w 2010 roku

Wersja do druku

od Nr 1 do Nr 205

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2010
(ZAR_1_10.rtf - 41.063 KB) Data publikacji: 2010-02-09 14:54:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Sroczkowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 2/2010
(ZAR_2_10_plan_wykorzystania_zasobu_nieruchomosci_2010.rtf - 46.248 KB) Data publikacji: 2010-02-09 14:54:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Załącznik do zarządzenia Nr 2/2010 plan wykorzystania nieruchomości 2010
(ZAR_2_10_zal_plan_wykorzystania_zasobu_nieruchomosci_2010.rtf - 452.051 KB) Data publikacji: 2010-02-09 14:56:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2010 r

Zarządzenie Nr 3/2010
(ZAR_3_10.rtf - 37.888 KB) Data publikacji: 2010-02-22 12:51:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 05.03.2009r. wprowadza się zmiany

Zarządzenie Nr 4/2010
(ZAR_4_10.rtf - 28.16 KB) Data publikacji: 2010-02-09 14:58:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą „ Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Zorza- Tempo” Pacanów na podstawie umowy z dnia 20 marca 2009 roku.

Zarządzenie Nr 5/2010
(ZAR_5_10.rtf - 41.984 KB) Data publikacji: 2010-02-09 14:59:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 5/2010
(ZAR_5_10_zal.pdf - 6.287 KB) Data publikacji: 2010-02-09 15:00:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 5/10 z dnia 29.01.2010 roku

Zarządzenie Nr 6/2010
(ZAR_6_10.rtf - 25.6 KB) Data publikacji: 2010-02-09 15:01:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 6/2010
(ZAR_6_10_zal.pdf - 6.118 KB) Data publikacji: 2010-02-09 15:02:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 6/10 z dnia 03.02.2010 roku

Zarządzenie Nr 7/2010
(ZAR_7_10.rtf - 34.816 KB) Data publikacji: 2010-02-15 14:49:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 8/2010
(ZAR_8_10.rtf - 25.088 KB) Data publikacji: 2010-02-15 14:50:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji d/s oceny zużycia przyczepki będącej na wyposażeniu OSP Komorów

Zarządzenie Nr 9/2010
(ZAR_9_10.rtf - 24.576 KB) Data publikacji: 2010-02-15 14:51:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie przeznaczenia do kasacji przyczepki będącej na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie

Zarządzenie Nr 10/2010
(ZAR_10_10.rtf - 38.652 KB) Data publikacji: 2010-02-15 14:52:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 11/2010
(ZAR_11_10.rtf - 40.15 KB) Data publikacji: 2010-02-15 14:53:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 12/2010
(ZAR_12_10.rtf - 37.64 KB) Data publikacji: 2010-02-15 14:54:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 13/2010
(ZAR_13_10.rtf - 56.077 KB) Data publikacji: 2010-02-15 14:55:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 14/2010
(ZAR_14_10.rtf - 26.112 KB) Data publikacji: 2010-02-19 13:46:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2010
(ZAR_14_10_zal.rtf - 74.449 KB) Data publikacji: 2010-02-19 13:47:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 14/2010 - Wydatki

Zarządzenie Nr 15/2010
(ZAR_15_10.rtf - 35.328 KB) Data publikacji: 2010-02-19 13:48:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ustalenia na 2010 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2010
(ZAR_15_10_zal_1.rtf - 29.696 KB) Data publikacji: 2010-02-19 13:49:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2010 ROKU

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 15/2010
(ZAR_15_10_zal_2.rtf - 38.912 KB) Data publikacji: 2010-02-19 13:50:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: WNIOSEK NAUCZYCIELA SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA O DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Zarządzenie Nr 16/2010
(ZAR_16_10.rtf - 36.864 KB) Data publikacji: 2010-02-19 13:51:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ustalenia na 2010 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2010
(ZAR_16_10_zal_1.rtf - 40.448 KB) Data publikacji: 2010-02-19 13:52:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: WNIOSEK NAUCZYCIELA SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA O DOFINANSOWANIE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE POBIERANE PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ LUB ZAKŁAD DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Zarządzenie Nr 17/2010
(ZAR_17_10.rtf - 38.104 KB) Data publikacji: 2010-03-11 14:23:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 17/2010
(ZAR_17_10_zal_1.rtf - 59.514 KB) Data publikacji: 2010-03-11 14:24:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 17/2010

Zarządzenie Nr 18/2010
(ZAR_18_10.rtf - 125.666 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:31:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 19/2010
(ZAR_19_10.rtf - 39.121 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:32:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2010 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 19/2010
(ZAR_19_10_zal_1.rtf - 50.603 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:35:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Regulamin Komisji Konkursowej

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 19/2010
(ZAR_19_10_zal_2.rtf - 84.864 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:36:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ z posiedzenia komisji

Zarządzenie Nr 20/2010
(ZAR_20_10.rtf - 38.389 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:43:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 20/2010
(ZAR_20_10_zal_1.rtf - 63.989 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:45:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 20/10 z dnia 03 marca 2010 roku DOCHODY

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 20/2010
(ZAR_20_10_zal_2.rtf - 63.433 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:46:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 20/10 z dnia 03 marca 2010 roku WYDATKI

Zarządzenie Nr 21/2010
(ZAR_21_10.rtf - 38.08 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:47:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 21/2010
(ZAR_21_10_zal_1.rtf - 50.767 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:49:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 21/10 z dnia 05 marca 2010 roku WYDATKI

Zarządzenie Nr 22/2010
(ZAR_22_10.rtf - 38.874 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:50:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 22/2010
(ZAR_22_10_zal_1.rtf - 51.014 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:51:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 22/10 z dnia 11 marca 2010 roku DOCHODY

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 22/2010
(ZAR_22_10_zal_2.rtf - 64.774 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:51:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 22/10 z dnia 11 marca 2010 roku WYDATKI

Zarządzenie Nr 23/2010
(ZAR_23_10.rtf - 45.861 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:53:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji na okoliczność rozstrzygnięcia gminnego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień woda – strażak zawsze rękę poda”

Zarządzenie Nr 24/2010
(ZAR_24_10.rtf - 38.948 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:54:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 24/2010
(ZAR_24_10_zal_1.rtf - 51.905 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:54:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 24/10 z dnia 18 marca 2010 roku DOCHODY

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 24/2010
(ZAR_24_10_zal_2.rtf - 49.937 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:56:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 24/10 z dnia 18 marca 2010 roku WYDATKI

Zarządzenie Nr 25/2010
(ZAR_25_10.rtf - 39.398 KB) Data publikacji: 2010-04-07 08:57:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : „Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie”

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2010
(ZAR_25_10_zal.rtf - 76.113 KB) Data publikacji: 2010-04-07 09:01:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ dla zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie”

Zarządzenie Nr 26/2010
(ZAR_26_10.rtf - 38.03 KB) Data publikacji: 2010-04-07 09:02:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 26/2010
(ZAR_26_10_zal_1.rtf - 48.327 KB) Data publikacji: 2010-04-07 10:41:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 26/10 z dnia 25 marca 2010 roku WYDATKI

Zarządzenie Nr 27/2010
(ZAR_27_10.rtf - 45.488 KB) Data publikacji: 2010-04-07 10:43:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót: Remont drogi gminnej Książnice – Karsy Małe nr 002760T

Zarządzenie Nr 28/2010
(ZAR_28_10.rtf - 38.918 KB) Data publikacji: 2010-04-07 10:44:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 28/2010
(ZAR_28_10_zal_1.rtf - 51.919 KB) Data publikacji: 2010-04-07 10:45:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 28/10 z dnia 31 marca 2010 roku DOCHODY

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 28/2010
(ZAR_28_10_zal_2.rtf - 105.749 KB) Data publikacji: 2010-04-07 10:46:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 28/10 z dnia 31 marca 2010 roku WYDATKI

Zarządzenie Nr 29/2010
(ZAR_29_10.rtf - 7.977 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:08:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 29/2010
(ZAR_29_10_zal_1.rtf - 16.755 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:12:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załacznik do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 29/2010
(ZAR_29_10_zal_2.rtf - 16.024 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:13:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 30/2010
(ZAR_30_10.rtf - 7.516 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:15:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 30/2010
(ZAR_30_10_zal_1.rtf - 24.364 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:18:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załacznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 31/2010
(ZAR_31_10.rtf - 10.092 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:21:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:„Remont dróg gminnych”

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2010
(ZAR_31_10_zal.rtf - 38.011 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:22:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 32/2010
(ZAR_32_10.rtf - 7.52 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:23:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załacznik do zarządzenia Nr 32/100
(ZAR_32_10_zal.rtf - 21.983 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:35:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załacznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 33/2010
(ZAR_33_10.rtf - 7.52 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:36:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 33/2010
(ZAR_33_10_zal.rtf - 21.987 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:30:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 34/2010
(ZAR_34_10.rtf - 7.982 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:38:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2010
(ZAR_34_10_zal_1.rtf - 19.856 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:41:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2010
(ZAR_34_10_zal_2.rtf - 19.781 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:42:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 35/2010
(ZAR_35_10.rtf - 9.36 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:44:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pacanów"

Zarządzenie Nr 36/2010
(ZAR_36_10.rtf - 4.958 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:45:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie ustalenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 37/2010
(ZAR_37_10.rtf - 12.582 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:56:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 38/2010
(ZAR_38_10.rtf - 7.982 KB) Data publikacji: 2010-05-21 11:58:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 38/2010
(ZAR_38_10_zal_1.rtf - 19.836 KB) Data publikacji: 2010-05-21 12:17:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia

Załącznik do zarządzenia Nr 38/2010
(ZAR_38_10_zal_2.rtf - 19.759 KB) Data publikacji: 2010-05-21 12:18:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 39/2010
(ZAR_39_10.rtf - 4.873 KB) Data publikacji: 2010-05-21 12:19:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania inwestycji pn. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Zarządzenie Nr 40/2010
(ZAR_40_10.rtf - 6.328 KB) Data publikacji: 2010-05-21 12:20:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kwasów, gm. Pacanów"

Zarządzenie Nr 41/2010
(ZAR_41_10.rtf - 8.671 KB) Data publikacji: 2010-05-21 12:27:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 42/2010
(ZAR_42_10.rtf - 8.16 KB) Data publikacji: 2010-05-21 13:17:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 43/2010
(ZAR_43_10.rtf - 9.274 KB) Data publikacji: 2010-05-21 13:37:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 44/10
(ZAR_44_10.rtf - 19.806 KB) Data publikacji: 2010-05-21 13:39:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 45/10
(ZAR_45_10.rtf - 6.189 KB) Data publikacji: 2010-05-21 13:55:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 46/10
(ZAR_46_10.rtf - 5.038 KB) Data publikacji: 2010-06-11 07:57:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 46/2010
(ZAR_46_10_zal.zip - 136.632 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:03:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 47/10
(ZAR_47_10.rtf - 8.568 KB) Data publikacji: 2010-08-05 14:55:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przystąpienia do ewakuacji ludności z rejonów zagrożonych powodzią.

Zarządzenie Nr 48/2010
(ZAR_48_10 .rtf - 14.876 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:14:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych wskutek powodzi w maju 2010r. w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 49/2010
(ZAR_49_10 .rtf - 10.449 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:15:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek powodzi w maju 2010r. w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 50/2010
(ZAR_50_10.rtf - 8.838 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:16:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania z urzędu członków do Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr 51/2010
(ZAR_51_10.rtf - 5.079 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:17:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załączniki do zarządzenia Nr 51/2010
(ZAR_51_10_zal.zip - 63.787 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:23:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 52/2010
(ZAR_52_10.rtf - 5.377 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:24:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 53/2010
(ZAR_53_10 .rtf - 10.621 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:41:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2010r. w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 54/2010
(ZAR_54_10.rtf - 8.214 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:46:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - w części dotyczącej gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 55/2010
(ZAR_55_10.rtf - 6.197 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:50:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załacznik do zarządzenia nr 55/2010
(ZAR_55_10_zal.jpg - 38.139 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:55:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 56/2010
(ZAR_56_10.rtf - 46.705 KB) Data publikacji: 2010-08-05 15:13:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2010r. w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 57/2010
(ZAR_57_10.rtf - 4.553 KB) Data publikacji: 2010-06-11 08:59:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania lidera gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010

Zarządzenie Nr 58/2010
(ZAR_58_10.rtf - 5.409 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:03:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010

Zarządzenie Nr 59/2010
(ZAR_59_10.rtf - 5.418 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:07:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załączniki do zarządzenia Nr 59/2010
(ZAR_59_10_zal.zip - 52.783 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:12:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2010
(ZAR_60_10_.rtf - 120.32 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:13:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 61/2010
(ZAR_61_10.rtf - 5.026 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:16:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załacznik do zarządzenia nr 61/2010
(ZAR_61_10_zal.jpg - 38.327 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:19:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 62/2010
(ZAR_62_10.rtf - 6.871 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:26:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Załącznik do zarządzenia Nr 62/2010
(ZAR_62_10_zal.zip - 324.839 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:41:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 63/2010
(ZAR_63_10.pdf - 394.851 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:17:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 64/2010
(ZAR_64_10.rtf - 6.149 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:17:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepelnosprawnościami sprzężonymi, a w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zarządzenie Nr 65/2010
(ZAR_65_10.pdf - 333.992 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:18:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 66/2010
(ZAR_66_10.rtf - 7.064 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:18:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Moniki Surdel

Zarządzenie Nr 67/2010
(ZAR_67_10.rtf - 9.866 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:19:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2010r. w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 68/2010
(ZAR_68_10.pdf - 201.931 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:19:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 69/2010
(ZAR_69_10.pdf - 314.796 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:20:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 70/2010
(ZAR_70_10.pdf - 682.028 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:21:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie ogłoszenia konkursyu na stanowsko Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im.Koziołka Matołka w Pacanowie

Zarządzenie Nr 71/2010
(ZAR_71_10.pdf - 254.853 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:21:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 72/2010
(ZAR_72_10.rtf - 20.112 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:22:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.

Zarządzenie Nr 73/2010
(ZAR_73_10.rtf - 4.509 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:23:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie upoważnienia dla Kierownika GOPS do podpisania i złożenia wniosku w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu systemowego

Zarządzenie Nr 74/2010
(ZAR_74_10.pdf - 213.128 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:24:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 75/2010
(ZAR_75_10.rtf - 6.722 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:25:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Zarządzenie Nr 76/2010
(ZAR_76_10.pdf - 1003.061 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:27:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenie ofert oraz rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych oraz pomocy społęcznej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 77/2010
(ZAR_77_10.rtf - 5.88 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:27:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powolania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: „Budowa i instalowanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia"

Zarządzenie Nr 78/2010
(ZAR_78_10.pdf - 216.07 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:28:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 79/2010
(ZAR_79_10.pdf - 357.162 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:29:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 80/2010
(ZAR_80_10.pdf - 208.053 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:29:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 81/2010
(ZAR_81_10.pdf - 165.244 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:35:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót remontowych polegajacych na przystosowaniu budynku po byłym sklepie w Grabowicy pod działalnosć świetlicy środowiskowej

Zarządzenie Nr 82/2010
(ZAR_82_10.pdf - 392.141 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:29:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 83/2010
(ZAR_83_10.rtf - 5.165 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:27:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru robót : Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 2156, 2154 w miejscowości Wola Biechowska, 3882 w miejscowości Biechów

Zarządzenie Nr 84/2010
(ZAR_84_10.rtf - 9.834 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:40:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 85/2010
(ZAR_85_10.rtf - 9.234 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:42:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 86/2010
(ZAR_86_10.pdf - 360.445 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:30:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 87/2010
(ZAR_87_10.pdf - 279.607 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:30:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 88/2010
(ZAR_88_10.pdf - 200.68 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:31:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 89/2010
(ZAR_89_10.rtf - 22.687 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:31:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2010-2012 w wysokości 12.000.000 PLN"

Zarządzenie Nr 90/2010
(ZAR_90_10.pdf - 366.464 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:31:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 91/2010
(ZAR_91_10.rtf - 6.473 KB) Data publikacji: 2010-07-26 14:28:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru robót : Remont dróg gminnych : Remont drogi gminnej Biechów przez wieś w miejs Biechów od km 0+000 do km 0+415 dł 415m , Remont drogi gminnej Wójcza w kierunku Wójeczki w miejs Wójcza od km 0+000 do km 0+750 dł 750m , Remont drogi gminnej Niegosławice-Wola Biechowska w miejs Wola Biechowska od km 0+891 do km 1+007 dł 116m i od km 1+734 do km 2+294 dł 560m , remont przepustu w km 1+093

Zarządzenie Nr 92/2010
(ZAR_92_10.rtf - 6.485 KB) Data publikacji: 2010-07-26 14:29:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia terminu i powołania Komitetu Organizacyjnego festynu DNI PACANOWA

Zarządzenie Nr 93/2010
(ZAR_93_10.pdf - 267.547 KB) Data publikacji: 2010-07-16 12:52:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie: zmian w budzecie Gminy Pscanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 94/2010
(ZAR_94_10.pdf - 227.029 KB) Data publikacji: 2010-07-16 13:01:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie; zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 95/2010
(ZAR_95_10.pdf - 138.417 KB) Data publikacji: 2010-07-16 13:11:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2010 rok

Zarządzenie Nr 96/2010
(ZAR_96_10.pdf - 192.842 KB) Data publikacji: 2010-07-26 14:30:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 97/2010
(ZAR_97_10.pdf - 220.697 KB) Data publikacji: 2010-07-26 14:42:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2010 w wysokości 2 100 000,00 PLN."

Zarządzenie Nr 98/2010
(ZAR_98_10.rtf - 5.236 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:42:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2010 w wysokości 2 100 000,00 PLN."

Zarządzenie Nr 99/2010
(ZAR_99_10.pdf - 240.46 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:43:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 100/2010
(ZAR_100_10.pdf - 374.221 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:44:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 101/2010
(ZAR_101_10.pdf - 489.832 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:46:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Zarządzenie Nr 102/2010
(ZAR_102_10.pdf - 326.211 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:46:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 103/2010
(ZAR_103_10.pdf - 371.79 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:47:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 104/2010
(ZAR_104_10.rtf - 40.096 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:48:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2010/2011”

Zarządzenie Nr 105/2010
(ZAR_105_10.pdf - 97.121 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:49:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 106/2010
(ZAR_106_10.pdf - 297.368 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:50:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 107/2010
(ZAR_107_10.rtf - 39.776 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:51:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą”

Zarządzenie Nr 108/2010
(ZAR_108_10.rtf - 9.3 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:54:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznazonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 109/2010
(ZAR_109_10.rtf - 9.361 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:55:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszeństwa

Zarządzenie Nr 110/2010
(ZAR_110_10.rtf - 9.655 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:56:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 111/2010
(ZAR_111_10.rtf - 10.834 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:57:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarzadzenie Nr 112/2010
(ZAR_112_10.rtf - 9.408 KB) Data publikacji: 2010-08-24 08:58:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarzadzenie Nr 113/2010
(ZAR_113_10.pdf - 317.44 KB) Data publikacji: 2010-08-24 09:04:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarzadzenie Nr 114/2010
(ZAR_114_10.rtf - 5.208 KB) Data publikacji: 2010-08-24 09:08:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Książnicach do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 115/2010
(ZAR_115_10.rtf - 5.58 KB) Data publikacji: 2010-08-24 10:22:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Biechowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 116/2010
(ZAR_116_10.pdf - 197.442 KB) Data publikacji: 2010-08-24 10:55:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 117/2010
(ZAR_117_10.pdf - 440.291 KB) Data publikacji: 2010-08-24 11:18:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 118/2010
(ZAR_118_10.rtf - 5.152 KB) Data publikacji: 2010-09-30 08:49:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu publicznego usytuowanego przy ul. Kościelnej 13 A w Pacanowie na działce Nr 1396/2

Zarządzenie Nr 119/2010
(ZAR_119_10.pdf - 51.897 KB) Data publikacji: 2010-09-30 09:05:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy POacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 120/2010
(ZAR_120_10.rtf - 34.895 KB) Data publikacji: 2010-09-30 09:06:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:„Remont dróg gminnych: Nr 361110T Górki-Oblekoń-Smykaty, Nr 361023T Kółko Żabieckie-Rataje Karskie k/cmentarza do wału , Nr 361013T Trzebica w kierunku wału o łącznej dł. 7 160 mb"

Zarządzenie Nr 121/2010
(ZAR_121_10.pdf - 175.73 KB) Data publikacji: 2010-09-30 09:07:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 122/2010
(ZAR_122_10.rtf - 6.078 KB) Data publikacji: 2010-09-30 09:16:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum oraz uczniów slabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepelnosprawnościami sprzężonymi, a w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zarządzenie Nr 123/2010
(ZAR_123_10.rtf - 6.41 KB) Data publikacji: 2010-09-30 09:21:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich",

Zarządzenie Nr 124/2010
(ZAR_124_10.pdf - 363.43 KB) Data publikacji: 2010-09-30 09:41:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 125/2010
(ZAR_125_10.pdf - 201.713 KB) Data publikacji: 2010-09-30 09:45:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 126/2010
(ZAR_126_10.rtf - 6.466 KB) Data publikacji: 2010-09-30 09:51:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: „ Wykonanie robót budowlanych dodatkowych/uzupełniających na obiekcie Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich"

Zarządzenie Nr 127/2010
(ZAR_127_10.pdf - 235.856 KB) Data publikacji: 2010-09-30 10:01:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 128/2010
(ZAR_128_10.pdf - 246.78 KB) Data publikacji: 2010-09-30 10:05:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 129/2010
(ZAR_129_10.pdf - 433.144 KB) Data publikacji: 2010-09-30 10:15:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 130/2010
(ZAR_130_10.pdf - 316.475 KB) Data publikacji: 2010-09-30 10:34:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 131/2010
(ZAR_131_10.pdf - 355.002 KB) Data publikacji: 2010-09-30 10:35:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 132/2010
(ZAR_132_10.pdf - 294.19 KB) Data publikacji: 2010-09-30 10:41:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarzązenie Nr 133/2010
(ZAR_133_10.pdf - 447.728 KB) Data publikacji: 2010-09-30 10:47:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 134/2010
(ZAR_134_10.pdf - 242.532 KB) Data publikacji: 2010-09-30 10:52:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 135/2010
(ZAR_135_10.pdf - 281.615 KB) Data publikacji: 2010-09-30 11:00:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 136/2010
(ZAR_136_10.pdf - 438.276 KB) Data publikacji: 2010-09-30 11:09:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 137/2010
(ZAR_137_10.pdf - 576.082 KB) Data publikacji: 2010-09-30 11:41:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzilenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 mln zł

Zarządzenie Nr 138/2010
(ZAR_138_10.pdf - 289.487 KB) Data publikacji: 2010-09-30 11:46:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 139/2010
(ZAR_139_10.pdf - 566.301 KB) Data publikacji: 2010-09-30 12:17:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetragu nieograniczonego na rozbudowę i przebudową budynku parafilanego

Zarządzenie Nr 140/2010
(ZAR_140_10.pdf - 331.573 KB) Data publikacji: 2010-09-30 12:22:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 141/2010
(ZAR_141_10.pdf - 44.01 KB) Data publikacji: 2010-10-28 12:49:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przekazywania wpłat za korzystanie z szaletu publicznego usytuowanego przy ul. Kościelnej 13 A w Pacanowie na działce Nr 1396/2 oraz wpłat za pobór wody z ujęcia w Wójeczce i Żabcu

Zarządzenie Nr 142/2010
(ZAR_142_10.pdf - 113.505 KB) Data publikacji: 2010-10-28 12:50:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 143/2010
(ZAR_143_10.pdf - 24.337 KB) Data publikacji: 2010-10-28 12:51:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek osuwisk w 2010r. w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 144/2010
(ZAR_144_10.pdf - 38.357 KB) Data publikacji: 2010-10-28 12:56:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 145/2010
(ZAR_145_10.pdf - 87.474 KB) Data publikacji: 2010-10-28 12:56:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 146/2010
(ZAR_146_10.pdf - 19.529 KB) Data publikacji: 2010-10-28 12:57:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sprzedaży zdemontowanych przęseł ogrodzeniowych, bramy oraz słupków ogrodzeniowych

Zarządzenie Nr 147/2010
(ZAR_147_10.pdf - 117.117 KB) Data publikacji: 2010-10-28 12:58:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 148/2010
(ZAR_148_10.pdf - 81.994 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:00:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 149/2010
(ZAR_149_10.pdf - 113.842 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:01:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 150/2010
(ZAR_150_10.pdf - 24.953 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:03:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do wykonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. "Remont drogi gminnej nr tym 88 we wsi Sroczków"

Zarządzenie Nr 151/2010
(ZAR_151_10.pdf - 24.025 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:03:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do wykonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. "Remont drogi gminnej nr tym 83 we wsi Biechów"

Zarządzenie Nr 152/2010
(ZAR_152_10.pdf - 26.037 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:04:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do wykonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. "remont przepustu na drodze gminnej nr 002754 Zołcza Trzebica w m. Biechów"

Zarządzenie Nr 153/2010
(ZAR_153_10.pdf - 30.173 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:06:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do wykonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. "Zadanie nr 1. Remont drogi nr 002757 T Grabowica-Żabiec, Zadanie nr 2. Remont drogi nr 1551023 Grabowica-Kocowa etap I"

Zarządzenie Nr 154/2010
(ZAR_154_10.pdf - 30.189 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:07:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego "GOŁOBORZE - 2010"

Zarządzenie Nr 155/2010
(ZAR_155_10.pdf - 30.053 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:09:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do wykonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. "Remont drogi (nr ewid. grunt. 177, 178, 179 Karsy Dolne, nr ewid. gruntów 93, 94, 98, 99, 100 Karsy Duże) we wsiach Karsy Dolne i Karsy Duże." w części dotyczącej Kars Dużych.

Zarządzenie Nr 156/2010
(ZAR_156_10.pdf - 27.465 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:11:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 157/2010
(ZAR_157_10.pdf - 154.383 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:12:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 158/2010
(ZAR_158_10.pdf - 339.775 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:12:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 159/2010
(ZAR_159_10.pdf - 274.462 KB) Data publikacji: 2010-10-28 13:13:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 160/2010
(ZAR_160_10.rtf - 45.311 KB) Data publikacji: 2010-11-03 11:45:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 161/2010
(ZAR_161_10.rtf - 44.809 KB) Data publikacji: 2010-11-03 11:46:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 162/2010
(ZAR_162_10.rtf - 45.346 KB) Data publikacji: 2010-11-03 11:47:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 163/2010
(ZAR_163_10.rtf - 44.705 KB) Data publikacji: 2010-11-03 11:47:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 164/2010
(ZAR_164_10.pdf - 459.583 KB) Data publikacji: 2010-11-25 08:01:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 165/2010
(ZAR_165_10.pdf - 372.274 KB) Data publikacji: 2010-11-25 08:02:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 166/2010
(ZAR_166_10.pdf - 210.504 KB) Data publikacji: 2010-11-25 08:05:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia imiennego skłądu osobowego Komisji Gminnej ds szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Zarządzenie Nr 167/2010
(ZAR_167_10.pdf - 191.292 KB) Data publikacji: 2010-11-25 08:24:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzedzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 168/2010
(ZAR_168_10.pdf - 135.045 KB) Data publikacji: 2010-11-25 08:25:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: sprawie powołania Komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 169/10
(ZAR_169_10.pdf - 518.1 KB) Data publikacji: 2010-11-25 08:36:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 170/10
(ZAR_170_10.pdf - 549.141 KB) Data publikacji: 2010-11-25 09:01:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 171/10
(ZAR_171_10.pdf - 328.694 KB) Data publikacji: 2010-11-25 09:06:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 172/10
(ZAR_172_10.rtf - 38.35 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:16:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : Przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 172/10 uchwała
(ZAR_172_10_uchwala.doc - 75.264 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:18:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Uchwała Nr ...............Rady Gminy Pacanów z dnia ....................w sprawie uchwalenia budżetu Gminy ......................... na 2011 rok

Zarządzenie Nr 172/10 uchwała uzasadnienie
(ZAR_172_10_uzasadnienie_do_projektu.doc - 58.88 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:19:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pacanów na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 172/10 uchwała dochody
(ZAR_172_10_zal_nr_1_do_uchwaly_dochody.pdf - 222.405 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:20:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 1 do uchwały

Zarządzenie Nr 172/10 uchwała wydatki
(ZAR_172_10_zal_nr_2_do_uchwaly_wydatki.pdf - 884.544 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:21:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 2 do uchwały - wydatki

Zarządzenie Nr 172/10 uchwała załączniki
(ZAR_172_10_zalaczniki_do_uchwaly.xls - 102.4 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:21:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załączniki do uchwały

Zarządzenie Nr 172/10 WPF uchwała
(ZAR_172_10_WPF_uchwala.rtf - 18.207 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:22:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Uchwała WPF

Zarządzenie Nr 172/10 WPF uchwała objaśnienie
(ZAR_172_10_WPF_uchwala_objasnienia.doc - 39.424 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:23:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: WPF uchwała objaśnienia

Zarządzenie Nr 172/10 WPF uchwała załącznik
(ZAR_172_10_WPF_uchwala_zalacznik.pdf - 199.658 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:23:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: WPF uchwała załącznik

Zarządzenie Nr 172/10 WPF uchwała wykaz przedsięwzięć
(ZAR_172_10_WPF_uchwala_wykaz_przedsiewziec.pdf - 248.723 KB) Data publikacji: 2010-11-30 14:25:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: WPF uchwała wykaz przedsięwzięć

Zarządzenie Nr 173/10
(ZAR_173_10.rtf - 5.429 KB) Data publikacji: 2010-12-13 09:22:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:„Budowa i instalowanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia"

Załącznik do zarządzenia Nr 173/10
(ZAR_173_10_zal_1.pdf - 499.559 KB) Data publikacji: 2010-12-13 09:24:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetragowej

Zarządzenie Nr 174/10
(ZAR_174_10.rtf - 5.33 KB) Data publikacji: 2010-12-13 09:25:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie powołania Gminnej Komisji do monitorowania trwałości utrzymania projektu „Internatowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi".

Zarządzenie Nr 175/10
(ZAR_175_10.pdf - 803.852 KB) Data publikacji: 2010-12-13 09:30:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 176/10
(ZAR_176_10.rtf - 5.864 KB) Data publikacji: 2010-12-13 09:33:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Biechowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 177/10
(ZAR_177_10.pdf - 690.663 KB) Data publikacji: 2010-12-13 09:46:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 178/10
(ZAR_178_10.pdf - 258.006 KB) Data publikacji: 2010-12-13 09:51:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 179/10
(ZAR_179_10.pdf - 346.662 KB) Data publikacji: 2010-12-13 09:58:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 180/10
(ZAR_180_10.pdf - 303.003 KB) Data publikacji: 2010-12-13 10:07:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 181/10
(ZAR_181_10.pdf - 229.54 KB) Data publikacji: 2010-12-13 10:08:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 182/10
(ZAR_182_10.pdf - 217.628 KB) Data publikacji: 2010-12-13 11:03:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 183/10
(ZAR_183_10.pdf - 287.017 KB) Data publikacji: 2010-12-13 11:11:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 184/10
(ZAR_184_10.rtf - 4.91 KB) Data publikacji: 2010-12-13 11:17:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Zarządzenie NR 185/10
(ZAR_185_10.pdf - 123.082 KB) Data publikacji: 2010-12-13 11:21:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót: Remont drogi gminnej nr 361119T - ul. Dr Gałązki w Pacanowie związana z remontem chodnika od km 0+000 do km 0+064

Zarządzenie Nr 186/10
(ZAR_186_10.pdf - 2261.247 KB) Data publikacji: 2010-12-13 11:42:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie konsultacji projektu uchwały ,,Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w latach 2011-2014"

Załacznik do zarządzenia nr 186/10
(ZAR_186_10_zal.zip - 1377.699 KB) Data publikacji: 2010-12-30 10:08:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 187/10
(ZAR_187_10.pdf - 557.797 KB) Data publikacji: 2010-12-30 10:45:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawiz mian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 188/10
(ZAR_188_10.pdf - 413.678 KB) Data publikacji: 2010-12-30 10:47:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 189/10
(ZAR_189_10.pdf - 689.999 KB) Data publikacji: 2010-12-30 12:32:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 190/10
(ZAR_190_10.pdf - 77.411 KB) Data publikacji: 2010-12-30 12:55:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 191/10
(ZAR_191_10.pdf - 130.89 KB) Data publikacji: 2010-12-30 12:56:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru ostatecznego inwestycji pn.:remont drogi gminnej nr 057T Słupia ,,Centrum"

Zarządzenie Nr 192/10
(ZAR_192_10.pdf - 329.24 KB) Data publikacji: 2010-12-30 13:04:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie akcji kurierskiej na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 193/10
(ZAR_193_10.pdf - 387.417 KB) Data publikacji: 2010-12-30 13:09:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 194/10
(ZAR_194_10.rtf - 544.946 KB) Data publikacji: 2010-12-30 14:09:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie: wprowadzenia zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 195/10
(ZAR_195_10.pdf - 261.079 KB) Data publikacji: 2010-12-30 13:33:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 196/10
(ZAR_196__10.pdf - 425.692 KB) Data publikacji: 2011-01-17 08:38:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 197/10
(ZAR_197_10.pdf - 188.994 KB) Data publikacji: 2010-12-30 13:35:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie kontroli realizacji zadania pn. ,,upowszechnianie kultury ficzycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży"realizowanego przez GLKS ,,Zorza - Tempo"

Zarządzenie Nr 198/10
(ZAR_198_10.pdf - 137.707 KB) Data publikacji: 2010-12-30 13:38:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót,,Przebudowa drogi nr 361057T Słupia centrum, nr 361055T Słupia za Pagietem,remont drogi dojazdowej do pół w m.wola Biechowska, Biechów etap II"

Zarządzenie Nr 199/10
(ZAR_199_10.pdf - 902.192 KB) Data publikacji: 2010-12-30 13:38:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarzadzenie Nr 200/10
(ZAR_200_10.pdf - 581.848 KB) Data publikacji: 2010-12-30 13:39:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy PAcanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 201/10
(ZAR_201_10.pdf - 501.398 KB) Data publikacji: 2011-01-10 12:57:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 202/10
(ZAR_202_10.pdf - 139.558 KB) Data publikacji: 2011-01-21 10:44:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w Urzedzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 203/10
(ZAR_203_10.pdf - 516.973 KB) Data publikacji: 2011-01-21 10:46:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załacznik do zarządzenie nr 203/10
(ZAR_203_10_zal.pdf - 4493.833 KB) Data publikacji: 2011-01-21 10:48:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 204/10
(ZAR_204_10.pdf - 239.326 KB) Data publikacji: 2011-01-21 10:51:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Zarządzenie Nr 205/10
(ZAR_205_10.pdf - 153.591 KB) Data publikacji: 2011-01-21 10:55:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie utowrzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia w Gminie POacanów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań w 2011 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3498

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2010-01-11 11:48:50
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2010-01-11 11:49:03
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2011-01-21 10:57:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony