Rok 2007

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2007

Załączone pliki:

Uchwała Nr V/24/07
(2007_uchwala_24.rtf - 33.402 KB) Data publikacji: 2007-02-06 09:36:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2007r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2007 rok.

Załącznik do uchwały Nr V/24/07
(2007_zal_uchwala_24.rtf - 175.537 KB) Data publikacji: 2007-02-06 09:38:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Roczny plan pracy Rady Gminy Pacanów i prac komisji problemowych w 2007 roku.

Uchwała nr V/26/07
(2007_uchwala_26.rtf - 31.297 KB) Data publikacji: 2007-02-13 08:10:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr V/26/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2007r.w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/239/06 z dnia 30 czerwca 2006r. Rady Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała Nr V/27/07
(2007_uchwala_27.rtf - 5.726 KB) Data publikacji: 2007-02-13 08:12:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 26 stycznia 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Żabiec, Sroczków, Wola Biechowska, Chrzanów, Zołcza Ugory

Uchwała Nr V/28/07
(2007_uchwala_28.rtf - 5.534 KB) Data publikacji: 2007-02-13 08:15:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa we wsi Słupia nr ewid. 157 na rzecz Gminy Pacanów.

Uchwała Nr V/29/07
(2007_uchwala_29.rtf - 5.818 KB) Data publikacji: 2007-02-13 08:16:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2007r.w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do realizacji inwestycji na rzecz Gminy Pacanów na działce nr 157 położonej w Słupi

Uchwała budżetowa 2007
(2007_uchwala_30.rtf - 12.106 KB) Data publikacji: 2007-02-08 14:20:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pacanów na 2007r.

Uchwała Nr VI/31/07
(2007_uchwala_31.rtf - 5.424 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:35:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2007r.

Załąćznik do uchwały nr VI/31/07
(2007_zal_uchwala_31.rtf - 52.844 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:36:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2007r.

Uchwała Nr VI/32/07
(2007_uchwala_32.rtf - 7.057 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:37:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/07 z dnia 26 stycznia 2007 roku dotyczącej uchwalenia budżetu gminy Pacanów na 2007 r.

Załączniki do uchwały nr VI/32/07
(2007_zal_uchwala_32.zip - 20.908 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:37:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały nr VI/32/07

Uchwała Nr VI/33/07
(2007_uchwala_33.rtf - 6.559 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:38:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.

Uchwała Nr VI/34/07
(2007_uchwala_34.rtf - 5.776 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:41:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Żabiec, Chrzanów, Sroczków, Kwasów, Wójeczka

Uchwała Nr VI/35/07
(2007_uchwala_35.rtf - 5.772 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:42:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2007r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Biechowie na działce nr 3223 wraz z 2 budynkami na okres 20 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr VI/36/07
(2007_uchwala_36.rtf - 6.078 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:44:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bez przetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodku Zdrowia w Pacanowie.

Uchwała Nr VI/37/07
(2007_uchwala_37.rtf - 21.161 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:45:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 23.02.2007r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (ECB) w celu realizacji projektu: „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu"

Uchwała Nr VI/38/07
(2007_uchwala_38.rtf - 42.788 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:47:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2007r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/39/07
(2007_uchwala_39.rtf - 7.198 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:48:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2007r.w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego; podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr VII/40/07
(2007_uchwala_40.rtf - 5.838 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:49:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr VII/40/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.02.2007r. w sprawie przekazania w użyczenie części budynku położonego w miejscowości Pacanów Rynek nr 15 dla Fundacji „Bajkowy Pacanów”

Uchwała nr VII/41/07
(2007_uchwala_41.rtf - 6.306 KB) Data publikacji: 2007-03-05 14:50:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr VII/41/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.02.2007r. w sprawie budowy szaletu w Pacanowie

Uchwała Nr Vlll/42/07
(2007_uchwala_42.rtf - 6.597 KB) Data publikacji: 2007-06-12 14:12:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr Vlll/42/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Załączniki do uchwały Nr Vlll/42/07
(2007_zal_uchwala_42.zip - 475.164 KB) Data publikacji: 2007-06-12 14:13:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr VIII/43/07
(2007_uchwala_43.rtf - 6.722 KB) Data publikacji: 2007-06-12 14:14:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.03.2007r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na pokrycie kosztów dodatkowych związanych z realizacją inwestycji „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu" oraz zabezpieczenia minimalnej kwoty dotacji podmiotowej dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie po zakończeniu inwestycji.

Uchwała Nr IX/44/07
(2007_uchwala_44.rtf - 6.812 KB) Data publikacji: 2007-06-18 13:20:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.

Uchwała Nr IX/45/07
(2007_uchwala_45.rtf - 7.76 KB) Data publikacji: 2007-06-18 13:28:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Kępie Lubawskiej na działkach nr 207, 208 wraz z budynkiem na okres 20 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr IX/46/07
(2007_uchwala_46.rtf - 6.966 KB) Data publikacji: 2007-06-18 13:31:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r. w sprawie wyrażenia zgody a oddanie w życzenie nieruchomości położonej w Sroczkowie oznaczonej jako działka nr 296 wraz z 2 budynkami na okres 20 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr IX/47/07
(2007_uchwala_47.rtf - 8.196 KB) Data publikacji: 2007-06-18 13:33:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/47/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Stowarzyszeniu ,,Gospodarna wieś Kwasów” w Kwasowie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Pacanów położonych w Kwasowie

Uchwała Nr IX/48/07
(2007_uchwala_48.rtf - 6.452 KB) Data publikacji: 2007-06-18 13:37:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27.04.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Sroczków, Biechów, Karsy Duże

Uchwała Nr IX /49/07
(2007_uchwala_49.rtf - 25.953 KB) Data publikacji: 2007-06-18 13:46:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX /49/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r.w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

Uchwała Nr IX/ 50/07
(2007_uchwala_50.rtf - 8.463 KB) Data publikacji: 2007-06-18 13:48:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/ 50/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do ustalenia cennika za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej wykonywane sprzętem znajdującym się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Uchwała Nr IX/51/07
(2007_uchwala_51.rtf - 7.679 KB) Data publikacji: 2007-06-18 13:50:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLIX/236/2006 z dnia 30 czerwca 2006r ,,w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Gminy Pacanów’’.

Uchwała Nr IX/52/07
(2007_uchwala_52.rtf - 6.262 KB) Data publikacji: 2007-06-18 14:32:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/52/07
(2007_zal1_uchwala_52.rtf - 25.602 KB) Data publikacji: 2007-06-19 08:11:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/52/07

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/52/07
(2007_zal_3_uchwala52.xls - 24.576 KB) Data publikacji: 2007-06-19 08:12:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/52/07

Uchwała Nr IX/53/07
(2007_uchwala_53.rtf - 19.043 KB) Data publikacji: 2007-06-19 08:14:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XII/54/07
(2007_uchwala_54.rtf - 4.862 KB) Data publikacji: 2007-06-22 10:57:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XII/54/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.05.2007r.w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn: : Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów: Grabowica -Żabiec nr drogi 002757T, Górki-Oblekoń-Smykaly nr drogi 1551016.

Uchwała nr XII/55/07
(2007_uchwala_55.rtf - 6.192 KB) Data publikacji: 2007-06-22 10:58:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XII/55/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.05.2007r. a sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów -Etap II aglomeracja Świniary.

Uchwała nr XII/56/07
(2007_uchwala_56.rtf - 5.909 KB) Data publikacji: 2007-06-22 11:00:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XII/56/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.05.2007r.w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn: Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich.

Uchwała nr XII/57/07
(2007_uchwala_57.rtf - 5.129 KB) Data publikacji: 2007-06-22 11:02:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XII/57/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.05.2007r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słupia, Karsy Duże, Niegosławice, Chrzanów.

Uchwała Nr XII/58/07
(2007_uchwala_58.rtf - 22.426 KB) Data publikacji: 2007-06-22 11:04:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XII/58/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.05.2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty

Uchwała Nr XIII/59/07
(2007_uchwala_59.rtf - 5.573 KB) Data publikacji: 2007-07-23 07:47:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/59/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XIII/60/07
(2007_uchwala_60.rtf - 5.326 KB) Data publikacji: 2007-07-23 07:54:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/60/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2007r.w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XIII/61/07
(2007_uchwala_61.rtf - 6.78 KB) Data publikacji: 2007-07-23 07:56:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/61/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Załączniki do uchwały Nr XIII/61/07
(2007_zal_uchwala_61.zip - 321.751 KB) Data publikacji: 2007-07-23 08:02:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XIII/61/07

Uchwała Nr XIII/62/07
(2007_uchwala_62.rtf - 8.653 KB) Data publikacji: 2007-07-23 08:05:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/62/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Załącznik do uchwały nr XIII/62/07
(2007_zal_uchwala_62.rtf - 37.336 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:09:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Statut sołectwa

Uchwała nr XIII/63/07
(2007_uchwala_63.rtf - 5.657 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:12:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XIII/63/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XIII/64/07
(2007_uchwala_64.rtf - 6.088 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:13:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/64/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Komorów - Grabowica nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XIII/65/07
(2007_uchwala_65.rtf - 6.956 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:16:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/65/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie, gmina Tuczępy oraz w sprawie objęcia przez Gminę Pacanów udziałów w kapitale zakładowym spółki i wyrażenia zgody na pokrycie udziałów gotówką.

Załącznik do uchwały Nr XIII/65/07
(2007_zal_uchwala_65.doc - 62.976 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:19:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik Nr 1 - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała Nr XIII/66/07
(2007_uchwala_66.rtf - 5.961 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:20:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/66/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.09.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Biechowie na okres 10 lat.

Uchwała nr XIII/67/07
(2007_uchwala_67.rtf - 16.99 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:22:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XIII/67/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.6.2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/239/06 z dnia 30 czerwca 2006r. Rady Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała Nr XIII/68/07
(2007_uchwala_68.rtf - 6.425 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:24:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/68/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów

Uchwała nr XIV/69/07
(2007_uchwala_69.rtf - 7.076 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:36:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XIV/69/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 31.07.2007r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do uchwały nr XIV/69/07
(2007_zal_uchwala_69.zip - 412.171 KB) Data publikacji: 2007-08-24 10:59:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XIV/70/07
(2007_uchwala_70.rtf - 6.844 KB) Data publikacji: 2007-08-24 11:09:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIV/70/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 31.07.2007r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Biechowie.

Uchwała XIV/71/07
(2007_uchwala_71.rtf - 6.559 KB) Data publikacji: 2007-08-24 11:17:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała XIV/71/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 31.07.2007r. w sprawie nabycia od GS SCH w Pacanowie nakładów budowlanych na działkach będących własnością Gminy Pacanów w zamian za zadłużenia z tytułu należności opłat za użytkowanie wieczyste

Uchwała Nr XV/72/07
(2007_uchwala_72.rtf - 7.158 KB) Data publikacji: 2007-08-24 12:28:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XV/72/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 6.08.2007r. w sprawie: przekazania i upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do wykorzystania Raportu pokontrolnego w Zakładzie Budżetowym ZUWIK ,,Raport z wykonania usługi sprawdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie za okres 1-07-2002 r. do 30-06-2007 r.”

Uchwała Nr XVI/73/07
(2007_uchwala_73.rtf - 6.351 KB) Data publikacji: 2007-12-10 11:30:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVI/73/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.08.2007r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do uchwały Nr XVI/73/07
(2007_zal_uchwala_73.zip - 328.316 KB) Data publikacji: 2007-12-10 11:31:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XVI/74/07
(2007_uchwala_74.rtf - 5.98 KB) Data publikacji: 2007-12-10 11:33:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVI/74/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.08.2007r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Karsy Małe, Trzebica, Sroczków, Książnice, Wójeczka

Uchwała Nr XVI/75/07
(2007_uchwala_75.rtf - 6.926 KB) Data publikacji: 2007-12-10 11:34:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVI/75/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.08.2007 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w miejscowości Słupia

Uchwała Nr XVI/76/07
(2007_uchwala_76.rtf - 6.16 KB) Data publikacji: 2007-12-10 11:35:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVI/76/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.08.2007r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Załącznik do uchwały nr XVI/76/07
(2007_zal_uchwala_76.jpg - 108.835 KB) Data publikacji: 2007-12-10 11:40:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Stawki opłat za odprowadzanie odpadów i ścieków

Uchwała Nr XVII/77/07
(2007_uchwala_77.rtf - 10.424 KB) Data publikacji: 2007-12-10 12:24:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/77/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 20.09.2007r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Słupi i w Caritas Kieleckiej Domu Opieki w Ratajach Słupskich dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała XVII/78/07
(2007_uchwala_78.rtf - 7.107 KB) Data publikacji: 2007-12-10 13:17:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała XVII/78/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 20.09.2007r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIV/71/2007r w sprawie nabycia od GS SCH w Pacanowie nakładów budowlanych na działkach będących własnością Gminy Pacanów w zamian za zadłużenia z tytułu należności opłat za użytkowanie wieczyste.

Uchwała Nr XVII/79/07
(2007_uchwala_79.rtf - 7.331 KB) Data publikacji: 2007-12-10 13:25:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/79/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 20.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do uchwały nr XVII/79/07
(2007_zal_uchwala_79.zip - 467.503 KB) Data publikacji: 2007-12-10 14:00:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XVII/80/07
(2007_uchwala_80.rtf - 6.297 KB) Data publikacji: 2007-12-10 14:01:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/80/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 20.09.2007r.w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Pacanów w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Solec Zdrój Oddział Pacanów

Uchwała Nr XVIII/81/07
(2007_uchwala_81.rtf - 8.592 KB) Data publikacji: 2007-12-11 11:22:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVIII/81/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.10.2007r.w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki uchwały Nr XVIII/81/07
(2007_zal_uchwala_81.zip - 598.898 KB) Data publikacji: 2007-12-11 11:23:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała XVIII/82/07
(2007_uchwala_82.rtf - 12.857 KB) Data publikacji: 2007-12-11 11:36:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała XVIII/82/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.10.2007r w sprawie przystąpienia Gminy Pacanów do STOWARZYSZENIA „G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania

Uchwała Nr XVIII/83/07
(2007_uchwala_83.rtf - 55.118 KB) Data publikacji: 2007-12-11 11:46:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVIII/83/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.10.2007 roku w sprawie zmiany statutu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Uchwała Nr XVIII/84/07
(2007_uchwala_84.rtf - 42.527 KB) Data publikacji: 2007-12-11 11:50:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVIII/84/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.10.2007 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Załącznik do uchwały Nr XVIII/84/07
(2007_zal_uchwala_84.rtf - 73.233 KB) Data publikacji: 2007-12-11 11:53:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Statut Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Uchwała Nr XVIII/85/07
(2007_uchwala_85.rtf - 18.537 KB) Data publikacji: 2007-12-11 12:13:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVIII/85/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 października 2007r w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Uchwała Nr XIX/86/07
(2007_uchwala_86.rtf - 6.038 KB) Data publikacji: 2007-12-11 12:47:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/86/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 14.11.2007r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Stowarzyszeniu „Razem w Przyszłość " w Trzebicy w użyczenie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XX/87/07
(2007_uchwala_87.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2007-12-10 12:39:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/87/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XX/88/07
(2007_uchwala_88.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2007-12-11 12:51:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/88/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XX/89/07
(2007_uchwala_89.doc - 65.024 KB) Data publikacji: 2007-12-11 12:52:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/89/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XX/90/07
(2007_uchwala_90.rtf - 5.832 KB) Data publikacji: 2007-12-11 12:58:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/90/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r. w sprawie odmowy ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec dla Gminy Pacanów oraz Gminy Oleśnica na rok 2008

Uchwała Nr XX/91/07
(2007_uchwala_91.rtf - 8.699 KB) Data publikacji: 2007-12-11 13:09:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/91/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do uchwały Nr XX/91/07
(2007_zal_uchwala_91.zip - 580.617 KB) Data publikacji: 2007-12-12 08:28:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XX/92/07
(2007_uchwala_92.rtf - 13.265 KB) Data publikacji: 2007-12-12 08:30:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/92/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego; podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XX/93/07
(2007_uchwala_93.rtf - 6.13 KB) Data publikacji: 2007-12-12 08:31:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/93/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

Uchwała Nr XX/94/07
(2007_uchwala_94.rtf - 25.347 KB) Data publikacji: 2007-12-12 08:32:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/94/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/83/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany statutu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Uchwała Nr XX/95/07
(2007_uchwala_95.rtf - 5.899 KB) Data publikacji: 2007-12-12 08:33:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/95/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/84/07 z dnia 25 października 2007r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Uchwała Nr XX/96/07
(2007_uchwala_96.rtf - 47.589 KB) Data publikacji: 2007-12-12 08:35:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/96/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r. w sprawie uchwalenia statutu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Uchwała Nr XX/97/07
(2007_uchwala_97.rtf - 6.949 KB) Data publikacji: 2007-12-12 08:36:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/97/07 Rady Gminy Pacanó z dnia 29 .11.2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów nr XIII/63/2007 z dnia 29.06.2007 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XX/98/07
(2007_uchwala_98.rtf - 7.313 KB) Data publikacji: 2007-12-12 08:49:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/98/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r.w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Pacanów do powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Pacanów o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr XXI/99/07
(2007_uchwala_99.rtf - 11.05 KB) Data publikacji: 2008-12-18 11:56:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXI/99/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXI/99/07
(2007_zal_uchwala_99.zip - 311.507 KB) Data publikacji: 2008-12-18 11:57:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXI/100/07
(2007_uchwala_100.pdf - 774.863 KB) Data publikacji: 2008-12-18 12:38:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XXI/101/07
(2007_uchwala_101.pdf - 388.724 KB) Data publikacji: 2008-12-18 12:46:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXI/101/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu gminy Pacanów, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXI/102/07
(2007_uchwala_102.pdf - 157.515 KB) Data publikacji: 2008-12-18 12:52:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXI/102/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/83/04 RG z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytulu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6603

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-02-06 09:32:46
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-02-06 09:40:39
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2018-12-18 08:26:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony