2006 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-01-24 12:41:31

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pacanów za okres 2005 roku przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Pacanowie przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące gospodarki finansowej Gminy Pacanów.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące gospodarki finansowej Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w PacanowiePowrót