w 2011 roku

Wersja do druku

w 2011

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/11
(ZAR_1_11.rtf - 99.651 KB) Data publikacji: 2011-01-17 08:59:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 2/11
(ZAR_2_11.rtf - 7.688 KB) Data publikacji: 2011-01-17 09:00:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 3/11
(ZAR_3_11.pdf - 74.427 KB) Data publikacji: 2011-01-17 12:03:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finasowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Załacznik do Zarządzenie Nr 3/11
(ZAR_3_11_zal.zip - 339.047 KB) Data publikacji: 2011-01-17 13:33:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: załącznik

Zarządzenie Nr 4/11
(zar_4_11.pdf - 199.174 KB) Data publikacji: 2011-01-20 13:31:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 5/11
(ZAR_5_11.pdf - 150.934 KB) Data publikacji: 2011-01-20 13:34:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk A06B stanowiacego własność Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 6/11
(ZAR_6_11.pdf - 178.609 KB) Data publikacji: 2011-01-20 13:42:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 7/11
(ZAR_7_11.pdf - 440.112 KB) Data publikacji: 2011-01-20 13:43:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 8/11
(ZAR_8_11.pdf - 569.491 KB) Data publikacji: 2011-03-01 07:59:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługe kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 9/11
(ZAR_9_11.rtf - 4.952 KB) Data publikacji: 2011-03-01 08:06:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Załącznik do zarządzenia Nr 9/11
(ZAR_9_11_zal.rtf - 316.156 KB) Data publikacji: 2011-03-25 14:09:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan wykorzystania zasobu gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 10/11
(ZAR_10_11.pdf - 265.908 KB) Data publikacji: 2011-02-17 10:28:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 11/11
(ZAR_11_11.pdf - 216.937 KB) Data publikacji: 2011-02-17 10:24:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 12/11
(ZAR_12_11.rtf - 7.585 KB) Data publikacji: 2011-02-17 10:02:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 13/11
(ZAR_13_11.pdf - 111.684 KB) Data publikacji: 2011-03-01 08:11:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru robót: remont zniszczonego przepustu

Zarządzenie Nr 14/11
(ZAR_14_11.pdf - 203.935 KB) Data publikacji: 2011-03-01 08:20:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 15/11
(ZAR_15_11.pdf - 224.157 KB) Data publikacji: 2011-03-01 08:27:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 16/11
(ZAR_16_11.pdf - 163.26 KB) Data publikacji: 2011-03-01 08:25:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzednicze podinspektora ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 17/11
(ZAR_17_11.pdf - 252.094 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:14:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie wszczęcia procedury konsultacji z mieszkańcami wsi Żółcza

Zarządzenie Nr 18/11
(ZAR_18_11.pdf - 269.198 KB) Data publikacji: 2011-03-09 10:09:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wszczęcia procedury konsultacji z mieszkańcami wsi Zborówek

Zarządzenie Nr 19/11
(ZAR_19_11.pdf - 130.657 KB) Data publikacji: 2011-03-09 10:10:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót dot. zadania budowa i instalowanie linii oświetlenia ulicznego

Zarządzenie Nr 20/11
(ZAR_20_11.pdf - 151.649 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:18:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 21/11
(ZAR_21_11.pdf - 264.181 KB) Data publikacji: 2011-03-09 10:11:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 22/11
(ZAR_22_11.pdf - 190.518 KB) Data publikacji: 2011-03-09 10:12:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 23/11
(ZAR_23_11.pdf - 121.311 KB) Data publikacji: 2011-03-09 10:13:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót pn. wykonanie rowu przy drodze gminnej Zborówek Nowy ,,Zarowie" wraz z usunięciem drzew i korzeni drzew rosnących w rowie

Zarządzenie Nr 24/11
(ZAR_24_11.pdf - 143.88 KB) Data publikacji: 2011-03-09 10:14:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 25/11
(ZAR_25_11.pdf - 407.994 KB) Data publikacji: 2011-03-25 11:00:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 26/11
(ZAR_26_11.rtf - 40.4 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:24:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 27/11
(ZAR_27_11.rtf - 10.634 KB) Data publikacji: 2011-03-25 11:01:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszeństwa

Zarządzenie Nr 28/11
(ZAR_28_11.pdf - 4481.55 KB) Data publikacji: 2011-03-25 11:04:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 29/11
(ZAR_29_11.pdf - 202.287 KB) Data publikacji: 2011-03-25 11:06:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 30/11
(ZAR_30_11.pdf - 154.316 KB) Data publikacji: 2011-03-25 11:07:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilopsci odpadów zawierających azbest zgłoszonych przez właścicieli gospodarstw z terenu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 31/11
(ZAR_31_11.pdf - 199.814 KB) Data publikacji: 2011-03-25 11:08:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanó na 2011 rok

Zarządzenie Nr 32/11
(ZAR_32_11.pdf - 613.915 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:50:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: remont dróg gminnych

Zarządzenie Nr 33/11
(ZAR_33_11.pdf - 264.184 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:51:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 34/11
(ZAR_34_11.pdf - 251.843 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:53:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 194/10 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 grudnia 2010 r. o wprowadzaniu zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 35/11
(ZAR_35_11.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:53:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Załącznik do zarządzenia nr 35/11
(ZAR_35_11_zal1.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:54:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia nr 35/11

Załącznik do zarządzenia nr 35/11
(ZAR_35_11_zal2_wniosek.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:54:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia nr 35/11 (wniosek)

Zarządzenie Nr 36/11
(ZAR_36_11.doc - 31.744 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:54:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia na 2011 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Załącznik do zarządzenia Nr 36/11
(ZAR_36_11_zal_wniosek.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:55:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wniosek

Zarządzenie Nr 37/11
(ZAR_37_11.pdf - 211.952 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:55:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarzadzenie Nr 38/11
(ZAR_38_11.pdf - 393.741 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:56:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 39/11
(ZAR_39_11.pdf - 157.276 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:57:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w obiektach zarządzanych przez ZUWiK

Zarządzenie Nr 40/11
(ZAR_40_11.pdf - 129.436 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:59:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie udziału mieszkańców gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobóz zawierających azbest z terenu gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 41/11
(ZAR_41_11.pdf - 365.378 KB) Data publikacji: 2011-04-18 09:59:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 41/11
(ZAR_41_11_zal3.pdf - 2614.427 KB) Data publikacji: 2011-04-18 10:00:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 42/11
(ZAR_42_11.pdf - 563.644 KB) Data publikacji: 2011-04-18 10:02:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej powołanej do rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie na lata 2011-2012

Zarządzenie Nr 43/11
(ZAR_43_11.pdf - 3269.302 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:37:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 44/11
(ZAR_44_11.pdf - 124.431 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:38:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny zużytego sprzetu i wyposażenia znajduęacego się na placu Zakładu Usług Wodnych i komunlanych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 45/11
(ZAR_45_11.pdf - 373.158 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:40:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 46/11
(ZAR_46_11.pdf - 154.678 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:41:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczacych wykonania mnicha żelbetowego na stawie rybnym w msc. Słupia, gm. Pacanów

Zarządzenie Nr 47/11
(ZAR_47_11.rtf - 9.949 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:42:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 48/11
(ZAR_48_11.rtf - 30.683 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:43:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 49/11
(ZAR_49_11.pdf - 211.239 KB) Data publikacji: 2011-05-17 09:58:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 50/11
(ZAR_50_11.pdf - 155.064 KB) Data publikacji: 2011-05-17 10:02:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pogwarancyjnego vrobót dotyczacych zadania pn. ,,budowa napowietrznych linii oświetlenia ulicznego na istniejących o prijektowanych sieciach niskiego napięcia"

Zarządzenie Nr 51/11
(ZAR_51_11.pdf - 223.587 KB) Data publikacji: 2011-05-17 10:09:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 52/11
(ZAR_52_11.pdf - 177.74 KB) Data publikacji: 2011-05-17 10:12:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratajach Slupskich

Zarządzenie Nr 53/11
(ZAR_53_11.pdf - 3051.398 KB) Data publikacji: 2011-05-17 10:56:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 54/11
(ZAR_54_11.pdf - 315.915 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:13:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 55/11
(ZAR_55_11.pdf - 3703.997 KB) Data publikacji: 2011-06-06 08:36:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 56/11
(ZAR_56_11.pdf - 208.747 KB) Data publikacji: 2011-06-06 08:44:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 57/11
(ZAR_57_11.pdf - 272.123 KB) Data publikacji: 2011-06-06 08:47:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawei zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 58/11
(ZAR_58_11.doc - 24.576 KB) Data publikacji: 2011-06-06 08:49:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 59/11
(ZAR_59_11.pdf - 188.743 KB) Data publikacji: 2011-06-06 08:52:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 60/11
(ZAR_60_11.pdf - 216.861 KB) Data publikacji: 2011-06-06 08:56:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 61/11
(ZAR_61_11.pdf - 2090.342 KB) Data publikacji: 2011-06-06 09:08:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 62/11
(ZAR_62_11.pdf - 156.096 KB) Data publikacji: 2011-07-11 09:29:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie Nr 205/2011 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia w Gminie Pacanów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku

Zarządzenie Nr 63/11
(ZAR_63_11.pdf - 129.963 KB) Data publikacji: 2011-07-11 09:33:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku parafilanego z adaptacją do celów edukacyjno - środowiskowych

Zarządzenie Nr 64/11
(ZAR_64_11.pdf - 1414.744 KB) Data publikacji: 2011-07-11 09:52:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 65/11
(ZAR_65_11.pdf - 195.598 KB) Data publikacji: 2011-07-11 09:55:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatbnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

1. Regulamin udziału w projekcie (kolektory słoneczne)
(Solary_regulamin_Pacanow.doc - 51.712 KB) Data publikacji: 2011-07-11 13:50:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 1. Regulamin udziału w projekcie (kolektory słoneczne)

2. Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w projekcie (kolektory słoneczne)
(Solary_wniosek_Pacanow.doc - 41.984 KB) Data publikacji: 2011-07-11 13:51:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2. Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w projekcie (kolektory słoneczne)

3. Kryteria wyboru dla Mieszkańców Gminy Pacanów (kolektory słoneczne)
(Solary_kryteria_wybory_Pacanow.doc - 45.056 KB) Data publikacji: 2011-07-11 13:51:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 3. Kryteria wyboru dla Mieszkańców Gminy Pacanów (kolektory słoneczne)

4. Wzór umowy z Mieszkańcem (kolektory słoneczne)
(Solary_Umowa_mieszkancem_pol.doc - 81.92 KB) Data publikacji: 2011-07-11 13:52:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 4. Wzór umowy z Mieszkańcem (kolektory słoneczne)

Zarządzenie Nr 66/11
(ZAR_66_11.pdf - 123.82 KB) Data publikacji: 2011-07-11 10:25:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania remont dróg gminnych nr 36100T Grabowica Żabiec , Nr 361028T kółko Żabieckie - stary wał, nr 361105T Komorów Kiełmin o łącznej dł. 3384 mb

Zarządzenie Nr 67/11
(ZAR_67_11.pdf - 661.635 KB) Data publikacji: 2011-07-11 10:26:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Gminnej komisji Konkursowej do rozstrzygniecia konkursu pt. ,,Piękna Bezpieczna Zagroda -Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 68/11
(ZAR_68_11.pdf - 198.001 KB) Data publikacji: 2011-07-11 10:44:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 69/11
(ZAR_69_11.pdf - 235.223 KB) Data publikacji: 2011-07-11 14:28:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 70/11
(ZAR_70_11.pdf - 421.444 KB) Data publikacji: 2011-07-11 13:19:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie upoważnienia dla Kierownika GOPS do podpisania i złozenia wniosku w ŚBRR o dofinansowanie projektu

Zarządzenie Nr 71/11
(ZAR_71_11.pdf - 173.054 KB) Data publikacji: 2011-08-10 12:11:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 72/11
(ZAR_72_11.pdf - 190.715 KB) Data publikacji: 2011-07-11 13:43:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 73/11
(ZAR_73_11.pdf - 226.861 KB) Data publikacji: 2011-08-10 13:48:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Zarządzenie Nr 74/11
(ZAR_74_11.pdf - 3512.684 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:38:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 75/11
(ZAR_75_11.pdf - 214.054 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:39:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 76/11
(ZAR_76_11.pdf - 753.392 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:41:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu skłądania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012 w klasach I-III szkoły podstawowej,III gimnazjum oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniami z niepełnosprawnosciami sprzężonymi

Zarządzenie Nr 77/11
(ZAR_77_11.pdf - 217.827 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:42:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu dożynek gminnych i powołania Komitetu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 78/11
(ZAR_78_11.pdf - 215.573 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:43:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacnaów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 79/11
(ZAR_79_11.doc - 24.576 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:44:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 80/11
(ZAR_80_11.rtf - 8.884 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:44:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 81/11
(ZAR_81_11.rtf - 9.311 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:45:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 82/11
(ZAR_82_11.rtf - 9.772 KB) Data publikacji: 2011-08-02 09:46:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 83/11
(ZAR_83_11.pdf - 3538.744 KB) Data publikacji: 2011-08-02 10:07:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 84/11
(ZAR_84_11.pdf - 116.661 KB) Data publikacji: 2011-08-02 10:17:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie upoważnienia ZUWiK w Pacanowie do tymczasowej obsługi sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa systemów wodno -kanalizacyjncy Gmin Solec Zdrój i Pacanów"

Zarządzenie Nr 85/11
(ZAR_85_11.pdf - 293.656 KB) Data publikacji: 2011-08-02 10:21:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 86/11
(ZAR_86_11.rtf - 10.66 KB) Data publikacji: 2011-08-10 12:26:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Kopeć

Zarządzenie Nr 87/11
(ZAR_87_11.rtf - 10.654 KB) Data publikacji: 2011-08-10 12:26:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pana Dawida Gondka

Zarządzenie Nr 88/11
(ZAR_88_11.rtf - 10.697 KB) Data publikacji: 2011-08-10 12:27:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego ks. Rafała Gudwańskiego

Zarządzenie Nr 89/11
(ZAR_89_11.pdf - 435.159 KB) Data publikacji: 2011-08-10 14:05:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 90/11
(ZAR_90_11.pdf - 149.882 KB) Data publikacji: 2011-08-10 12:40:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej neiruchomosci rolnej poł. w biechowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 91/11
(ZAR_91_11.pdf - 214.035 KB) Data publikacji: 2011-08-10 12:40:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gmniny Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 92/11
(ZAR_92_11.pdf - 466.007 KB) Data publikacji: 2011-08-10 14:16:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 93/11
(ZAR_93_11.rtf - 12.882 KB) Data publikacji: 2011-08-10 12:44:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie: dokonania kontroli częściowej realizacji zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2011 roku” realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Zorza- Tempo” Pacanów na podstawie umowy z dnia 23 marca 2011 roku.

Zarządzenie Nr 94/11
(ZAR_94_11.pdf - 71.602 KB) Data publikacji: 2011-08-10 14:18:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 95/11
(ZAR_95_11.pdf - 485.39 KB) Data publikacji: 2011-08-24 09:58:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołanie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 96/11
(ZAR_96_11.pdf - 363.283 KB) Data publikacji: 2011-08-24 10:03:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 97/11
(ZAR_97_11.rtf - 32.785 KB) Data publikacji: 2011-08-24 10:05:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 98/11
(ZAR_98_11.pdf - 554.415 KB) Data publikacji: 2011-08-24 10:12:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieogranicoznego na : dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2011/2012

Zarządzenie Nr 99/11
(ZAR_99_11.pdf - 217.851 KB) Data publikacji: 2011-08-24 10:17:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 100/11
(ZAR_100_11.pdf - 239.585 KB) Data publikacji: 2011-08-24 10:27:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o wyprawke szkolną w 2011/2012

Załącznik do zarządzenia nr 100/11
(ZAR_100_11_zal.rtf - 60.901 KB) Data publikacji: 2011-08-24 10:28:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: wniosek o wyprawkę szkolna w roku szkolnym 2011/2012

Zarządzenie Nr 101/11
(ZAR_101_11.pdf - 580.189 KB) Data publikacji: 2011-08-29 09:11:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych: Nr 361017T Oblekoń ,,Podchruście", nr 361076T Zborówek Stary - Zakobyle, Nr 361106T Kółko Żabieckie przez wieś o łącznej dł. 2654mb

Zarządzenie Nr 102/11
(ZAR_102_11.pdf - 354.112 KB) Data publikacji: 2011-08-29 09:15:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 103/11
(ZAR_103_11.pdf - 584.499 KB) Data publikacji: 2011-08-31 11:34:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 104/11
(ZAR_104_11.rtf - 11.04 KB) Data publikacji: 2011-08-25 14:30:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 105/11
(ZAR_105_11.rtf - 10.399 KB) Data publikacji: 2011-08-25 14:32:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 106/11
(ZAR_106_11.rtf - 11.019 KB) Data publikacji: 2011-08-25 14:33:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 107/11
(ZAR_107_11.rtf - 10.164 KB) Data publikacji: 2011-08-25 14:34:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 108/11
(ZAR_108_11.rtf - 9.918 KB) Data publikacji: 2011-08-25 14:35:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 109/11
(ZAR_109_11.pdf - 203.052 KB) Data publikacji: 2011-08-31 11:43:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 110/11
(ZAR_110_11.pdf - 236.58 KB) Data publikacji: 2011-08-31 11:48:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek powodzi w lipcu 2011r. w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 111/11
(ZAR_111_11.pdf - 1050.281 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:19:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 112/11
(ZAR_112_11.pdf - 179.778 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:21:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia i dokumentacji po zlikwidowanej SP Komorowie

Zarządzenie Nr 113/11
(ZAR_113_11.rtf - 12.645 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:23:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pn.dostarczanie żw\ywności dla najuboższej ludności Gminy Pacanów realizowanego przez Stowarzyszenie Miłosników Gminy PAcanów

Zarządzenie Nr 114/11
(ZAR_114_11.pdf - 339.449 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:24:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds szacowanie strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2011 roku w gm. Pacanów

Zarządzenie Nr 115/11
(ZAR_115_11.pdf - 207.989 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:25:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 116/11
(ZAR_116_11.rtf - 11.307 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:27:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 117/11
(ZAR_117_11.rtf - 12.341 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:28:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 118/11
(ZAR_118_11.rtf - 11.872 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:29:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 119/11
(ZAR_119_11.rtf - 11.535 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:30:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 120/11
(ZAR_120_11.rtf - 69.998 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:31:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu ciężarowego marki Tatra znajdującego się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 121/11
(ZAR_121_11.pdf - 528.99 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:32:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 122/11
(ZAR_122_11.pdf - 120.1 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:38:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprzawie przekazania w użyczenie kontenera położonego w Woli Biechowskiej

Zarządzenie Nr 123/11
(ZAR_123_11.rtf - 11.614 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:40:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 124/11
(ZAR_124_11.rtf - 41.654 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:56:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołąnia komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku skzolnym 2011/2012

Zarządzenie Nr 125/11
(ZAR_125_11.rtf - 13.702 KB) Data publikacji: 2011-09-21 09:01:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 126/11
(ZAR_126_11.pdf - 730.533 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:57:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 127/11
(ZAR_127_11.pdf - 219.905 KB) Data publikacji: 2011-09-21 09:10:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 128/11
(ZAR_128_11.rtf - 132.553 KB) Data publikacji: 2011-09-21 13:22:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 129/11
(ZAR_129_11.pdf - 101.584 KB) Data publikacji: 2011-09-21 09:14:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dobioru ostatecznego robót:remont drogi nr 1551023 Grabowica Kocowa etap II, moderniazacja drogi dojazdowej w miejscowości Oblekoń

Zarządzenie Nr 130/11
(ZAR_130_11.pdf - 303.073 KB) Data publikacji: 2011-12-22 12:49:55 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 130/11
(ZAR_130_11_zal1.pdf - 325.57 KB) Data publikacji: 2011-12-22 12:53:59 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 130/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 130/11
(ZAR_130_11_zal2.pdf - 201.398 KB) Data publikacji: 2011-12-22 12:55:27 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 130/11

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 130/11
(ZAR_130_11_zal3.pdf - 334.788 KB) Data publikacji: 2011-12-22 12:56:32 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 130/11

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 130/11
(ZAR_130_11_zal4.pdf - 377.261 KB) Data publikacji: 2011-12-22 12:57:38 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 130/11

Zarządzenie Nr 131/11
(ZAR_131_11.pdf - 49.835 KB) Data publikacji: 2011-12-22 13:31:31 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2011/2012"

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 131/11
(ZAR_131_11_zal1.pdf - 194.748 KB) Data publikacji: 2011-12-22 13:33:30 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 131/11

Zarządzenie Nr 132/11
(zar_132_11.pdf - 150.779 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:38:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 132/11
(ZAR_132_11_zal1.pdf - 420.29 KB) Data publikacji: 2011-12-22 13:48:19 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 132/11

Zarządzenie Nr 133/11
(ZAR_133_11.pdf - 43.921 KB) Data publikacji: 2011-12-22 13:54:02 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 133/11
(ZAR_133_11_zal1.pdf - 271.628 KB) Data publikacji: 2011-12-22 13:58:05 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 133/11

Zarządzenie Nr 134/11
(ZAR_134_11.pdf - 308.774 KB) Data publikacji: 2011-12-22 14:00:41 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej zabudowanej ruiną położonej w Żabcu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 135/11
(ZAR_135_11.pdf - 237.193 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:50:27 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 135/11
(ZAR_135_11_zal1.pdf - 295.994 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:51:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 135/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 135/11
(ZAR_135_11_zal2.pdf - 252.211 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:52:47 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 135/11

Załącznik nr 3 do zarządzenie Nr 135/11
(ZAR_135_11_zal3.pdf - 412.538 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:54:35 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do zarządzenie Nr 135/11

Zarządzenie Nr 136/11
(ZAR_136_11.pdf - 56.047 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:56:48 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 136/11
(ZAR_136_11_zal1.pdf - 141.829 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:57:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 136/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 136/11
(ZAR_136_11_zal2.pdf - 386.746 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:58:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 136/11

Zarządzenie Nr 137/11
(ZAR_137_11.pdf - 44.072 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:59:47 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 137/11
(ZAR_137_11_zal1.pdf - 96.935 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:01:17 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 137/11

Zarządzenie Nr 138/11
(ZAR_138_11.pdf - 50.014 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:16:09 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru robót: Przebudowa grogi dojazdowej do pół w Ratajach Słupskich nr ewid grunt 1407-etap I od km 0+531 do km 0+911 dł 380m

Zarządzenie Nr 139/11
(ZAR_139_11.pdf - 76.982 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:17:32 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 139/11
(ZAR_139_11_zal1.pdf - 68.226 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:19:46 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 139/11

Zarządzenie Nr 140/11
(ZAR_140_11..pdf - 71.943 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:28:57 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 140/11
(ZAR_140_11_zal1.pdf - 71.095 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:33:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 140/11

Zarządzenie Nr 141/11
(ZAR_141_11.pdf - 63.909 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:35:50 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 141/11
(ZAR_141_11_zal1.pdf - 58.504 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:36:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 141/11

Zarządzenie Nr 142/11
(ZAR_142_11.pdf - 228.302 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:39:08 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/11 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 września 2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu ciężarowego marki Tatra znajdującego się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 143/11
(ZAR_143_11.pdf - 62.764 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:44:45 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15 października 2008 roku w sprawie powołania przy Gminie Pacanów Kapituły Nagrody Wójta "PACANOWSKI LAUR"

Zarządzenie Nr 144/11
(ZAR_144_11.pdf - 46.803 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:49:46 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 144/11
(ZAR_144_11_zal1.pdf - 120.27 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:51:00 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 144/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 144/11
(ZAR_144_11_zal2.pdf - 135.151 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:52:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 144/11

Zarządzenie Nr 145/11
(ZAR_145_11.pdf - 54.453 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:56:10 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót: Remont dróg gminnych: Nr 361017T Oblekoń "Podchruście". Nr 361076T Zborówek Stary "Zakobyle", Nr 361106T Kółko Żabieckie przez wieś o łącznej dł. 2 890 mb

Zarządzenie Nr 146/11
(ZAR_146_11.pdf - 236.977 KB) Data publikacji: 2011-12-28 10:58:24 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji na okoliczność wykonania prac polegających na rozebraniu tamy bobrowej oraz na rozebraniu żeremia w m. Książnice gm. Pacanów

Zarządzenie Nr 148/11
(ZAR_148_11.pdf - 63.224 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:38:10 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 148/11
(ZAR_148_11_zal1.pdf - 169.277 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:39:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 148/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 148/11
(ZAR_148_11_zal2.pdf - 304.997 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:40:22 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 148/11

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 148/11
(ZAR_148_11_zal3.pdf - 395.774 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:41:16 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 148/11

Zarządzenie Nr 149/11
(ZAR_149_11.pdf - 234.253 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:43:44 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawei przeprowadzenia doraźnej kontroli w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 150/11
(ZAR_150_11.pdf - 175.834 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:47:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie: dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie gminy Pacanów w okresie od 04.08.2011r. do 30.09.2011r." realizowanego przez Gminny Ludowy Kłub Sportowy "Zorza-Tempo" Pacanów na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2011roku

Zarządzenie Nr 151/11
(zar_151_11.pdf - 187.361 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:51:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2011 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 marca 2011 roku w w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia na 2011 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 151/11
(ZAR_151_11_zal.bmp.pdf - 192.948 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:53:15 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 151/11

Zarządzenie Nr 152/11
(zar_152_11.pdf - 124.418 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:54:44 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 152/11
(zar_152_11_zal1.pdf - 206.485 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:55:38 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 152/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 151/11
(zar_152_11_zal2.pdf - 489.69 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:56:35 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 152/11

Zarządzenie Nr 153/11
(zar_153_11.pdf - 114.475 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:58:25 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 153/11
(zar_153_11_zal1.pdf - 304.292 KB) Data publikacji: 2011-12-28 14:59:44 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 153/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 153/11
(zar_153_11_zal2.pdf - 311.28 KB) Data publikacji: 2011-12-28 15:00:46 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 153/11

Zarządzenie Nr 154/11
(zar_154_11.pdf - 123.284 KB) Data publikacji: 2011-12-28 15:03:42 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 154/11
(zar_154_11_zal1.pdf - 88.222 KB) Data publikacji: 2011-12-28 15:04:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 154/11

Zarządzenie Nr 155/11
(zar_155_11.pdf - 147.576 KB) Data publikacji: 2011-12-29 08:02:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 155/11
(zar_155_11_zal1.pdf - 206.578 KB) Data publikacji: 2011-12-29 08:03:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 155/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 155/11
(zar_155_11_zal2.pdf - 244.838 KB) Data publikacji: 2011-12-29 08:04:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 155/11

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 155/11
(ZAR_155_11_zal3.pdf - 383.762 KB) Data publikacji: 2011-12-29 08:04:55 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 155/11

Zarządzenie Nr 156/11
(ZAR_156_11.pdf - 99.973 KB) Data publikacji: 2011-12-29 12:50:26 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 156/11
(ZAR_156_11_zal1.pdf - 124.027 KB) Data publikacji: 2011-12-29 12:51:24 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 156/11

Zarządzenie Nr 157/11
(ZAR_157_11.pdf - 42.051 KB) Data publikacji: 2011-12-29 12:52:13 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 157/11
(ZAR_157_11zal1.pdf - 129.206 KB) Data publikacji: 2011-12-29 12:53:12 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 157/11

Zarządzenie Nr 158/11
(ZAR_158_11.pdf - 142.749 KB) Data publikacji: 2011-12-29 12:54:24 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 158/11
(ZAR_158_11zal1.pdf - 200.479 KB) Data publikacji: 2011-12-29 12:55:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 158/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 158/11
(ZAR_158_11-zal2.pdf - 389.609 KB) Data publikacji: 2011-12-29 12:56:14 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 158/11

Zarządzenie Nr 159/11
(ZAR_159_11.pdf - 15.397 KB) Data publikacji: 2011-12-29 12:58:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie: Przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 159/11
(ZAR_159_11_zal1.pdf - 2352.187 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:13:39 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 159/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 159/11
(ZAR_159_11_zal2.pdf - 471.477 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:14:36 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 159/11

Zarządzenie Nr 160/11
(ZAR_160_11.pdf - 66.507 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:16:51 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/11 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 września 20141 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu ciężarowego marki Tatra znajdującego się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 161/11
(ZAR_161_11.pdf - 61.853 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:41:01 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 161/11
(ZAR_161_11_zal1.pdf - 65.81 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:41:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 161/11

Zarządzenie Nr 162/11
(ZAR_162_11.pdf - 66.844 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:42:59 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 162/11
(ZAR_162_11_zal1.pdf - 66.144 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:44:51 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 162/11

Zarządzenie Nr 163/11
(ZAR_163_11.pdf - 62.515 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:45:48 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 163/11
(ZAR_163_11_zal1.pdf - 219.755 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:47:45 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 163/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 163/11
(ZAR_163_11_zal2.pdf - 128.019 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:49:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 163/11

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 163/11
(ZAR_163_11_zal3.pdf - 396.936 KB) Data publikacji: 2011-12-29 13:50:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 163/11

Zarządzenie Nr 164/11
(ZAR_164_11.pdf - 64.547 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:39:28 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Biechowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 165/11
(ZAR_165_11.pdf - 42.743 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:40:23 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 165/11
(ZAR_165_11-zal1.pdf - 92.578 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:41:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 165/11

Zarządzenie Nr 166/11
(ZAR_166_11.pdf - 61.287 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:42:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 166/11
(ZAR_166_11_zal1.pdf - 84.45 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:42:54 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 166/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 166/11
(ZAR_166_11_zal2.pdf - 324.657 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:43:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 166/11

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 166/11
(ZAR_166_11_zal3.pdf - 386.233 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:44:30 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 166/11

Zarządzenie Nr 167/11
(ZAR_167_11.pdf - 100.452 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:45:46 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Zarządzenie Nr 167/11

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 167/11
(ZAR_167_11_zal1.pdf - 422.586 KB) Data publikacji: 2011-12-30 10:46:48 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 167/11

Zarządzenie Nr 168/11
(ZAR_168_11.pdf - 46.418 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:04:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 168/11
(ZAR_168_11_zal1.pdf - 71.058 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:05:33 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 168/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 168/11
(ZAR_168_11_zal2.pdf - 68.996 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:06:17 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 168/11

Zarządzenie Nr 169/11
(ZAR_169_11.pdf - 44.12 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:07:22 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 169/11
(ZAR_169_11_zal1.pdf - 115.37 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:08:12 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 169/11

Zarządzenie Nr 170/11
(zar_170_11.pdf - 99.514 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:10:51 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji do przejęcia mienia i dokumentacji po zlikwidowanym Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 171/11
(zar_171_11.pdf - 47.031 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:13:12 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 171/11
(zar_171_11_zal1.pdf - 102.936 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:14:19 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 171/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 171/11
(zar_171_11_zal2.pdf - 184.493 KB) Data publikacji: 2011-12-30 11:15:09 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 171/11

Zarządzenie Nr 172/11
(ZAR_172_11.pdf - 176.915 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:08:54 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majatkowych Gminy Pacanów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie Nr 173/11
(zar_173_11.pdf - 75.272 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:13:26 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomosci rolnej zabudowanej ruiną położonej w Żabcu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 174/11
(zar_174_11.pdf - 54.909 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:31:46 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji do likwidacji zuzytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 175/11
(zar_175_11.pdf - 58.117 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:33:05 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 175/11
(zar_175_11_zal1.pdf - 258.585 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:34:02 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 175/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 175/11
(ZAR_175_11_zal2.pdf - 383.595 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:34:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 175/11

Zarządzenie Nr 176/11
(ZAR_176_11.pdf - 237.739 KB) Data publikacji: 2012-01-09 11:59:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzedu Gminy Pacanów

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 176/11
(ZAR_176_11_zal.pdf - 249.244 KB) Data publikacji: 2012-01-09 12:02:32 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 176/11

Zarządzenie Nr 177/11
(zar_177_11.pdf - 112.927 KB) Data publikacji: 2012-01-09 12:06:07 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 177/11
(zar_177_11_zal.pdf - 247.504 KB) Data publikacji: 2012-01-09 12:11:04 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 177/11

Zarządzenie Nr 178/11
(zar_178_11.pdf - 61.121 KB) Data publikacji: 2012-01-09 12:12:35 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 178/11
(zar_178_11_zal1.pdf - 214.449 KB) Data publikacji: 2012-01-09 12:19:26 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 178/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 178/11
(zar_178_11_zal2.pdf - 366.108 KB) Data publikacji: 2012-01-09 12:21:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 178/11

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 178/11
(ZAR_178_11_zal3.pdf - 386.776 KB) Data publikacji: 2012-01-09 12:22:36 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 178/11

Zarządzenie Nr 179/11
(ZAR_179_11.pdf - 127.856 KB) Data publikacji: 2012-01-09 13:14:20 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 179/11
(ZAR_179_11_zal1.pdf - 457.526 KB) Data publikacji: 2012-01-09 13:15:17 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 179/11

Zarządzenie Nr 180/11
(ZAR_180_11.pdf - 153.016 KB) Data publikacji: 2012-01-09 13:16:23 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 180/11
(ZAR_180_11_zal1.pdf - 202.082 KB) Data publikacji: 2012-01-09 13:17:26 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 180/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 180/11
(ZAR_180_11_zal2.pdf - 699.791 KB) Data publikacji: 2012-01-09 13:18:30 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 180/11

Zarządzenie Nr 181/11
(ZAR_181_11.pdf - 214.909 KB) Data publikacji: 2012-01-09 13:24:48 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych dodatkowych/uzupełniających na obiekcie świetlicy środowiskowej realizowanej w ramach projektu pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku parafialnego z adaptacją do celów edukacyjno-środowiskowych"

Zarządzenie Nr 182/11
(ZAR_182_11.pdf - 212.496 KB) Data publikacji: 2012-01-09 13:27:49 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. "Przebudowa isniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie"

Zarządzenie Nr 183/11
(ZAR_183_11.pdf - 175.719 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:20:12 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 183/11
(ZAR_183_11_zal1.pdf - 111.496 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:21:02 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 183/11

Zarządzenie Nr 184/11
(ZAR_184_11.pdf - 102.916 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:23:36 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2011 Wójta Gminy Pacanów dnia 30 marca 2011 w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 184/11
(ZAR_184_11zal1.pdf - 244.411 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:25:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 184/11

Zarządzenie Nr 185/11
(ZAR_185_11.pdf - 184.597 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:29:20 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dodatkowych dot. zadania pn. "Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie"

Zarządzenie Nr 186/11
(ZAR_186_11.pdf - 44.522 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:31:00 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 186/11
(ZAR_186_11_zal1.pdf - 88.743 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:32:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 186/11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 186/11
(ZAR_186_11_zal2.pdf - 276.414 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:33:14 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 186/11

Zarządzenie Nr 187/11
(ZAR_187_11.pdf - 44.229 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:34:10 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 187/11
(ZAR_187_11_zal1.pdf - 175.509 KB) Data publikacji: 2012-01-10 10:36:08 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 187/11

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3056

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2011-01-03 11:34:58
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2011-01-03 11:36:19
Ostatnia zmiana: Olga Nalepa, data: 2012-01-10 10:36:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony