Działalność gospodarczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-04-07 10:13:41

 

Ewidencja działalności gospodarczej

 

Rodzaj Sprawy:

Ewidencja działalnośic gospodarczej (wydanie, zmiana wpisu, wykreślenie)

 

Miejsce załatwienia sprawy :

-      Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

-          Pokój nr 15

-         tel. (041) 376 54 03 wew. 26

 

Wymagane dokumenty:

-         wniosek o zgloszenie/zmianę/wykreślenie w ewidencji działalności gospodarczej,

 

Opłaty:

-         100 zł za wydanie wpisu do ewidencji działalnośic gospodarczej,

-      50 zł za zmiane wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Termin załatwienia sprawy:

-         do 7 dni.

 

Forma załatwienia
Decyzji administracyjna

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  sekretariacie prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 


Powrót