w 2013 roku

Wersja do druku

w 2013 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/13
(ZAR_1_2013.pdf - 142.676 KB) Data publikacji: 2013-02-01 08:51:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego: prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety gminnej ,,Z Życia Gminy" w 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/13
(ZAR_2_2013.pdf - 27.449 KB) Data publikacji: 2013-02-01 08:54:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pn. pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów realizowanego przez Stwarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywnosci na podstawie umowy z 12.12.2012r.

Zarządzenie Nr 3/13
(ZAR_3_2013.pdf - 27.933 KB) Data publikacji: 2013-02-01 08:56:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania końcowej kontroli realizacji zadania pod nazwą : upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminby Pacanów w 2012 roku realizowanego przez GLKS ,,Zorza -Tempo" Pacanów na podstawie umowy z dnia 20.01.2012r.

Zarządzenie Nr 4/13
(ZAR_4_2013.pdf - 59.958 KB) Data publikacji: 2013-02-01 08:57:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 5/13
(ZAR_5_2013.pdf - 57.342 KB) Data publikacji: 2013-02-04 11:28:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji d/s oceny zużycia samochodu pożarniczego Jelcz - Star o numerze rejestracyjnym KIH - 0979, będącego na wyposażeniu OSP Biechów

Zarządzenie Nr 6/13
(ZAR_6_2013.pdf - 73.538 KB) Data publikacji: 2013-02-01 08:58:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 7/13
(ZAR_7_2013.pdf - 241.401 KB) Data publikacji: 2013-02-01 08:59:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognoazie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 -2025

Zarządzenie Nr 8/13
(ZAR_8_2013.pdf - 72.514 KB) Data publikacji: 2013-02-01 08:59:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 9/13
(ZAR_9_2013.pdf - 88.13 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:00:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 10/13
(ZAR_10_2013.pdf - 294.83 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:01:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 11/13
(ZAR_11_2013.pdf - 56.498 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:00:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 12/13
(ZAR_12_2013.pdf - 141.935 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:02:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 13/13
(ZAR_13_2013.pdf - 54.41 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:03:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 14/13
(ZAR_14_2013.pdf - 93.642 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:04:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 15/13
(ZAR_15_2013.pdf - 97.573 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:07:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowazonego w trybie przetragu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 16/13
(ZAR_16_2013.pdf - 127.395 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:08:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 17/13
(ZAR_17_2013.pdf - 94.506 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:08:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 18/13
(ZAR_18_2013.pdf - 141.753 KB) Data publikacji: 2013-02-12 09:02:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 19/13
(ZAR_19_2013.pdf - 353.258 KB) Data publikacji: 2013-02-12 09:09:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2013 roku

Zarządzenie Nr 20/13
(ZAR_20_2013.pdf - 14.153 KB) Data publikacji: 2013-02-12 09:11:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Żabcu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 21/13
(ZAR_21_2013.pdf - 127.931 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:07:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 22/13
(ZAR_22_2013.pdf - 33.273 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:08:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robótdot. oświetlenia ulicznego

Zarządzenie Nr 23/13
(ZAR_23_2013.pdf - 197.114 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:09:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 24/13
(ZAR_24_2013.pdf - 59.258 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:10:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 25/13
(ZAR_25_2013.pdf - 57.91 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:11:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 26/13
(ZAR_26_2013.pdf - 53.494 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:11:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 27/13
(ZAR_27_2013.pdf - 53.306 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:12:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 28/13
(ZAR_28_2013.pdf - 53.042 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:14:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 29/13
(ZAR_29_2013.pdf - 141.324 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:19:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 30/13
(ZAR_30_2013.pdf - 17.945 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:23:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierajacych azbest zgłoszonych przez właścicieli posesji do usunięcia z terenu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 31/13
(ZAR_31_2013.pdf - 58.682 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:24:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 32/13
(ZAR_32_2013.pdf - 181.946 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:27:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie organizacji stałego dyżuru w urzędzie gminy oraz podległych jednostkach organizacyjnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 33/13
(ZAR_33_2013.pdf - 125.503 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:29:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Pacanów

Zarządzenie Nr 34/13
(ZAR_34_2013.pdf - 116.587 KB) Data publikacji: 2013-03-12 12:31:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia na 2013 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 35/13
(ZAR_35_2013.pdf - 378.881 KB) Data publikacji: 2013-04-08 08:33:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego Jecz Star 005 stanowiącego własnośc Urzędu Gminy w Pacanowie

Zarządzenie Nr 36/13
(ZAR_36_2013.pdf - 113.915 KB) Data publikacji: 2013-04-08 09:09:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 37/13
(ZAR_37_2013.pdf - 142.107 KB) Data publikacji: 2013-04-08 09:12:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 38/13
(ZAR_38_2013.pdf - 250.755 KB) Data publikacji: 2013-04-16 08:53:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego: prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety gminnej ,,Z Życia Gminy" w 2013 roku

Zarządzenie Nr 39/13
(ZAR_39_2013.pdf - 423.217 KB) Data publikacji: 2013-04-16 08:55:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 40/13
(ZAR_40_2013.pdf - 27.94 KB) Data publikacji: 2013-04-16 08:56:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udziału mieszkańców gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierającycj azbest z terenu gminy Pacanów w roku 2013

Zarządzenie Nr 41/2013
(ZAR_41_2013.doc - 57.344 KB) Data publikacji: 2013-09-09 11:27:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 42/13
(ZAR_42_2013.pdf - 658.59 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:46:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 43/13
(ZAR_43_2013.pdf - 215.719 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:46:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 44/13
(ZAR_44_2013.pdf - 183.833 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:48:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: remont dróg gminnych: Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli, Kępa Lubawska - Oblekoń, Kółko Żabieckie wzdłuż wału o łacznej dł. 1,770 km

Zarządzenie Nr 45/13
(ZAR_45_2013.pdf - 170.053 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:49:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie przebudowa drogi gminnej w Słupi

Zarządzenie Nr 46/13
(ZAR_46_2013.pdf - 32.289 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:50:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego Jecz - Star stanowiącego własność Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 47/13
(ZAR_47_2013.pdf - 555.564 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:50:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 48/13
(ZAR_48_2013.pdf - 46.293 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:51:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Żabcu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 49/13
(ZAR_49_2013.pdf - 174.21 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:53:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu neiograniczonego na dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Zarządzenie Nr 50/13
(ZAR_50_2013.pdf - 29.676 KB) Data publikacji: 2013-05-22 08:10:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: odmulenia zbiornika wodnego w meijscowości Karsy Duże położonego na działce ewid. grunt. 32

Zarządzenie Nr 51/13
(ZAR_51_2013.pdf - 383.075 KB) Data publikacji: 2013-05-22 08:10:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 52/13
(ZAR_52_2013.pdf - 110.529 KB) Data publikacji: 2013-05-22 08:11:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 53/13
(ZAR_53_2013.pdf - 116.127 KB) Data publikacji: 2013-05-22 08:11:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 54/13
(ZAR_54_2013.pdf - 296.888 KB) Data publikacji: 2013-05-22 08:12:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 55/13
(ZAR_55_2013.pdf - 1453.548 KB) Data publikacji: 2013-06-19 10:46:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Preztargowej do rozstrzygniecia przetargu prowadzonego w trybie nieograniczonego na:,,Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11705867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Zarządzenie Nr 56/13
(ZAR_56_2013.pdf - 1418.167 KB) Data publikacji: 2013-06-19 10:52:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygniecia przetargu prowadoznego w trybie przetargu nieograniczonego na : ,,Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów"

Zarzadzenie Nr 57/13
(ZAR_57_2013.pdf - 1332.971 KB) Data publikacji: 2013-06-19 10:56:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie NR 58/13
(ZAR_58_2013.pdf - 419.918 KB) Data publikacji: 2013-06-19 10:59:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Pacanów

Załącznik do zarządzenia Nr 58/13
(REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2013.doc - 119.808 KB) Data publikacji: 2013-06-19 11:00:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 58/13

Zarządzenie Nr 59/13
(ZAR_59_2013.pdf - 437.255 KB) Data publikacji: 2013-06-19 11:03:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenie rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 60/13
(ZAR_60_2013.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2013-09-04 11:28:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadań : -Przebudowa drogi gminnej Słupia wieś Nr 361058T od km 0+000 do km 0+460 -Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Żabcu

Zarządzenie Nr 61/13
(ZAR_61_2013.pdf - 411.235 KB) Data publikacji: 2013-06-19 11:06:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Biechowie".

Zarządzenie Nr 62/13
(ZAR_62_2013.pdf - 919.351 KB) Data publikacji: 2013-06-19 11:08:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy PAcanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 63/13
(ZAR_63_2013.pdf - 890.234 KB) Data publikacji: 2013-06-19 11:13:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęś żywiołowych w 2013 r. w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 64/13 ogłoszenie_konkurs_dyrektora_przedszkola_2013
(ogloszenie_konkurs_dyrektora_przedszkola.pdf - 2292.295 KB) Data publikacji: 2013-06-19 13:20:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: ogłoszenie_konkurs_dyrektora_przedszkola

Zarządzenie Nr 65/13
(ZAR_65_13.pdf - 2140.517 KB) Data publikacji: 2013-07-01 09:46:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 66/13
(ZAR_66_13.pdf - 454.99 KB) Data publikacji: 2013-07-01 09:48:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli reazlizacji zadania pn. Zakup gorsetów i butów strojów ludowych z regionu Pacanowa reazlizowanego przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kepianki" na podstawie umowy z dnia 29 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 67/13
(ZAR_67_2013.pdf - 5810.298 KB) Data publikacji: 2013-07-17 13:00:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025

Zarządzenie Nr 68/13
(ZAR_68_2013.pdf - 5481.691 KB) Data publikacji: 2013-07-17 13:11:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 69/13
(ZAR_69_13.pdf - 845.128 KB) Data publikacji: 2013-07-01 09:53:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego

Zarządzenie Nr 70/13
(ZAR_70_13.pdf - 837.903 KB) Data publikacji: 2013-07-01 09:56:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznacoznych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 71/13
(ZAR_71_13.pdf - 849.392 KB) Data publikacji: 2013-07-01 10:00:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przezanaczonej do sprzedązy w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 72/13
(ZAR_72_2013.pdf - 834.508 KB) Data publikacji: 2013-09-06 08:13:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 73/13
(ZAR_73_2013.pdf - 837.061 KB) Data publikacji: 2013-07-01 10:05:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 74/13
(ZAR_74_2013.pdf - 884.781 KB) Data publikacji: 2013-07-01 10:11:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 75/13
(ZAR_75_2013.pdf - 884.836 KB) Data publikacji: 2013-07-01 10:14:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rzeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 76/13
(ZAR_76_2013.pdf - 880.832 KB) Data publikacji: 2013-07-01 10:17:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 77/13
(ZAR_77_2013.pdf - 833.147 KB) Data publikacji: 2013-07-01 10:19:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 78/13
(ZAR_78_2013.pdf - 871.102 KB) Data publikacji: 2013-07-01 10:21:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 79/13
(ZAR_79_2013.pdf - 874.198 KB) Data publikacji: 2013-07-01 10:24:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 80/13
(ZAR_80_2013.pdf - 442.448 KB) Data publikacji: 2013-07-17 11:48:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Samorzadowego Przedszkola w Pacanowie

Zarządzenie Nr 81/13
(ZAR_81_2013.pdf - 481.618 KB) Data publikacji: 2013-07-17 11:50:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Edyty Świąder

Zarządzenie Nr 82/13
(ZAR_82_2013.pdf - 1441.723 KB) Data publikacji: 2013-07-17 11:55:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na ,,Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Pacanów"

Zarządzenie Nr 83/13
(ZAR_83_2013.pdf - 480.837 KB) Data publikacji: 2013-07-17 11:57:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprwadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Justyny Gumuła

Zarządzenie Nr 84/13
(ZAR_84_2013.pdf - 491.171 KB) Data publikacji: 2013-07-17 11:59:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egazaminacyjnej do przeporwadzenia postepowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Ewy Kapusty

Zarządzenie Nr 85/13
(ZAR_85_2013.pdf - 495.631 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:00:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Łuszcz

Zarządzenie Nr 86/13
(ZAR_86_2013.pdf - 1427.542 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:03:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powoałania komisji przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygniecia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu neiczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów"

Zarządzenie Nr 87/13
(ZAR_87_2013.pdf - 889.143 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:07:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 88/13
(ZAR_88_2013.pdf - 5768.777 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:29:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na latac 2013 - 2025

Zarządzenie Nr 89/13
(ZAR_89_2013.pdf - 5553.41 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:36:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 90/13
(ZAR_90_2013.pdf - 797.385 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:38:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 91/13
(ZAR_91_2013.pdf - 455.126 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:40:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odkonania odbioru pogwarancyjnego robót dotyczacych zadania pn.,,budowa i instalowanielinii oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia"

Zarządzenie Nr 92/13
(ZAR_92_2013.pdf - 401.897 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:43:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadań:remont dróg gminnych Biechów przez wieś, Wójcza w kierunku Wójeczki , Niegosławice - Wola Biechowska;remont przepustu pod droga gminną Biechów przez wieś

Zarządzenie Nr 93/13
(ZAR_93_2013.pdf - 456.723 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:45:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pn. pozyskiwanie i dystrybucja żywnosci dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów realizowanego przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności na podstawie umowy z dnia 27.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 94/13
(ZAR_94_2013.pdf - 1090.842 KB) Data publikacji: 2013-09-06 08:14:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udziału Wójta Gminy Pacanów w przygotowaniu i przeprowadzeniu wojewódzkiego treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

Zarządzenie Nr 95/13
(ZAR_95_2013.pdf - 517.037 KB) Data publikacji: 2013-07-17 12:48:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego : wykonanie prac remontowych na obiekcie stadionu GLKS Zorza Tempo w msc. Słupia.

Zarządzenie Nr 96/13
(ZAR_96_2013.pdf - 1806.588 KB) Data publikacji: 2013-09-06 08:19:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 97/13
(ZAR_97_2013.pdf - 459.65 KB) Data publikacji: 2013-09-06 08:22:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli częściowej realizacji zadania pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy Pacanów w 2013 roku, realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,zorza - Tempo" Pacanów na podstawie umowy z dnia 12.02.2012 roku

Zarządzenie Nr 98/13
(ZAR_98_2013.pdf - 358.56 KB) Data publikacji: 2013-09-06 08:25:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania: Malowanie elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Wójczy"

Zarządzenie Nr 99/13
(ZAR_99_2013.pdf - 1290.389 KB) Data publikacji: 2013-09-06 08:30:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 100/13
(ZAR_100_2013.pdf - 1728.17 KB) Data publikacji: 2013-09-06 08:33:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 101/13
(ZAR_101_2013.pdf - 1525.458 KB) Data publikacji: 2013-09-06 08:41:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej.

Zarządzenie Nr 102/13
(ZAR_102_2013.pdf - 887.378 KB) Data publikacji: 2013-09-06 09:38:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 103/13
(ZAR_103_2013.pdf - 800.677 KB) Data publikacji: 2013-09-06 09:41:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 104/13
(ZAR_104_2013.pdf - 863.191 KB) Data publikacji: 2013-09-06 09:44:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 105/13
(ZAR_105_2013.pdf - 1540.483 KB) Data publikacji: 2013-09-06 09:50:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu neiogranicoznego na dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesiecznych oraz uczniów niepłęnosprawnych do gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

Zarządzenie Nr 106/13
(ZAR_106_2013.pdf - 3012.685 KB) Data publikacji: 2013-09-06 10:06:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na wyprawkę szkolną

Zarządzenie Nr 107/13
(ZAR_107_2013.pdf - 876.528 KB) Data publikacji: 2013-09-06 11:04:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 108/13
(ZAR_108_2013.pdf - 1461.741 KB) Data publikacji: 2013-09-06 11:33:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołanai komisji przetargowej do rozstrzygniecia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ns odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 109/13
(ZAR_109_13.pdf - 1496.156 KB) Data publikacji: 2013-09-06 11:28:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 110/13
(ZAR_110_2013.pdf - 471.629 KB) Data publikacji: 2013-09-06 11:47:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań:remonty dróg, remon zjazdu, remont drogi dojazdowej i wykonania robót dodatkowych w Wójeczce

Zarządzenie Nr 111/13
(ZAR_111_2013.pdf - 1306.258 KB) Data publikacji: 2013-09-06 11:53:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 112/13
(ZAR_112_2013.pdf - 453.229 KB) Data publikacji: 2013-09-06 11:55:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powłania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu najlepsze stoisko kulinarne w gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 113/13
(ZAR_113_2013.pdf - 785.875 KB) Data publikacji: 2013-09-06 11:58:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 114/13
(ZAR_114_2013.pdf - 445.323 KB) Data publikacji: 2013-09-06 12:01:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli gospodarki materiałowej i sprzętu zakupionego w ramach zadania pod nazwą upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2012 roku oraz w pierwszej połowie 2013 r. realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,Zorza - Tempo" Pacanów

Zarządzenie Nr 115/13
(ZAR_115_2013.pdf - 951.086 KB) Data publikacji: 2013-09-06 12:03:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 116/13
(ZAR_116_2013.pdf - 400.254 KB) Data publikacji: 2013-09-06 12:05:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zakazu kąpieli w zbiornikach wodnych stanowiących własnosć gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 117/13
(ZAR_117_2013.pdf - 1247.416 KB) Data publikacji: 2013-09-06 12:07:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 118/13
(ZAR_118_2013.pdf - 1953.092 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:33:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 119/13
(ZAR_119_2013.pdf - 778.33 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:36:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 120/13
(ZAR_120_2013.pdf - 2326.191 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:40:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 121/13
(ZAR_121_2013.pdf - 889.207 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:42:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 122/13
(ZAR_122_13.pdf - 881.198 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:45:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 123/13
(ZAR_123_2013.pdf - 1492.717 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:49:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Chrzanów nr ewid grunt 218 od km 0+000 do 0+205 , nr ewid 118 od km 0+000 do km 0+370 o łącznej długości 575 mb

Zarządzenie Nr 124/13
(ZAR_124_2013.pdf - 843.494 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:51:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 125/13
(ZAR_125_2013.pdf - 802.954 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:54:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 126/13
(ZAR_126_2013.pdf - 926.568 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:56:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 127/13
(ZAR_127_2013.pdf - 1476.089 KB) Data publikacji: 2013-10-15 11:02:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych z terenu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 128/13
(ZAR_128_2013.pdf - 772.213 KB) Data publikacji: 2013-10-15 11:08:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 129/13
(ZAR_129_2013.pdf - 793.491 KB) Data publikacji: 2013-10-15 11:12:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 130/13
(ZAR_130_2013.pdf - 778.699 KB) Data publikacji: 2013-10-15 11:16:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 131/13
(ZAR_131_2013.pdf - 1471.593 KB) Data publikacji: 2013-10-15 11:20:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie I i II etap odnowy centrum Pacanowa

Zarządzenie Nr 132/13
(ZAR_132_2013.pdf - 452.435 KB) Data publikacji: 2013-10-15 11:24:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ostatecznego zadania pn. budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 133/13
(ZAR_133_2013.pdf - 1505.034 KB) Data publikacji: 2013-10-15 11:29:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: remont drogi dojazdowej do pół w msc. Chrzanów etap I

Zarządzenie Nr 134/13
(ZAR_134_2013.pdf - 1808.031 KB) Data publikacji: 2013-10-15 11:50:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 135/13
(ZAR_135_2013.pdf - 866.665 KB) Data publikacji: 2013-10-15 12:32:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 136/13
(ZAR_136_2013.pdf - 2003.829 KB) Data publikacji: 2013-10-15 12:41:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 137/13
(ZAR_137_13.pdf - 1081.17 KB) Data publikacji: 2013-11-27 07:48:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 138/13
(ZAR_138_13.pdf - 1925.421 KB) Data publikacji: 2013-11-27 07:49:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 139/13
(ZAR_139_13.pdf - 1531.235 KB) Data publikacji: 2013-11-27 07:52:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :„1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice -Zakobylany- Zborówek od km 0+730 do km 1+000, długości 270mb, 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0 + 757 do km 1+091 dl. 334 mb 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy- Książnice od km 0+005 do km 0+785 dl 780 mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pol w miejsc. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dl 190mb o łącznej długości 1574 mb"

Zarządzenie Nr 140/13
(ZAR_140_13.pdf - 1495.663 KB) Data publikacji: 2013-11-27 07:53:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 141/13
(ZAR_141_13.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:28:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych

Załączniki do zarządzenia nr 141/13
(zal_ZAR_141_2013 (1).zip - 151.566 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:28:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załączniki

Załączniki do zarządzenia nr 141/13 (
(zal_ZAR_141_2013 (2).zip - 135.479 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:29:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załączniki

Zarządzenie Nr 142/13
(ZAR_142_13.pdf - 2474.18 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:10:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 143/13
(ZAR_143_13.pdf - 1357.137 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:11:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 144/13
(ZAR_144_13.pdf - 977.503 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:13:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 145/13
(ZAR_145_13.pdf - 374.392 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:16:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru koncowego zadań :„Remont drogi dojazdowej do pó1 w miejscowości Chrzanów nr ewid. 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid.118 od km 0+000 do km 0+270 o łącznej dlugości 475m -etap I"

Zarządzenie Nr 146/13
(ZAR_146_13.pdf - 418.63 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:17:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie przy ulicy Biechowskiej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 147/13
(ZAR_147_13.pdf - 415.726 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:18:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 148/13
(ZAR_148_13.pdf - 2632.217 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:20:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 149/13
(ZAR_149_13.pdf - 1150.351 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:32:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 150/13
(ZAR_150_13.pdf - 417.733 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:33:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Karsach Dolnych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 151/13
(ZAR_151_13.pdf - 589.266 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:34:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 152/13
(ZAR_152_13.pdf - 430.682 KB) Data publikacji: 2013-11-27 08:36:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Ratajach Słupskich do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 153/13
(ZAR_153_2013_projekt_budzetu.zip - 2523.503 KB) Data publikacji: 2013-12-09 09:36:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2014 rok

Opinie RIO w sprawie projektu budżetu na 2014
(2013_opinie_RIO_w_sp_projektu_budzetu_na_2014.pdf - 3148.367 KB) Data publikacji: 2013-12-09 09:49:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: opinie RIO

Zarządzenie Nr 154/13
(ZAR_154_13.pdf - 2039.794 KB) Data publikacji: 2013-12-09 09:53:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 155/13
(ZAR_155_13.pdf - 462.017 KB) Data publikacji: 2013-12-09 10:08:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

Zarządzenie Nr 156/13
(ZAR_156_13.pdf - 1601.721 KB) Data publikacji: 2013-12-09 10:11:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą zakup energii elektrycznej

Zarządzenie Nr 157/13
(ZAR_157_13.pdf - 2241.138 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:30:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 158/13
(ZAR_158_13.pdf - 1013.917 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:31:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 159/13
(ZAR_159_13.pdf - 813.559 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:32:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 160/13
(ZAR_160_13.pdf - 765.05 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:33:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 161/13
(ZAR_161_13.pdf - 996.169 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:34:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 162/13
(ZAR_162_13.pdf - 1431.781 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:35:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014

Zarządzenie Nr 163/13
(ZAR_163_13.pdf - 1254.24 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:36:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 164/13
(ZAR_164_13.pdf - 1508.916 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:38:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 165/13
(ZAR_165_13.pdf - 2564.008 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:41:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 166/13
(ZAR_166_13.pdf - 1445.337 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:44:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DO PRZEPROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PACANÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2013-2014

Zarządzenie Nr 167/13
(ZAR_167_13.pdf - 1135.382 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:45:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 168/13
(ZAR_168_13.pdf - 446.971 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:47:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadań: remont drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr ewid 2156,2154 w msc. Wola Biechowska, nr 3882 w msc Biechów; remont drogi gminnej - ul. Dr A.Gałązki w Pacanowie związana z remontem chodnika

Zarządzenie Nr 169/13
(ZAR_169_13.pdf - 1984.051 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:48:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 170/13
(ZAR_170_13.pdf - 1095.581 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:48:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 171/13
(ZAR_171_13.pdf - 1118.113 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:49:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 172/13
(ZAR_172_13.pdf - 897.551 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:50:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 173/13
(ZAR_173_13.pdf - 915.4 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:50:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 174/13
(ZAR_174_13.pdf - 551.498 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:52:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn.: Kronika działalności klubu na przestrzeni 60 lat jego funkcjonowanie i rola sportu w kształtowaniu postaw młodzieży z terenu Gminy Pacanów. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji od 28.06.-31.08.2013 r."

Zarządzenie Nr 175/13
(ZAr_175_13.pdf - 989.351 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:53:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Gminy Pacanów na dzień 31 grudnia 2013 oku

Zarządzenie Nr 176/13
(ZAR_176_13.pdf - 445.254 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:55:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania: remont drogi gminnej Książnice-Zakobylany-Zborówek, remont drogi gminnej Kwasów w kierunku Pacanowa, przebudowa drogi gminnej Karsy - Ksiąznice, remont drogi dojazdowej do pól w msc. Kwasów.

Zarządzenie Nr 177/13
(ZAR_177_13.pdf - 375.84 KB) Data publikacji: 2014-01-02 12:56:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania: przebudowa drogi gminnej Słupia centrum

Zarządzenie Nr 178/13
(ZAR_178_13.pdf - 1049.766 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:01:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/12 Wójta gminy Pacanów z dnia 23 lipca 2012 roku o wprowadzeniu zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 179/13
(ZAR_179_13.pdf - 967.814 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:36:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 180/13
(ZAR_180_13.pdf - 917.474 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:35:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 181/13
(ZAR_181_13.pdf - 451.143 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:34:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania końcowej kontroli realizacji zadania pod nazwą: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2013 roku

Zarządzenie Nr 182/13
(ZAR_182_13.pdf - 7762.629 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:33:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pacanowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów oraz zasad jej koordynacji

Zarządzenie Nr 183/13
(ZAR_183_13.pdf - 947.973 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:06:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia poziomu istotności dla przychodów, kosztów, należności i zobowiązań, zmian funduszu przekroczeniu, którego jednostki budżetowe dokonują wzajemnych wyłączeń

Zarządzenie Nr 184/13
(ZAR_184_13.pdf - 1427.413 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:31:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 185/13
(ZAR_185_13.pdf - 5601.013 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:28:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3071

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-01-07 13:30:31
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-01-07 13:31:03
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2014-04-09 13:11:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony