Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych

Wersja do druku

 

Rodzaj Sprawy:

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych

 

Miejsce załatwienia sprawy i jednostka odpowiedzialna:

-         Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

-         I piętro, pokój nr 106

-         tel. 41/ 376 54 03 wew. 26

 

Termin załatwienia sprawy:

-         do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U 2012, 1356 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. 2017, poz. 1257)

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2271

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-04-07 10:31:26
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2008-04-07 10:31:47
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2017-12-08 12:56:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony