w 2003 roku

Wersja do druku

w 2003 roku

Zarządzenie Nr 1/03 z dnia 06.01.2003r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego sieci wodociągowej w miejscowościach: Rataje Słupskie i Rataje Karskie

Zarządzenie Nr 2/03 z dnia 15.01.2003r.

w sprawie ustalenia budżetów jednostkowych szkół, gimnazjów i przedszkoli na 2003 rok

Zarządzenie Nr 3/03 z dnia 15.01.2003r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 4/03 z dnia 17.01.2003r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 5/03 z dnia 20.01.2003r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego p. Alberta Stojka.

Zarządzenie Nr 6/03 z dnia 27.01.2003r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli.

Zarządzenie Nr 7/03 z dnia 12.02.2003r.

w sprawie powołania gminnej komisji d/s rozstrzygnięcia konkursu nt."ZAGROŻENIA – TEGO MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ” organizowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Zarządzania Kryzysowego zgodnie z programem działania w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych w województwie świętokrzyskim na rok 2003.

Zarządzenie Nr 8/03 z dnia 13.02.2003r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Wójczy

Zarządzenie Nr 9/03 z dnia 13.02.2003r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 10/03 z dnia 13.02.2003r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zborówku

Zarządzenie Nr 11/03 z dnia 13.02.2003r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pacanowie

Zarządzenie Nr 12/03 z dnia 13.02.2003r.

w sprawie regulaminu pracy komisji przeprowadzającej konkurs dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 13/03 z dnia 19.02.2003r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pacanowie oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody.

Zarządzenie Nr 14/03 z dnia 17.03.2003r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli.

Zarządzenie nr 15/03 z dnia 24.03.2003r.

W sprawie przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie oraz Gimnazjum Nr l w Pacanowie

Zarządzenie Nr 16/03 z dnia 24.03.2003r.

w sprawie określania stawki procentowej pierwszej opłaty dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Pacanowie w związku ze sprzedażą użytkowania wieczystego części działki nr 1190/12 za numerem 1190/18 o pow. 0.1237ha i działki nr 1190/17 o pow. 0.8330 ha położonej we wsi Biechów

Zarządzenie Nr 17/03 z dnia 24.03.2003r.

w sprawie określania stawki procentowej pierwszej opłaty dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Pacanowie w związku ze sprzedażą użytkowania wieczystego części działki nr 1190/12 za numerem 1190/16 o pow. 0.6980ha położonej we wsi Biechów

Zarządzenie Nr 18/03 z dnia 24.03.2003r.

W sprawie sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej we wsi Oblekoń gm.Pacanów oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako dziatki nr 170/1, 170/2 o pow.0.26 ha.

Zarządzenie Nr 19/03 z dnia 03.04.2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 20/03 z dnia 18.04.2003r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 21/03 z dnia 18.04.2003r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pacanowie

Zarządzenie Nr 22/03 z dnia 18.04.2003r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zborówku

Zarządzenie Nr 23/03 z dnia 18.04.2003r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Wójczy

Zarządzenie Nr 24/03 z dnia 18.04.2003r.

w sprawie regulaminu pracy komisji przeprowadzającej konkurs dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 25/03 z dnia 28.04.2003r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. „Najładniejsza i najestetyczniejsza „posesja w miejscowości Pacanów.

Zarządzenie Nr 26/03 z dnia 28.04.2003r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji Uchwały Nr 194/2001 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 27/03 z dnia 28.04.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia udzielenia zamówienia publicznego na remont i odbudowę drogi gminnej nr 1551076 Wola Biechowska - Niegosławice

Zarządzenie Nr 28/03 z dnia 28.04.2003r.

W sprawie sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej we wsi Oblekoń gm.Pacanów oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działki nr 170/1,170/2 o pow.0.26 ha.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2783

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-18 09:43:00
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-03-27 11:58:22
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-03-27 11:58:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony