w 2016 roku

Wersja do druku

Zarządzenia w 2016 roku  
Załączone pliki
ZAR_1_16.PDFZarządzenie Nr 1/16 (ZAR_1_16.PDF - 1035.958 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 09:56:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_2_16.PDFZarządzenie Nr 2/16 (ZAR_2_16.PDF - 391.851 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 09:57:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. ,,Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów"
ZAR_3_16.PDFZarządzenie Nr 3/16 (ZAR_3_16.PDF - 595.322 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 09:58:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_4_16.PDFZarządzenie Nr 4/16 (ZAR_4_16.PDF - 1133.162 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 09:59:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej
ZAR_5_16.PDFZarządzenie Nr 5/16 (ZAR_5_16.PDF - 665.515 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 09:59:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2016 roku
ZAR_6_16.PDFZarządzenie Nr 6/16 (ZAR_6_16.PDF - 1221.674 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 10:00:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_7_16.PDFZarządzenie Nr 7/16 (ZAR_7_16.PDF - 814.812 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 10:02:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_8_16.PDFZarządzenie Nr 8/16 (ZAR_8_16.PDF - 274.503 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 10:04:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierających azbest
ZAR_9_16.PDFZarządzenie Nr 9/16 (ZAR_9_16.PDF - 752.475 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 10:07:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_10_16.PDFZarzadzenie Nr 10/16 (ZAR_10_16.PDF - 1606.284 KB)
Data publikacji: 2016-05-10 10:09:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej : upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
ZAR_11_16.pdfZarządzenie Nr 11/16 (ZAR_11_16.pdf - 874.297 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:45:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
ZAR_12_16.pdfZarządzenie Nr 12/16 (ZAR_12_16.pdf - 2089.339 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:47:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
ZAR_13_16.pdfZarządzenie Nr 13/16 (ZAR_13_16.pdf - 857.126 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:47:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Pacanow
ZAR_14_16.pdfZarządzenie Nr 14/16 (ZAR_14_16.pdf - 1814.286 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:48:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_15_16.pdfZarządzenie Nr 15/16 (ZAR_15_16.pdf - 419.108 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:49:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do spraw kontroli gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych na terenie gminy Pacanów
ZAR_16_16.pdfZarządzenie Nr 16/16 (ZAR_16_16.pdf - 767.1 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:50:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_17_16.pdfZarządzenie Nr 17/16 (ZAR_17_16.pdf - 892.259 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:53:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
ZAR_18_16.pdfZarządzenie Nr 18/146 (ZAR_18_16.pdf - 853.334 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:53:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
ZAR_19_16.pdfZarządzenie Nr 19/16 (ZAR_19_16.pdf - 858.755 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 12:54:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
ZAR_20_16.pdfZarządzenie Nr 20/16 (ZAR_20_16.pdf - 834.658 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 13:05:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_46_16.PDFZarządzenie Nr 46/16 (ZAR_46_16.PDF - 1976.957 KB)
Data publikacji: 2016-06-08 08:36:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_21_16.pdfZarządzenie Nr 21/16 (ZAR_21_16.pdf - 4041.581 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:31:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystana gminnego zasobu nieruchomości
ZAR_22_16.pdfZarządzenie Nr 22/16 (ZAR_22_16.pdf - 389.357 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:32:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołanie komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego
ZAR_23_16.pdfZarządzenie Nr 23/16 (ZAR_23_16.pdf - 1057.91 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:36:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_24_16.pdfZarządzenie Nr 24/16 (ZAR_24_16.pdf - 382.681 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:41:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadań pn. przebudowa dróg gminnych
ZAR_25_16.pdfZarządzenie Nr 25/16 (ZAR_25_16.pdf - 2143.514 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:44:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_26_16.pdfZarządzenie Nr 26/16 (ZAR_26_16.pdf - 499.452 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:46:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru gwarancyjnego zadania pn. budowa oświetlenia ulicznego
ZAR_27_16.pdfZarządzenie Nr 27/16 (ZAR_27_16.pdf - 367.077 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:48:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na dostawę paliw płynnych
ZAR_28a_16.pdfZarządzenie Nr 28/16 (ZAR_28a_16.pdf - 1510.859 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:54:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2016/2017
ZAR_29_16.pdfZarządzenie Nr 29/16 (ZAR_29_16.pdf - 922.563 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:56:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_30_16.pdfZarządzenie Nr 30/16 (ZAR_30_16.pdf - 1309.049 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 11:58:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_31_16.pdfZarządzenie Nr 31/16 (ZAR_31_16.pdf - 422.497 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 12:00:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
ZAR_32_16.pdfZarządzenie Nr 32/16 (ZAR_32_16.pdf - 2173.256 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 12:04:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_33_16.pdfZarządzenie Nr 33/16 (ZAR_33_16.pdf - 1127.842 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 12:07:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_34_16.pdfZarządzenie Nr 34/16 (ZAR_34_16.pdf - 1940.498 KB)
Data publikacji: 2016-06-16 12:15:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_35_16.pdfZarządzenie Nr 35/16 (ZAR_35_16.pdf - 1602.521 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 10:54:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_36_16.pdfZarządzenie Nr 36/16 (ZAR_36_16.pdf - 933.934 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 10:54:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_37_16.pdfZarządzenie Nr 37/16 (ZAR_37_16.pdf - 753.388 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 10:55:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_38_16.pdfZarządzenie Nr 38/16 (ZAR_38_16.pdf - 1468.094 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 10:56:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chrzanów
ZAR_39_16.pdfZarządzenie Nr 39/16 (ZAR_39_16.pdf - 2072.065 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 10:57:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_40_16.pdfZarządzenie Nr 40/16 (ZAR_40_16.pdf - 923.704 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 10:59:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_41_16.pdfZarządzenie Nr 41/16 (ZAR_41_16.pdf - 1561.958 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 10:59:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/12 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla UG Pacanów
ZAR_42_16.pdfZarządzenie Nr 42/16 (ZAR_42_16.pdf - 2060.845 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:00:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_43_16.pdfZarządzenie Nr 43/16 (ZAR_43_16.pdf - 2098.458 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:01:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
ZAR_44_16.pdfZarządzenie Nr 44/16 (ZAR_44_16.pdf - 399.245 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:02:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów parlamentarnych
ZAR_45_16.pdfZarządzenie Nr 45/16 (ZAR_45_16.pdf - 2895.765 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:03:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_47_16.pdfZarządzenie Nr 47/16 (ZAR_47_16.pdf - 618.41 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:04:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ECB w Pacanowie
ZAR_48_16.pdfZarządzenie Nr 48/16 (ZAR_48_16.pdf - 1574.508 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:05:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_49_16.pdfZarządzenie Nr 49/16 (ZAR_49_16.pdf - 1567.351 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:05:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_51_16.pdfZarządzenie Nr 51/16 (ZAR_51_16.pdf - 809.195 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:06:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
ZAR_52_16.pdfZarządzenie Nr 52/16 (ZAR_52_16.pdf - 808.008 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:06:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
ZAR_53_16.pdfZarządzenie Nr 53/16 (ZAR_53_16.pdf - 816.39 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:07:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
ZAR_54_16.pdfZarządzenie Nr 54/16 (ZAR_54_16.pdf - 814.173 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:07:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
ZAR_55_16.pdfZarządzenie Nr 55/16 (ZAR_55_16.pdf - 384.003 KB)
Data publikacji: 2016-06-28 11:08:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udziału mieszkańców Gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2016 roku
ZAR_56_16.pdfZarządzenie Nr 56/16 (ZAR_56_16.pdf - 2178.83 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:45:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_57_16.pdfZarządzenie Nr 57/16 (ZAR_57_16.pdf - 809.033 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:45:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_58_16.pdfZarządzenie Nr 58/16 (ZAR_58_16.pdf - 483.349 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:46:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenie kontroli funkcjonowania stref ochrony ujęć wody pitnej
ZAR_59_16.pdfZarządzenie Nr 59/16 (ZAR_59_16.pdf - 828.986 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:46:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_60_16.pdfZarządzenie Nr 60/16 (ZAR_60_16.pdf - 777.801 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:47:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_61_16.pdfZarządzenie Nr 61/16 (ZAR_61_16.pdf - 790.959 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:47:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_62_16.pdfZarządzenie Nr 62/16 (ZAR_62_16.pdf - 2680.044 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:48:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej na remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń w budynku SP Pacanów i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie
ZAR_63_16.pdfZarządzenie Nr 63/16 (ZAR_63_16.pdf - 771.473 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:49:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_64_16.pdfZarządzenie Nr 64/16 (ZAR_64_16.pdf - 756.57 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:49:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_65_16.pdfZarządzenie Nr 65/16 (ZAR_65_16.pdf - 886.195 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 09:50:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_66_16.pdfZarządzenie Nr 66/16 (ZAR_66_16.pdf - 1739.156 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:00:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu piękna i bezpieczna zagroda-przyjazna środowisku
ZAR_67_16.pdfZarządzenie Nr 67/16 (ZAR_67_16.pdf - 2046.395 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:01:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_68_16.pdfZarządzenie Nr 68/16 (ZAR_68_16.pdf - 763.754 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:11:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_69_16.pdfZarządzenie Nr 69/16 (ZAR_69_16.pdf - 901.527 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:01:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_70_16.pdfZarządzenie Nr 70/16 (ZAR_70_16.pdf - 1426.341 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:02:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg remont ujęcia wody Wójeczka
ZAR_71_16.pdfZarządzenie Nr 71/16 (ZAR_71_16.pdf - 2322.054 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:03:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_77_16.pdfZarządzenie Nr 77/16 (ZAR_77_16.pdf - 2347.176 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:03:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_78_16.pdfZarządzenie Nr 78/16 (ZAR_78_16.pdf - 818.269 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:04:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
ZAR_79_16.pdfZarządzenie Nr 79/16 (ZAR_79_16.pdf - 1559.004 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 10:04:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_50_16.pdfZarządzenie Nr 50/16 (ZAR_50_16.pdf - 626.24 KB)
Data publikacji: 2016-07-22 07:39:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/12 Wójta Gminy Pacanów z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania,obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla Urzędu Gminy Pacanów
ZAR_80_16.pdfZarządzenie Nr 80/16 (ZAR_80_16.pdf - 2276.062 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:24:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_81_16.pdfZarządzenie Nr 81/16 (ZAR_81_16.pdf - 474.202 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:25:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn.,,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
ZAR_82_16.pdfZarządzenie Nr 82/16 (ZAR_82_16.pdf - 764.101 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:25:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_83_16.pdfZarządzenie Nr 83/16 (ZAR_83_16.pdf - 1996.089 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:26:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół
ZAR_84_16.pdfZarządzenie Nr 84/16 (ZAR_84_16.pdf - 481.874 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:27:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na n-la mianowanego
ZAR_85_16.pdfZarządzenie Nr 85/16 (ZAR_85_16.pdf - 1835.473 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:28:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_86_16.pdfZarządzenie Nr 86/16 (ZAR_86_16.pdf - 2277.79 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:28:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_87_16.pdfZarządzenie Nr 87/16 (ZAR_87_16.pdf - 1346.993 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:29:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy
ZAR_88_16.pdfZarządzenie Nr 88/16 (ZAR_88_16.pdf - 1464.361 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:31:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remont drogi w Kępie Lubawskiej
ZAR_89_16.pdfZarządzenie Nr 89/16 (ZAR_89_16.pdf - 380.255 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:31:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przekazania w użyczenie kontenera położonego w Zborówku Nowym
ZAR_90_16.pdfZarządzenie Nr 90/16 (ZAR_90_16.pdf - 2837.198 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:32:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_91_16.pdfZarządzenie Nr 91/16 (ZAR_91_16.pdf - 393.178 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:33:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze stoisko kulinarne
ZAR_92_16.pdfZarządzenie Nr 92/16 (ZAR_92_16.pdf - 1899.071 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:34:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
ZAR_93_16.pdfZarządzenie Nr 93/16 (ZAR_93_16.pdf - 824.958 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:34:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_94_16.pdfZarządzenie Nr 94/16 (ZAR_94_16.pdf - 868.714 KB)
Data publikacji: 2016-08-17 08:35:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_95_16.pdfZarządzenie Nr 95/16 (ZAR_95_16.pdf - 785.383 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 09:55:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_96_16.pdfZarządzenie NBr 96/16 (ZAR_96_16.pdf - 793.86 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 09:56:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_97_16.pdfZarządzenie Nr 97/16 (ZAR_97_16.pdf - 1485.675 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 09:56:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_98_16.pdfZarządzenie Nr 98/16 (ZAR_98_16.pdf - 1492.659 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 09:57:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_99_16.pdfZarządzenie Nr 99/16 (ZAR_99_16.pdf - 430.196 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 09:58:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż mienia komunalnego
ZAR_100_16.pdfZarządzenie Nr 100/16 (ZAR_100_16.pdf - 822.833 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 10:00:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczanego
ZAR_101_16.pdfZarządzenie Nr 101/16 (ZAR_101_16.pdf - 812.774 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 10:01:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_102_16.pdfZarządzenie Nr 102/16 (ZAR_102_16.pdf - 830.301 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 10:02:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
ZAR_103_16.pdfZarządzenie Nr 103/16 (ZAR_103_16.pdf - 2457.3 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 10:02:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_104_16.pdfZaqrzadznie Nr 104/14 (ZAR_104_16.pdf - 833.423 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 10:04:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
ZAR_105_16.pdfZarządzenie Nr 105/16 (ZAR_105_16.pdf - 797.238 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:21:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościowi przeznaczonych do sprzedaży
ZAR_106_16.pdfZarządzenie Nr 106/16 (ZAR_106_16.pdf - 1484.946 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:22:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_107_16.pdfZarządzenie Nr 1075/16 (ZAR_107_16.pdf - 882.214 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:22:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_108_16.pdfZarządzenie Nr 108/16 (ZAR_108_16.pdf - 504.488 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:47:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn. : .Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych
ZAR_109_16.pdfZarządzenie Nr 109/16 (ZAR_109_16.pdf - 801.597 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:48:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
ZAR_110_16.pdfZarządzenie Nr 110/16 (ZAR_110_16.pdf - 798.55 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:49:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościowi przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
ZAR_111_16.pdfZarządzenie Nr 111/16 (ZAR_111_16.pdf - 2209.763 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:50:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_113_16.pdfZarządzenie Nr 113/16 (ZAR_113_16.pdf - 895.33 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:51:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_116_16.pdfZarządzenie Nr 116/16 (ZAR_116_16.pdf - 1995.078 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:54:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_117_16.pdfZarządzenie Nr 117/16 (ZAR_117_16.pdf - 362.636 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:57:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/16 Wojta Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierajacych azbest zgłoszonych przez właścicieli posesji do usunięcia z terenu Gminy Pacanów w 2016r.
ZAR_118_16.pdfZarządzenie Nr 118/16 (ZAR_118_16.pdf - 776.829 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:58:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów
ZAR_119_16.pdfZarządzenie Nr 119/16 (ZAR_119_16.pdf - 1647.427 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:59:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_120_16.pdfZarządzenie Nr 120/16 (ZAR_120_16.pdf - 1250.901 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 12:01:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_121_16.pdfZarządzenie Nr 121/16 (ZAR_121_16.pdf - 2729.345 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 12:02:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_122_16.pdfZarządzenie Nr 122/16 (ZAR_122_16.pdf - 2882.647 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 12:04:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_123_16.pdfZarządzenie Nr 123/16 (ZAR_123_16.pdf - 359.46 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 12:04:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla zadania pn.: :„Remont ujęcia wody Wojeczka"
ZAR_124_16.pdfZarządzenie Nr 124/16 (ZAR_124_16.pdf - 436.9 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 12:05:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki śmieciowej i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Pacanów
ZAR_125_16.pdfZarządzenie Nr 125/16 (ZAR_125_16.pdf - 2751.398 KB)
Data publikacji: 2016-10-21 09:17:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_127_16.pdfZarządzenie Nr 127/16 (ZAR_127_16.pdf - 1383.782 KB)
Data publikacji: 2016-10-21 09:21:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_126_16.pdfZarządzenie Nr 126/16 (ZAR_126_16.pdf - 446.11 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 08:22:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego sprzętu elektronicznego i innych zużytych środków trwałych w Urzędzie Gminy Pacanów
ZAR_128_16.pdfZarządzenie Nr 128/16 (ZAR_128_16.pdf - 339.156 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 08:24:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: remont drogi gminnej nr 361040T Kępa Lubawska
ZAR_129_16.pdfZarządzenie Nr 129/16 (ZAR_129_16.pdf - 2262.27 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 10:55:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_130_16.pdfZarządzenie Nr 130/16 (ZAR_130_16.pdf - 417.766 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 10:57:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pacanów
ZAR_131_16.pdfZarządzenie Nr 131/16 (ZAR_131_16.pdf - 4664.961 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 10:59:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_132_16.pdfZarządzenie Nr 132/16 (ZAR_132_16.pdf - 828.796 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:00:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
ZAR_133_16.pdfZarządzenie Nr 133/16 (ZAR_133_16.pdf - 1986.297 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:01:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_134_16.pdfZarządzenie Nr 134/16 (ZAR_134_16.pdf - 2827.695 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:03:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygniecie przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnia remont drogi Rataje Sł. -Łosie - Rataje Karskie.
ZAR_135_16.pdfZarządzenie Nr 135/16 (ZAR_135_16.pdf - 947.098 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:04:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_136_16.pdfZarządzenie Nr 136/16 (ZAR_136_16.pdf - 958.931 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:10:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_137_16.pdfZarządzenie Nr 137/16 (ZAR_137_16.pdf - 379.673 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:11:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do rozliczenia dotacji otrzymanej przez OSP w Oblekoniu
ZAR_138_16.pdfZarządzenie Nr 138/16 (ZAR_138_16.pdf - 378.56 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:16:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do rozliczenia dotacji otrzymanej przez OSP w Oblekoniu
ZAR_139_16.pdfZarządzenie Nr 139/16 (ZAR_139_16.pdf - 4090.272 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:18:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_142_16.pdfZarządzenie Nr 142/16 (ZAR_142_16.pdf - 465.767 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:20:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwa ,,Wakacje z GLKS-Tempo" w okresie od 14.07-31.08.2016 r.
ZAR_143_16.pdfZarządzenie Nr 143/16 (ZAR_143_16.pdf - 4040.199 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:21:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_144_16.pdfZarządzenie Nr 144/16 (ZAR_144_16.pdf - 1385.823 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:23:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na dzięń 31.12.2016 r.
ZAR_146_16.pdfZarządzenie Nr 146/16 (ZAR_146_16.pdf - 2254.617 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 11:24:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_154_16.docZarządzenie Nr 154/16 (ZAR_154_16.doc - 33.28 KB)
Data publikacji: 2016-12-12 14:42:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
ZAR_155_16.rtfZarządzenie Nr 155/16 (ZAR_155_16.rtf - 14.129 KB)
Data publikacji: 2016-12-12 14:42:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
ZAR_145_16.pdfZarządzenie Nr 145/16 (ZAR_145_16.pdf - 2831.611 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 08:15:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w prawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na remont 3 dróg gminnych
ZAR_147_16.pdfZarządzenie Nr 147/16 (ZAR_147_16.pdf - 908.608 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 08:19:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_148_16.pdfZarządzenie Nr 148/16 (ZAR_148_16.pdf - 410.265 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 08:21:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru częściowego oraz odbioru ostatecznego zadania - remont sali gimnastycznej w SP Pacanowie
ZAR_149_16.pdfZarządzenie Nr 149/16 (ZAR_149_16.pdf - 2036.992 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 08:25:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_150_16.pdfZarządzenie Nr 150/16 (ZAR_150_16.pdf - 4608.037 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 08:33:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_151_16.pdfZarządzenie Nr 151/16 (ZAR_151_16.pdf - 2846.626 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 08:44:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na odbierania i transport odpadów
ZAR_152_16.pdfZarządzenie Nr 152/16 (ZAR_152_16.pdf - 1136.491 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 08:54:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
ZAR_153_16.pdfZarządzenie Nr 153/16 (ZAR_153_16.pdf - 369.562 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 08:57:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - remont 3 dróg gminnych
ZAR_154_16.pdfZarządzenie Nr 154/16 (ZAR_154_16.pdf - 916.349 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:53:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierzawy
ZAR_155_16.pdfZarzadzenie Nr 155/16 (ZAR_155_16.pdf - 802.364 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:55:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy
ZAR_156_16.pdfZarządzenie Nr 156/16 (ZAR_156_16.pdf - 1734.31 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:33:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_157_16.pdfZarządzenie Nr 157/16 (ZAR_157_16.pdf - 490.861 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:34:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Jolanty Rzepeckiej
ZAR_158_16.pdfZarządzenie Nr 158/16 (ZAR_158_16.pdf - 501.993 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:34:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie
ZAR_159_16.pdfZarządzenie Nr 159/16 (ZAR_159_16.pdf - 544.952 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:35:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Ratajach Stupskich
ZAR_160__16.pdfZarządzenie Nr 160/16 (ZAR_160__16.pdf - 509.447 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:39:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
ZAR_161_16.pdfZarządzenie Nr 161/16 (ZAR_161_16.pdf - 541.854 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:37:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu
ZAR_162_16.pdfZarządzenie Nr 162/16 (ZAR_162_16.pdf - 504.202 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:39:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wojczy
ZAR_163_16.pdfZarządzenie Nr 163/16 (ZAR_163_16.pdf - 506.303 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:40:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Pacanowie
ZAR_164_16.pdfZarządzenie Nr 164/16 (ZAR_164_16.pdf - 508.207 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:41:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Stupskich.
ZAR_165_16.pdfZarządzenie Nr 165/16 (ZAR_165_16.pdf - 512.66 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:41:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Pacanowie
ZAR_166_16.PDFZarzadzenie Nr 166/16 (ZAR_166_16.PDF - 4430.11 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:43:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Pacanów i jednostkach organizacyjnych
ZAR_167_16.pdfZarządzenie Nr 167/16 (ZAR_167_16.pdf - 1678.682 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:43:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie- zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_168_16.PDFZarzadzenie Nr 168/16 (ZAR_168_16.PDF - 6089.107 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:44:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_169_16.pdfZarządzenie Nr 169/16 (ZAR_169_16.pdf - 1109.429 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:45:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_170_16.pdfZarządzenie Nr 170/16 (ZAR_170_16.pdf - 340.164 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:45:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania :Remont drogi gminnej Rataje Słupskie - Losie - Rataje Karskie nr 361115T od km 0+000 do km 1+370
ZAR_171_16.pdfZarządzenie Nr 171/16 (ZAR_171_16.pdf - 992.685 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:46:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_172_16.PDFZarządenie Nr 172/16 (ZAR_172_16.PDF - 3109.638 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:47:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
ZAR_173_16.pdfZarządzenie Nr 173/16 (ZAR_173_16.pdf - 370.323 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:47:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania : Remont drogi gminnej nr 361031T Zabiec „Jeziorko" od km 0+000 do km 0+695 Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków „Szerokie" od km 0+000 do km 0+975 Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekon przez wieś od km 0+000 do km 0+582
ZAR_174_16.pdfZarządzenie Nr 174/16 (ZAR_174_16.pdf - 3197.175 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:48:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 20]6 rok.
ZAR_176_16.pdfZarządzenie Nr 176/16 (ZAR_176_16.pdf - 389.303 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 13:49:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do rozliczenia dotacji otrzymanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pacanowie.
ZAR_114_16.pdfZarządzenie Nr 114/16 (ZAR_114_16.pdf - 813.433 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:52:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
ZAR_115_16.pdfZarządzenie Nr 115/16 (ZAR_115_16.pdf - 418.191 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 11:53:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1872

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-05-10 09:37:19
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2016-05-10 09:37:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2017-04-10 09:03:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony