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Gminy Pacanów na dzień 31.12.2020 r.
ZAR_142_2020.pdfZarządzenie Nr 142/2020 (ZAR_142_2020.pdf - 108.606 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 10:29:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. podatków i opłat w referacie Finansowym UMiG Pacanów
ZAR_143_2020.pdfZarządzenie Nr 143/2020 (ZAR_143_2020.pdf - 225.19 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 10:33:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia listy wydatków kwalifikowanych do wypłaty stypendium szkolnego
ZAR_144_2020.pdfZarządzenie Nr 144/2020 (ZAR_144_2020.pdf - 1360.599 KB)
Data publikacji: 2020-12-30 08:58:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_145_2020.pdfZarządzenie Nr 145/2020 (ZAR_145_2020.pdf - 798.057 KB)
Data publikacji: 2020-12-30 08:59:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_147_2020.pdfZarządzenie Nr 147/2020 (ZAR_147_2020.pdf - 115.713 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 13:13:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
ZAR_148_2020.pdfZarządzenie Nr 148/2020 (ZAR_148_2020.pdf - 254.294 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 13:15:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_149_2020.pdfZarządzenie Nr 149/2020 (ZAR_149_2020.pdf - 1908.229 KB)
Data publikacji: 2021-01-05 11:07:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_150_2020.pdfZarządzenie Nr 150/2020 (ZAR_150_2020.pdf - 4289.834 KB)
Data publikacji: 2021-01-05 11:10:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanaów na 2020 rok
ZAR_151_2020_.pdfZarządzenie Nr 151/2020 (ZAR_151_2020_.pdf - 387.073 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 14:10:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_152_2020.pdfZarządzenie Nr 152/2020 (ZAR_152_2020.pdf - 365.692 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 14:14:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_153_2020.pdfZarządzenie Nr 153/2020 (ZAR_153_2020.pdf - 169.816 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 08:23:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_154_2020.pdfZarządzenie Nr 154/2020 (ZAR_154_2020.pdf - 138.94 KB)
Data publikacji: 2021-02-02 14:25:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
ZAR_155_2020.pdfZarzadzenie Nr 155/2020 (ZAR_155_2020.pdf - 142.226 KB)
Data publikacji: 2021-02-02 14:28:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1789

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-17 11:13:12
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-01-17 11:13:24
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2021-02-02 14:29:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony