w 2008 roku

Wersja do druku

w 2008 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/08
(ZAR_1_08.rtf - 5.998 KB) Data publikacji: 2008-02-21 09:58:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 1/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2.01.2008r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Karsach Małych

Zarządzenie Nr 2/08
(ZAR_2_08.rtf - 5.883 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:43:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 2/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3.01.2008 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Pacanowie

Załącznik do zarządzenia Nr 2/08
(zal_ZAR_2_08.zip - 633.197 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:44:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Zarządzenie Nr 3/08
(ZAR_3_08.rtf - 7.679 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:45:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 3/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.01.2008 roku w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Pacanowie”

Załącznik do zarządzenia Nr 3/08
(zal_ZAR_3_08.rtf - 138.994 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:46:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 3/08

Zarządzenie Nr 4/08
(ZAR_04_08.rtf - 9.958 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:47:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.01.2008 roku w sprawie ustalenia „Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”

Załącznik do zarządzenia Nr 4/08
(zal_ZAR_4_08.rtf - 239.49 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:48:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Instrukcja

Zarządzenie Nr 5/08
(ZAR_5_08.rtf - 6.654 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:49:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 5/08 Wójta Gminy w Pacanowie z dnia 17.01.2008r w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 6/08
(ZAR_6_08.rtf - 25.897 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:49:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.01.2008r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu i Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie

Zarządzenie Nr 7/08
(ZAR_7_08.rtf - 5.549 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:50:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.01.2008r w sprawie; przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Załącznik do zarządzenia Nr 7/08
(zal_ZAR_7_08.rtf - 6.192 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:51:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan wykorzystania zasobu gminy Pacanów na rok 2008

Załącznik do zarządzenia Nr 7/08
(zala_ZAR_7_08.pdf - 227.177 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:52:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 8/08
(ZAR_8_08.rtf - 15.045 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:52:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 8/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.01.2008 roku w sprawie nauczania indywidualnego dla ucznia Sebastiana Pawłowskiego

Zarządzenie Nr 9/08
(ZAR_9_08.rtf - 5.964 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:53:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.01.2008 roku w sprawie nauczania indywidualnego dla ucznia Amadeusza Łasak

Zarządzenie Nr 10/08
(ZAR_10_08.rtf - 9.337 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:54:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.01.2008 roku w sprawie nauczania indywidualnego dla ucznia Jakuba Zawady

Zarządzenie Nr 11/08
(ZAR_11_08.rtf - 5.198 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:55:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31.01.2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego na rozbudowę stadionu piłkarskiego w Słupi etap II prowadzonego przez Zarząd Klubu.

Zarządzenie Nr 12/08
(ZAR_12_08.rtf - 5.658 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:56:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5.02.2008r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 13/08
(ZAR_13_08.rtf - 9.157 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:57:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 7.02.2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora d/s obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 14/08
(ZAR_14_08.rtf - 16.937 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:57:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.02.2008r.w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie

Zarządzenie Nr 15/08
(ZAR_15_08.rtf - 16.803 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:58:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.02.2008r.w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu.

Zarządzenie Nr 16/08
(ZAR_16_08.rtf - 5.199 KB) Data publikacji: 2008-03-04 08:58:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18.02.2008 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pacanów na 2008 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 16/08
(zal_ZAR_16_08.pdf - 707.268 KB) Data publikacji: 2008-03-04 11:02:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Układ wykonawczy budżetu Gminy Pacanów na 2008 rok

Zarządzenie Nr 17/08
(ZAR_17_08.rtf - 9.418 KB) Data publikacji: 2008-03-04 11:03:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.02.2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. dróg w Urzędzie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 18/08
(ZAR_18_08.rtf - 5.119 KB) Data publikacji: 2008-03-04 11:04:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.02.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 18/08
(zal_zar_18_08.jpg - 48.941 KB) Data publikacji: 2008-03-04 11:04:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 19/08
(ZAR_19_08.rtf - 5.934 KB) Data publikacji: 2008-03-07 11:48:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 05.03.2008r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego ETAP II robót dotyczących zadania pn. „Budowa napowietrznych linii oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia"

Zarządzenie Nr 20/08
(ZAR_20_08.rtf - 8.147 KB) Data publikacji: 2008-03-07 11:49:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6.03.2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 21/08
(ZAR_21_08.rtf - 7.503 KB) Data publikacji: 2008-03-07 11:51:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6.03.2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 22/08
(ZAR_22_08.rtf - 24.927 KB) Data publikacji: 2008-03-07 11:51:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6.03.2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 23/08
(ZAR_23_08.rtf - 7.756 KB) Data publikacji: 2008-04-09 10:47:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów" oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok pod nazwą powadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pacanów"

Załącznik do zarządzenia Nr 23/08
(ZAL_ZAR_23.rtf - 21.863 KB) Data publikacji: 2008-04-09 10:48:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 24/08
(ZAR_24_08.rtf - 5.838 KB) Data publikacji: 2008-04-09 10:51:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określania stawki procentowej pierwszej opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku Zdroju w związku ze sprzedażą 28442/113970 części udziałowych użytkowania wieczystego działki nr 1315/4 o pow. 0.4380 ha położonej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 25/08
(ZAR_25_08.rtf - 17.507 KB) Data publikacji: 2008-04-09 10:52:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 26/08
(ZAR_26_08.rtf - 56.267 KB) Data publikacji: 2008-04-09 11:11:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 27/08
(ZAR_27_08.rtf - 26.11 KB) Data publikacji: 2008-04-09 11:32:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 27/A/08
(ZAR_27a_08.rtf - 4.97 KB) Data publikacji: 2008-05-13 10:17:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 27/A/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3103.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 27/A/08
(ZAL_ZAR_27a_08.doc - 26.112 KB) Data publikacji: 2008-05-13 10:18:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 28/08
(ZAR_28_08.rtf - 4.077 KB) Data publikacji: 2008-05-13 10:22:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17.04.2008r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 29/08
(ZAR_29_08.rtf - 8.86 KB) Data publikacji: 2008-05-13 10:23:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 30/08
(ZAR_30_08.rtf - 27.543 KB) Data publikacji: 2008-05-13 10:24:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.04.2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 31/08
(ZAR_31_08.rtf - 8.416 KB) Data publikacji: 2008-05-13 10:25:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.04.2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 31/A/08
(ZAR_31a_08.rtf - 44.758 KB) Data publikacji: 2008-05-13 10:43:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 31/A/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.04.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 32/08
(ZAR_32_08.rtf - 5.273 KB) Data publikacji: 2008-05-13 10:46:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5.05.2008r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie: Remont drogi nr 1551023 Grabowica Kocowa etap II

Załącznik do zarządzenia Nr 32/08
(zal_ZAR_32_08.rtf - 32.607 KB) Data publikacji: 2008-05-13 11:07:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ dla zadania: Remont drogi nr 1551023 Grabowica Kocowa etap II

Zarządzenie Nr 32/08
(ZAR_32a_08.rtf - 5.997 KB) Data publikacji: 2008-05-13 11:23:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13 maja 2008r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Pacanów —etap III (ul. Oleśnicka) "

Zarządzenie Nr 33/08
(ZAR_33_08.rtf - 18.017 KB) Data publikacji: 2008-06-09 12:53:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 34/08
(ZAR_34_08.rtf - 16.679 KB) Data publikacji: 2008-06-09 12:59:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 35/08
(ZAR_35_08.rtf - 5.172 KB) Data publikacji: 2008-06-09 13:04:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 maja 2008r w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Biechowie na działkach nr 3373/1, 3373/2

Zarządzenie Nr 36/08
(ZAR_36_08.rtf - 4.353 KB) Data publikacji: 2008-06-09 13:13:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 maj 2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Załącznik do zarządzenia nr 36/08
(zal_ZAR_36_08.rtf - 4.469 KB) Data publikacji: 2008-06-09 13:22:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 37/08
(ZAR_37_08.rtf - 16.674 KB) Data publikacji: 2008-06-09 13:26:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 38/08
(ZAR_38_08.rtf - 29.679 KB) Data publikacji: 2008-06-20 11:22:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 39/08
(ZAR_39_08.rtf - 5.267 KB) Data publikacji: 2008-06-20 11:28:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Żabcu

Zarządzenie Nr 40/08
(ZAR_40_08.rtf - 5.88 KB) Data publikacji: 2008-06-20 11:49:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 czerwca 2008r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót remontowych na drogach w miejscowościach Słupia nr: 58,58 , Oblekoń nr 51016,15 , Rataje Słupskie nr 23, Pacanów ul. Krótka

Zarządzenie Nr 41/08
(ZAR_41_08.rtf - 6.73 KB) Data publikacji: 2008-06-20 12:00:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 czerwca 2008r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt."Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj.Świetokrzyskie.

Załącznik do zarządzenia nr 41/08
(ZAL_1_ZAR_41_08.rtf - 7.19 KB) Data publikacji: 2008-06-20 12:08:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin

Załącznik do zarządzenia nr 41/08
(ZAL_2_ZAR_41_08.rtf - 22.171 KB) Data publikacji: 2008-06-20 12:16:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Kryteria oceny i punktacja

Zarządzenie Nr 42/08
(ZAR_42_08.rtf - 16.69 KB) Data publikacji: 2008-06-20 12:19:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 43/08
(ZAR_43_08.rtf - 5.364 KB) Data publikacji: 2008-06-27 12:44:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 czerwca 2008r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Oblekoń od km 0+400 do 0+970”

Załącznik do zarządzenia nr 43/08
(zal_ZAR_43_08.rtf - 33.229 KB) Data publikacji: 2008-06-27 12:44:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 44/08
(ZAR_44_08.rtf - 8.246 KB) Data publikacji: 2008-06-27 12:47:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2008r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn.: ,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 350 000,00zł”

Załącznik do zarządzenia nr 44/08
(zal_ZAR_44_08.rtf - 33.485 KB) Data publikacji: 2008-06-27 12:48:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia nr 44/08

Zarządzenie Nr 45/08
(ZAR_45_08.rtf - 5.831 KB) Data publikacji: 2008-06-27 12:54:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 46/08
(ZAR_46_08.rtf - 5.97 KB) Data publikacji: 2008-07-04 11:12:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną

Zarządzenie Nr 47/08
(ZAR_47_08.rtf - 12.025 KB) Data publikacji: 2008-07-04 11:13:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2008 roku.

Załączniki do zarządzenia Nr 47/08
(zal_ZAR_47_08.zip - 87.854 KB) Data publikacji: 2008-07-04 12:13:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 48/08
(ZAR_48_08.rtf - 5.226 KB) Data publikacji: 2008-07-04 12:14:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 48/08 WÓJTA GMINY PACANÓW z dnia 25 czerwca 2008 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

Zarządzenie Nr 49/08
(ZAR_49_08.rtf - 5.691 KB) Data publikacji: 2008-07-04 12:15:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26 czerwiec 2008r w sprawie powołania komisji do sprzedaży mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 50/08
(ZAR_50_08.rtf - 5.59 KB) Data publikacji: 2008-07-04 12:16:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 czerwca 2008r.w sprawie ustalenia terminu dożynek gminnych i powołania Komitetu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 51/08
(ZAR_51_08.rtf - 38.182 KB) Data publikacji: 2008-07-04 12:21:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 52/08
(ZAR_52_08.rtf - 21.531 KB) Data publikacji: 2008-08-01 09:39:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 53/08
(ZAR_53_08.rtf - 5.756 KB) Data publikacji: 2008-08-01 10:53:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonania rozbudowy stadionu piłkarskiego w Słupi ,,Budowa parkingu” prowadzonego przez Zarząd Klubu.

Zarządzenie nr 54/08
(ZAR_54_08.rtf - 28.708 KB) Data publikacji: 2008-08-01 10:55:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 54/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 55/08
(ZAR_55_08.rtf - 16.541 KB) Data publikacji: 2008-08-01 10:58:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 56/08
(ZAR_56_08.rtf - 16.521 KB) Data publikacji: 2008-08-01 11:00:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 57/08
(ZAR_57_08.rtf - 5.422 KB) Data publikacji: 2008-08-01 11:05:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót remontowych pomnika Żołnierzy BCH poległych za ojczyznę w bitwie z Niemcami pod Słupią Pacanowską w m. Słupia.

Zarządzenie Nr 58/08
(ZAR_58_08.rtf - 8.339 KB) Data publikacji: 2008-08-01 11:09:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn.: ,, Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2008/2009”

Załącznik do Zarządzenia Nr 58/08
(zal_ZAR_58_08.rtf - 33.339 KB) Data publikacji: 2008-08-01 11:22:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 59/08
(ZAR_59_08.rtf - 8.933 KB) Data publikacji: 2008-08-01 11:36:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.07.2008r.w sprawie powołania komisji na okoliczność rozstrzygnięcia konkursu na zbiórkę surowców wtórnych przeprowadzonego w roku szkolnym 2007/2008 w Placówkach Oświatowych i Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 60/08
(ZAR_60_08.rtf - 46.916 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:49:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 61/08
(ZAR_61_08.rtf - 9.575 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:50:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5 sierpnia 2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 62/08
(ZAR_62_08.rtf - 7.203 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:51:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5 sierpień 2008r w sprawie zamiany nieruchomości

Zarządzenie Nr 63/08
(ZAR_63_08.rtf - 8.308 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:52:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn.: ,, Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2008/2009”

Załącznik do zarządzenia nr 63/08
(zal_ZAR_63_08.rtf - 33.531 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:53:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 64/08
(ZAR_64_08.rtf - 5.8 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:54:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2008r w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Trzebicy nr ewidencyjny działki 236

Zarządzenie Nr 65/08
(ZAR_65_08.rtf - 5.704 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:55:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2008r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.

Załącznik do zarządzenia nr 65/08
(zal_ZAR_65_08.rtf - 32.849 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:56:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 66/08
(ZAR_66_08.rtf - 4.442 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:56:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu melodie biesiadne" podczas dożynek gminnych w dniu 17 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 67/08
(ZAR_67_08.rtf - 26.792 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:57:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 68/08
(ZAR_68_08.rtf - 5.61 KB) Data publikacji: 2008-09-03 12:58:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: ZARZĄDZENIE nr 68/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 sierpnia 2008r w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Karsach Dużych nr ewidencyjny działki 67 i w Sroczkowie nr ewidencyjny 853/1

Zarządzenie Nr 69/08
(ZAR_69_08.rtf - 6.473 KB) Data publikacji: 2008-09-26 10:41:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.08. 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowych na drogach gminnych w miejscowościach: Pacanów ul. Szkolna, Chrzanów dr nr 8T, Wójcza dr nr 2T, Oblekoń dr nr 51016T, Trzebica dr nr 8T, Zabiec dr nr 30T, 2766T, 29T Pacanów ul. Mleczna, Biechów dr nr 43T, Wola Biechowska dr nr 42T, 2756T, Wójcza dr nr 73T, Rataje Karskie dr nr 22T, 24T, 512021T, Karsy Małe dr nr 2759T, Zborówek Stary dr nr 77T, 76T, 79T, 53T, Książnice dr nr 47T, Sroczków dr nr 44T, 46T

Zarządzenie Nr 70/08
(ZAR_70_08.rtf - 6.296 KB) Data publikacji: 2008-09-26 10:42:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej (nr ewid. grunt. 1161,1162 Oblekoń) we wsi Oblekoń.

Zarządzenie Nr 71/08
(ZAR_71_08.rtf - 4.548 KB) Data publikacji: 2008-09-26 10:44:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.

Zarządzenie Nr 72/08
(ZAR_72_08.rtf - 6.454 KB) Data publikacji: 2008-09-26 10:45:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27.08.2008r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. „odbudowa mostu na Kanale Strumień w ciągu drogi gminnej nr T002754 Zołcza Trzebica w miejscowości Biechów"

Zarządzenie Nr 73/08
(ZAR_73_08.rtf - 43.154 KB) Data publikacji: 2008-09-26 11:16:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 74/08
(ZAR_74_08.rtf - 19.845 KB) Data publikacji: 2008-09-26 11:17:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 75/08
(ZAR_75_08.rtf - 6.874 KB) Data publikacji: 2008-09-26 11:18:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 września 2008r w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Wójeczce, Sroczkowie, Kwasowie nr ewidencyjny działek 1115,7,8,41/1,41/2,155

Zarządzenie Nr 76/08
(ZAR_76_08.rtf - 5.832 KB) Data publikacji: 2008-09-26 11:19:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. remont drogi nr 1551023 Grabowica - Kocowa etap II

Zarządzenie Nr 77/08
(ZAR_77_08.rtf - 6.019 KB) Data publikacji: 2008-09-26 11:22:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 4 września 2008r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących „ wykonania remontu dachów na budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie oraz budynku Zabytkowej Oficyny w Wójczy, polegającego na przykryciu istniejącego pokrycia 7. papy asfaltowej blachą trapezową powlekaną na latach wraz z kompleksową wymianą obróbek blacharskich i orynnowania"

Zarządzenie Nr 78/08
(ZAR_78_08.rtf - 5.879 KB) Data publikacji: 2008-09-26 11:23:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.

Zarządzenie Nr 79/08
(ZAR_79_08.rtf - 5.935 KB) Data publikacji: 2008-09-26 12:05:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17.09.2008 roku w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZORZA - TEMPO" na podstawie umowy z 26 marca 2007r.

Zarządzenie nr 80/08
(ZAR_80_08.rtf - 8.474 KB) Data publikacji: 2008-09-26 12:11:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 80/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 81/08
(ZAR_81_08.rtf - 5.803 KB) Data publikacji: 2008-11-05 10:49:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19.09.2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Pacanowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 82/08
(ZAR_82_08.rtf - 54.057 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:03:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 22 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 83/08
(ZAR_83_08.rtf - 33.182 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:07:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 84/08
(ZAR_84_08.rtf - 41.515 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:11:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 85/08
(ZAR_85_08.rtf - 20.114 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:14:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 86/08
(ZAR_86_08.rtf - 16.728 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:16:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 87/08
(ZAR_87_08.rtf - 15.878 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:26:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9 października 2008r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Zarządzenie Nr 88/08
(ZAR_88_08.rtf - 53.682 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:28:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.10.2008r. w sprawie powołania przy Gminie Pacanów Kapituły Nagrody Wójta „PACANOWSKI LAUR”

Zarządzenie Nr 89/08
(ZAR_89_08.rtf - 6.023 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:40:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.10.2008r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót drogowych polegających na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Pacanów, ul. Szkolna polegającego na zamontowaniu dwóch studzienek oraz połączeniu ich z rowem krytym.

Zarządzenie Nr 90/08
(ZAR_90_08.rtf - 5.823 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:44:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.10.2008 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie remontu dróg w Gminie Pacanów w miejscowościach Podwale, Biskupicach i Kępie Lubawskiej"

Załącznik do zarządzenia Nr 90/08
(zal_ZAR_90_08.rtf - 33.452 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:47:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 91/08
(ZAR_91_08.rtf - 5.949 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:54:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 października 2008r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 92/08
(ZAR_92_08.rtf - 21.811 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:57:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 93/08
(ZAR_93_08.rtf - 18.432 KB) Data publikacji: 2008-11-05 11:59:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 94/08
(ZAR_94_08.rtf - 16.74 KB) Data publikacji: 2008-11-05 12:11:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 95/08
(ZAR_95_08.rtf - 6.227 KB) Data publikacji: 2008-11-05 12:15:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27.10. 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Budowa uzupełniających odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowościach Zborówek Nowy, Zołcza Ugory, Biechów, Trzebica, gm.Pacanów”

Zarządzenie Nr 96/08
(ZAR_96_08.rtf - 6.664 KB) Data publikacji: 2008-11-05 12:21:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.10.2008r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. „Remont drogi (nr ewid grunt. 1484,1485,1486 Rataje Słupskie, 1191 Oblekoń) w Ratajach Słupskich i Oblekoniu"

Zarządzenie Nr 97/08
(ZAR_97_08.rtf - 30.266 KB) Data publikacji: 2008-11-05 12:25:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 98/08
(ZAR_98_08.rtf - 44.996 KB) Data publikacji: 2008-11-24 09:52:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 99/08
(ZAR_99_08.rtf - 36.749 KB) Data publikacji: 2008-11-24 09:57:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 100/08
(ZAR_100_08.rtf - 4.323 KB) Data publikacji: 2008-11-24 10:02:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 100/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 101/08
(ZAR_101_08.rtf - 36.537 KB) Data publikacji: 2008-11-24 10:08:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 101/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 102/08
(ZAR_102_08.rtf - 18.592 KB) Data publikacji: 2008-12-01 09:48:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 102/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 103/08
(ZAR_103_08.rtf - 5.744 KB) Data publikacji: 2008-12-01 09:49:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 103/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2009 rok.

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(ZAR_projekt_budzetu_2009_nr_103_08.pdf - 136.468 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:05:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Projekt budżetu gminy na 2009 rok

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_dochody.pdf - 234.199 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:06:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Dochody

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_wydatki.pdf - 934.91 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:07:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wydatki

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_limity_wydatkow.pdf - 1455.852 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:08:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Limity wydatków

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_zadania_inwestycyjne.pdf - 803.362 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:10:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zadnia inwestycyjne

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_przychody_rozchody.pdf - 85.561 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:11:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Przychody i rozchody

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_dochody_wydatki_zadania_adm_ rzad_ i_zleconych.pdf - 1662.305 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:12:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_dochody_ wydatki_zadania_adm_rzad_wynikajace_z_ porozumien_z_ organami_administracji_rzadowej.pdf - 698.103 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:14:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_dochody_wydatki_zadania_wynikajace_z_porozumien_miedzy_jst.pdf - 1077.941 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:21:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_plan_przychodow_wydatkow_funduszy_celowych.pdf - 77.62 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:24:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan przychodów i wydatków z funduszy celowych

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_dotacje_przedmiotowe.pdf - 47.966 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:25:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Dotacja przedmiotowe

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_dotacje_podmiotowe.pdf - 27.738 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:25:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_przychody_wydatki_zakladow_budzetowych.pdf - 769.052 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:31:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_prognoza_dlugu_publicznego.pdf - 661.919 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:31:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Prognoza

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_inf_o_stanie_mienia_komunalnego.pdf - 149.468 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:32:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik do zarządzenia nr 103/08
(zal_ZAR_103_08_inf_o_stanie_mienia_komunalnego_tabele.pdf - 1587.401 KB) Data publikacji: 2008-12-01 13:33:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego w tabelach

Zarządzenie Nr 104/08
(ZAR_104_08.rtf - 3.908 KB) Data publikacji: 2008-12-05 11:14:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 104/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu nagród w Urzędzie Gminy Pacanów.

Załącznik do zarządzenia nr 104/08
(zal_ZAR_104_08.rtf - 8.449 KB) Data publikacji: 2008-12-05 11:06:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu nagród w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 105/08
(ZAR_105_08.rtf - 5.802 KB) Data publikacji: 2008-12-05 12:49:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 105/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży" ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZORZA - TEMPO" na podstawie umowy z 9 lipca 2008r.

Zarządzenie Nr 106/08
(ZAR_106_08.rtf - 23.666 KB) Data publikacji: 2008-12-05 12:50:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 106/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 107/08
(ZAR_107_08.rtf - 8.493 KB) Data publikacji: 2008-12-05 12:51:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 107/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 listopada 2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 108/08
(ZAR_108_08.rtf - 21.974 KB) Data publikacji: 2008-12-05 12:52:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 108/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 109/08
(ZAR_109_08.rtf - 7.789 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:15:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 109/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 110/08
(ZAR_110_08.rtf - 55.823 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:17:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 110/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 111/08
(ZAR_111_08.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:19:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 111/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 02.12.2008 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót drogowych: remont drogi dojazdowej w miejscowości Podwale ( nr ewid grunt 544/2) .

Zarządzenie Nr 112/08
(ZAR_112_08.rtf - 23.674 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:20:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 112/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 113/08
(ZAR_113_08.rtf - 10.111 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:21:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 113/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 114/08
(ZAR_114_08.rtf - 9.447 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:23:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 114/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 grudnia 2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 115/08
(ZAR_115_08.rtf - 50.732 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:31:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 115/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 116/08
(ZAR_116_08.rtf - 6.156 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:36:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 116/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Pacanów w roku 2009”

Załącznik do zarządzenia nr 116/08
(zal_ZAR_116_08.rtf - 38.39 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:44:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zarządzenie Nr 117/08
(ZAR_117_08.rtf - 43.833 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:50:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 117/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 118/08
(ZAR_118_08.rtf - 7.49 KB) Data publikacji: 2009-01-06 08:58:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 118/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18.12.2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 119/08
(ZAR_119_08.rtf - 46.439 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:10:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 119/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 120/08
(ZAR_120_08.rtf - 7.46 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:18:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 120/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania całości dokumentacji finansowo księgowe, płacowej i ZFŚS gminnych jednostek oświatowych z terenu gminy Pacanów Dyrektorom tych jednostek

Zarządzenie Nr 121/08
(ZAR_121_08.rtf - 42.286 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:24:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 121/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 122/08
(ZAR_122_08.rtf - 16.871 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:26:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 122/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok

Zarządzenie Nr 123/08
(ZAR_123_08.rtf - 22.484 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:08:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 123/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Pacanów na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Zarządzenie Nr 124/08
(ZAR_124_08.rtf - 72.606 KB) Data publikacji: 2009-04-14 11:09:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 124/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 125/08
(ZAR_125_08.rtf - 25.342 KB) Data publikacji: 2009-08-31 11:08:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 125/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 126/08
(ZAR_126_08.pdf - 796.356 KB) Data publikacji: 2009-08-31 11:05:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 126/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31.12.2008r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3057

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-01-07 13:10:52
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2008-01-07 13:11:06
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2009-08-31 11:11:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony