w 2006 roku

Wersja do druku

w 2006 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/06
(ZAR_1_06.rtf - 5.368 KB) Data publikacji: 2006-02-15 13:09:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie określania stawki procentowej pierwszej opłaty dla Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska " w Pacanowie w związku ze sprzedażą użytkowania wieczystego działki nr 1398 o pow. 0.03ha położonej we wsi Pacanowie

Zarządzenie Nr 2/06
(ZAR_2_06.rtf - 4.963 KB) Data publikacji: 2006-02-28 10:02:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 lutego 2006r.w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 3/06
(ZAR_3_06.rtf - 6.57 KB) Data publikacji: 2006-03-14 10:04:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji do oszacowania przydatności do użytku sprzętu mechanicznego znajdującego się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 4/06
(ZAR_4_06.rtf - 5.658 KB) Data publikacji: 2006-06-06 11:28:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 marzec 2006r.w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia Nr 4/06
(zal_ZAR_4_06.jpg - 34.749 KB) Data publikacji: 2006-06-06 11:30:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 4/06

Zarządzenie Nr 5/06
(ZAR_5_06.rtf - 5.138 KB) Data publikacji: 2006-07-10 10:27:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy w Pacanowie z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie udzieleniu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dla działek nr 2108/3, 2108/4, 2108/5, 2108/6, 2108/7, 2108/9, 2108/12 położonej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 6/06
(ZAR_6_06.rtf - 6.066 KB) Data publikacji: 2006-07-10 10:32:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 6/06 Wójta Gminy w Pacanowie z dnia 5 maja 2006r. w sprawie określania stawki procentowej pierwszej opłaty dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska " w Pacanowie w związku ze sprzedażą użytkowania wieczystego działki nr 1437 o pow.0.21ha położonej we wsi Pacanowie

Zarządzenie Nr 7/06
(ZAR_7_06.rtf - 5.924 KB) Data publikacji: 2006-07-10 10:34:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „na dostawę paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Pacanów"

Załącznik do zarządzenia Nr 7/06
(zal_ZAR_7_06.rtf - 26.002 KB) Data publikacji: 2006-07-10 10:37:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 8/06
(ZAR_8_06.rtf - 29.209 KB) Data publikacji: 2006-07-10 10:39:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 8/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 maja 2006r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Pacanów

Zarządzenie nr 9/06
(ZAR_9_06.rtf - 5.822 KB) Data publikacji: 2006-07-10 10:43:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 9/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2006r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowe istniejącego budynku usługowo-handlowego na potrzeby administracyjne Urzędu Gminy w Pacanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej"

Załącznik do zarządzenia Nr 9/06
(zal_ZAR_9_06.rtf - 27.025 KB) Data publikacji: 2006-07-10 11:26:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetragowej

Zarządzenie Nr 10/06
(ZAR_10_06.rtf - 6.818 KB) Data publikacji: 2006-07-10 11:27:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarrządzenie Nr 10/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych

Zarządzenie nr 11/06
(ZAR_11_06.rtf - 7.747 KB) Data publikacji: 2006-07-10 11:34:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 11/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sroczków"

Zarządzenie Nr 12/06
(ZAR_12_06.rtf - 9.14 KB) Data publikacji: 2006-07-10 11:34:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 12/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie przyznania nagród za udział w zawodach sportowo - pożarniczych.

Zarządzenie Nr 13/06
(ZAR_13_06.rtf - 7.029 KB) Data publikacji: 2006-07-10 11:35:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 13/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie powalania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na „ Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w miejscowości Pacanów, Słupia - nawiązanie do etapu I i II"

Załącznik do zarządzenia Nr 13/06
(zal_ZAR_13_06.rtf - 19.352 KB) Data publikacji: 2006-07-10 11:36:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 14/06
(ZAR_14_06.rtf - 6.556 KB) Data publikacji: 2006-07-10 11:38:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 14/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przyznania nagród za udział w zawodach sportowo- pożarniczych.

Zarządzenie Nr 15/06
(ZAR_15_06.rtf - 8.518 KB) Data publikacji: 2006-07-18 13:39:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10.07.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. ,,Wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego Nr. 22 od oczyszczalni ścieków w km 0+790-1+850 w miejscowości Słupia wraz z. konserwacja rowu opaskowego w obrębie oczyszczalni"

Zarządzenie Nr 16/06
(ZAR_16_06.rtf - 8.132 KB) Data publikacji: 2006-07-18 13:40:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.07.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Pacanów - Etap II”

Zarządzenie Nr 17/06
(ZAR_17_06.rtf - 10.486 KB) Data publikacji: 2006-07-18 13:41:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18.07.2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenia Nr 18/06
(ZAR_18_06.rtf - 9.926 KB) Data publikacji: 2006-07-25 09:35:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenia Nr 18/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24.07.2006r. w sprawie powołania Kkomisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetragu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,na zakup kruszywa na potrzeby Gminy pacanów"

Załącznik do zarządzenia Nr 18/06
(zal_ZAR_18_06.rtf - 26.25 KB) Data publikacji: 2006-07-25 09:37:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 19/06
(ZAR_19_06.rtf - 16.589 KB) Data publikacji: 2006-08-24 07:25:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie poZarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pacanów.

Załącznik do zarządzenia Nr 19/06
(zal_ZAR_19_06.zip - 104.812 KB) Data publikacji: 2006-08-24 07:28:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działąnia Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 20/06
(ZAR_20_06.rtf - 8.588 KB) Data publikacji: 2006-08-24 07:30:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 lipca 2006r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „na remont drogi gminnej (nr ewid. grunt 439) we wsi Wójcza

Załącznik do zarządzenia Nr 20/06
(zal_ZAR_20_06.rtf - 26.689 KB) Data publikacji: 2006-08-24 07:34:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 21/06
(ZAR_21_06.rtf - 9.11 KB) Data publikacji: 2006-08-24 07:41:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 lipca 2006r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Pacanów”

Załącznik do zarządzenia Nr 21/06
(zal_ZAR_21_06.rtf - 26.578 KB) Data publikacji: 2006-08-24 07:44:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 22/06
(ZAR_22_06.rtf - 5.015 KB) Data publikacji: 2006-08-24 07:47:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 22/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2006r. powołuję Zespół ds. utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 23/06
(ZAR_23_06.rtf - 11.15 KB) Data publikacji: 2006-08-24 07:50:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 sierpnia 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2006 roku zadania własnego Gminy w zakres upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Pacanów.

Załącznik do zarzadzenia Nr 23/06
(zal_ZAR_23_06.zip - 44.229 KB) Data publikacji: 2006-08-24 09:47:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 24/06
(ZAR_24_06.rtf - 9.108 KB) Data publikacji: 2006-08-24 09:50:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 24/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,na remont drogi gminnej nr 002760 we wsi Karsy Małe”

Załącznik do zarządzenia Nr 24/06
(zal_ZAR_24_06.rtf - 26.786 KB) Data publikacji: 2006-08-24 09:52:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 25/06
(ZAR_25_06.rtf - 6.898 KB) Data publikacji: 2006-08-24 09:53:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 25/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Gabrieli Czechowskiej i Barbary Kot

Zarządzenie Nr 26/06
(ZAR_26_06.rtf - 5.535 KB) Data publikacji: 2006-08-24 09:55:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2006r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Pacanów nr XL/217/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 27/06
(ZAR_27_06.rtf - 5.003 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:25:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenenie Nr 27/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 sierpień 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Nr 27/06
(zal_ZAR_27_06.rtf - 4.629 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:26:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 28/06
(ZAR_28_06.rtf - 5.5 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:27:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 sierpień 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Załącznik do zarządzenia Nr 28/06
(zal_ZAR_28_06.rtf - 4.652 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:28:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie przeznaczonej do wynajmu

Zarządzenie Nr 29/06
(ZAR_29_06.rtf - 5.179 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:29:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 sierpień 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Nr 29/06
(zal_ZAR_29_06.rtf - 4.585 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:34:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Podwalu przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 30/06
(ZAR_30_06.rtf - 5.384 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:53:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 sierpień 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Nr 30/06
(zal_ZAR_30_06.rtf - 4.48 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:56:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 31/06
(ZAR_31_06.rtf - 5.15 KB) Data publikacji: 2006-09-01 13:57:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 31/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 sierpień 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Nr 31/06
(zal_ZAR_31_06.rtf - 5.608 KB) Data publikacji: 2006-09-01 14:00:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Wójcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszeństwa dla jego najemcy Władysława Karkochy

Zarządzenie Nr 32/06
(ZAR_32_06.rtf - 11.678 KB) Data publikacji: 2006-10-04 10:25:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 32/06 wójta Gminy Pacanów z dnia 4 września 2006 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 33/06
(ZAR_33_06.rtf - 5.364 KB) Data publikacji: 2006-10-04 10:26:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 33/06 z dnia 12 września 2006 r. Wójt Gminy Pacanów w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia Nr 33/06
(zal_ZAR_33_06.jpg - 63.404 KB) Data publikacji: 2006-10-04 10:27:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzena Nr 33/06

Zarządzenie Nr 34/06
(ZAR_34_06.rtf - 6.439 KB) Data publikacji: 2006-10-04 10:28:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15 września 2006r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Pacanowie

Zarządzenie Nr 35/06
(ZAR_35_06.rtf - 8.278 KB) Data publikacji: 2006-10-10 08:46:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 września 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2006 roku nadania własnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Pacanów.

Załącznik do zarzadzenia nr 35/06
(zal_ZAR_35_06.exe - 232 KB) Data publikacji: 2006-10-10 08:48:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin komisji konkursowej i waor karty oceny

Zarządzenie Nr 36/06
(ZAR_36_06.rtf - 8.364 KB) Data publikacji: 2006-10-10 08:48:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 36/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25.09.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót – ,,Remont drogi gminnej nr 002760T we wsi Karsy Małe”

Zarządzenie Nr 37/06
(ZAR_37_06.rtf - 53.07 KB) Data publikacji: 2006-10-10 08:49:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 37/06 z dnia 29 września 2006r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 38/06
(ZAR_38_06.rtf - 21.5 KB) Data publikacji: 2006-10-10 08:50:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 38/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 października 2006r w sprawie określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 39/06
(ZAR_39_06.rtf - 8.438 KB) Data publikacji: 2006-10-10 08:51:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5.10.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót ,,Remont drogi gminnej (nr ewid. grunt 439)we wsi Wójcza”

Zarządzenie Nr 40/06
(ZAR_40_06.rtf - 8.25 KB) Data publikacji: 2006-10-10 08:52:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 40/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5.10.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pogwarancyjnego ,,Remont drogi gminnej nr 155176 we wsi Wola Biechowska”

Zarządzenie Nr 41/06
(ZAR_41_06.rtf - 9.291 KB) Data publikacji: 2006-10-28 08:39:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 41/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11 października 2006r. w sprawie powołania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Zarządzenie Nr 42/06
(ZAR_42_06.rtf - 10.351 KB) Data publikacji: 2006-11-16 08:09:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości

Załączniki do zarządzenia Nr 42/06
(zal_ZAR_42_06.exe - 6963.824 KB) Data publikacji: 2006-11-20 11:57:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zakładowy Plan Kont i Wykaz Ksiąg Rachunkowych

Zarządzenie Nr 43/06
(ZAR_43_06.rtf - 9.391 KB) Data publikacji: 2006-11-20 12:30:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 44/06
(ZAR_44_06.rtf - 6.595 KB) Data publikacji: 2006-11-20 12:31:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy w Pacanowiez dnia 3 listopada 2006r. w sprawie określania stawki procentowej pierwszej oploty dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska " w Pacanowie w związku ze sprzedażą użytkowania wieczystego działki nr 1550 o paw. 0.15 ha położonej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 45/06
(ZAR_45_06.rtf - 50.028 KB) Data publikacji: 2006-11-20 12:32:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 45/06 z dnia 10 listopada 2006r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr 46/06
(ZAR_46_06.rtf - 7.659 KB) Data publikacji: 2006-11-20 12:33:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 46/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2006r. w sprawie zbycia koparko-spycharki ciągnikowej E02621 -Białoruś

Zarządzenie Nr 47/06
(ZAR_47_06.rtf - 7.307 KB) Data publikacji: 2007-01-08 09:50:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 47/06 z dnia 15 listopada 2006 roku Wójta Gminy Pacanów w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

Załączniki do zarzadzenia Nr 47/06
(zal_ZAR_47_06.exe - 2445.632 KB) Data publikacji: 2007-01-08 09:53:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do zarządzenia Nr 47/06

Zarządzenie Nr 48/06
(ZAR_48_06.rtf - 9.981 KB) Data publikacji: 2007-01-08 09:55:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 48/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17.11.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.,, Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w miejscowości Pacanów – nawiązanie do etapu II”, „ Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w miejscowościach Pacanów, Słupia - nawiązanie do etapu I"

Zarządzenie Nr 49/06
(ZAR_49_06.rtf - 5.727 KB) Data publikacji: 2007-01-08 09:56:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 49/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24.11.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót - „na remoncie chodnika w Ratajach przy drodze gminnej"

Zarządzenie Nr 50/06
(ZAR_50_06.rtf - 5.216 KB) Data publikacji: 2007-01-08 09:57:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 50/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/06
(zal_ZAR_50_06.rtf - 5.155 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:03:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do przekazania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie Nr 51/06
(ZAR_51_06.rtf - 10.864 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:05:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 51/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych i finansowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy w Pacanowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 52/06
(ZAR_52_06.rtf - 107.867 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:06:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 52/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Załącznik do zarządzenia nr 52/06
(zal_ZAR_52_06.rtf - 250.062 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:07:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 53/06
(ZAR_53_06.rtf - 22.116 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:08:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 53/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 grudnia 2006r.w sprawie ustalenia wydatków kwalifikowanych do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego

Zarządzenie Nr 54/06
(ZAR_54_06.rtf - 5.746 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:13:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 54/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia Nr 54/06
(zal_zar_54_06.jpg - 53.499 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:15:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 54/06

Zarządzenie Nr 55/06
(ZAR_55_06.rtf - 19.106 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:16:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 55/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 grudnia 2006r w sprawie określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 56/06
(ZAR_56_06.rtf - 5.076 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:17:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 56/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia nr 56/06
(zal_ZAR_56_06.exe - 265.521 KB) Data publikacji: 2007-01-08 10:18:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia nr 56/06

Zarządzenie Nr 56a
(ZAR_ 56a_06.rtf - 5.863 KB) Data publikacji: 2007-02-16 14:46:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 56a/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.12. 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia Nr 56a
(zal_ZAR_56a_06.exe - 316.52 KB) Data publikacji: 2007-02-16 14:48:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 57/06
(ZAR_57_06.rtf - 4.919 KB) Data publikacji: 2007-02-16 14:49:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 57/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

Załącznik do zarządzenia nr 57/06
(zal_ZAR_57_06.jpg - 50.279 KB) Data publikacji: 2007-02-16 14:50:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załacznik nr 1 w sprawie zmian w budżecie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3334

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-01-12 15:31:00
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2006-07-07 11:34:41
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-02-16 14:50:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony