w 2004 roku

Wersja do druku

w 2004 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/04
(ZAR_1_04.rtf - 5.862 KB) Data publikacji: 2005-11-04 07:51:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Pacanów z dnia 7.01.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Wójczy

Zarządzenie Nr 2/04
(ZAR_2_04.rtf - 5.845 KB) Data publikacji: 2005-11-04 07:51:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 7.01.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 3/04
(ZAR_3_04.rtf - 4.915 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:00:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 03 lutego 2004r. w sprawie wykazu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004r.

Zarządzenie Nr 4/04
(ZAR_4_04.rtf - 6.394 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:03:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów, oraz wprowadzenia Regulaminu tej kontroli.

Załącznik do zarządzenia nr 4/04
(zal_ZAR_4_04.zip - 601.784 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:05:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 5/04
(ZAR_5_04.rtf - 5.195 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:06:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

Załączniki do zarządzenia nr 5/04
(zal_ZAR_5_04.zip - 1625.669 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:08:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Zarządzenie 6/04
(ZAR_6_04.rtf - 8.204 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:10:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ustalenia budżetów jednostkowych szkół, gimnazjów i przedszkoli na 2004 rok

Zarządzenie Nr 7/04
(ZAR_7_04.rtf - 5.415 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:11:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8/04
(ZAR_8_04.rtf - 8.934 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:12:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się w wyposażeniu jednostek oświatowych podległych Radzie Gminy Pacanów: Szkoła Podstawowa w Oblekaniu.

Zarządzenie Nr 9/04
(ZAR_9_04.rtf - 4.62 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:13:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia z 6 lutego 2004r.w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży barakowozu

Zarządzenie Nr 10/04
(ZAR_10_04.rtf - 4.965 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:13:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 15 marca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży barakowozu

Zarządzenie Nr 11/04
(ZAR_11_04.rtf - 3.856 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:14:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 22 marca 2004r. w sprawie wszczęcia procedury na przeprowadzenie zamówienia publicznego pod nazwą „ zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą”

Zarządzenie Nr 12/04
(ZAR_12_04.rtf - 5.59 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:15:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 23 marzec 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wynajmu lokalu użytkowego znajdującego się na działce nr 230/1 w Chrzanowie

Załącznik do zarządzenia nr 12/04
(zal_ZAR_12_04.jpg - 98.634 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:16:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin przetargu ustnego

Zarządzenie Nr 13/04
(ZAR_13_04.rtf - 9.256 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:16:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu jednostki organizacyjnej podległej Radzie Gminy Pacanów: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 14/04
(ZAR_14_04.rtf - 5.307 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:17:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia nr 14/04
(zal_ZAR_14_04.jpg - 58.945 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:18:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 15/04
(ZAR_15_04.rtf - 5.041 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:18:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 16/04
(ZAR_16_04.rtf - 4.379 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:19:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego na ochronę imprezy o nazwie „Festiwal Kultury dziecięcej w Pacanowie"

Załącznik do zarządzenia nr 16/04
(zal_ZAR_16_04.zip - 281.732 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:20:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 17/04
(ZAR_17_04.rtf - 6.238 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:21:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 18/04
(ZAR_18_04.rtf - 5.194 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:22:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 11 maja 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 050 000 zł

Załącznik do zarządzenia nr 18/04
(zal_ZAR_18_04.zip - 277.397 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:22:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 19/04
(ZAR_19_04.rtf - 4.988 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:23:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 12 maja 2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Oblekoniu na działkach nr 170/1 o pow. 0.08ha, 170/2 o pow. 0.18 na

Zarządzenie Nr 20/04
(ZAR_20_04.rtf - 6.373 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:24:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 21 maja 2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwiec 2004r.

Załącznik do zarządzenia nr 20/04
(zal1_ZAR_20_04.zip - 200.238 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:25:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 21/04
(ZAR_21_04.rtf - 5.906 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:25:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 21maja 2004r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 22/04
(ZAR_22_04.rtf - 5.493 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:26:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 23/04
(ZAR_23_04.rtf - 5.7 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:27:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Oblekoniu na działkach nr 368 o pow. 0,18ha

Zarządzenie Nr 24/04
(ZAR_24_04.rtf - 6.432 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:27:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.

Załącznik do zarządzenia nr 24/04
(zal_ZAR_24_04.zip - 312.562 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:29:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin konkursu, kryteria oceny i punktacja.

Zarządzenie Nr 25/04
(ZAR_25_04.rtf - 6.726 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:38:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 17.06.2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Ks. Rafała Nowińskiego

Zarządzenie Nr 26/04
(ZAR_26_04.rtf - 6.594 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:39:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Zarządzenie Nr 27/04
(ZAR_27_04.rtf - 5.641 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:42:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 29.06.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego „na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pacanów- etap I, dodatkowe przyłącza"

Załącznik do zarządzenia nr 27/04
(zak_ZAR_27_04.zip - 254.834 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:52:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 28/04
(ZAR_28_04.rtf - 5.181 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:55:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 30 czerwiec 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia nr 28/04
(zal_ZAR_28_04.jpg - 33.897 KB) Data publikacji: 2005-11-14 13:57:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 29/04
(ZAR_29_04.rtf - 5.728 KB) Data publikacji: 2005-11-14 14:00:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na „Odwodnienie gruntów rowami otwartymi oraz rurociągami drenarskimi terenów przyległych do stadionu sportowego w Pacanowie"

Zarządzenie Nr 30/04
(ZAR_30_04.rtf - 6.017 KB) Data publikacji: 2005-11-14 14:03:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 08.07.2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Barbary Pawełczyk

Zarządzenie Nr 31/04
(ZAR_31_04.rtf - 6.442 KB) Data publikacji: 2005-11-14 14:08:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 08.07.2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Renaty Kareta

Zarządzenie Nr 32/04
(ZAR_32_04.rtf - 10.093 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:29:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie przyznania nagród za udział w zawodach sportowo - pożarniczych.

Zarządzenie Nr 33/04
(ZAR_33_04.rtf - 5.952 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:30:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie upoważnienia innej osoby na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 34/04
(ZAR_34_04.rtf - 3.986 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:32:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 12.07.2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu dla Małych Robót na „Remont Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie"

Zarządzenie Nr 35/04
(ZAR_35_04.rtf - 7.295 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:32:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 12.07.2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Zarządzenie nr 35/A/04
(ZAR_35A_04.rtf - 20.233 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:33:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie: opłat za przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonanej przed 19 lipca 2004r. na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 26/04
(ZAR_36_04.rtf - 6.799 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:34:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 37/04
(ZAR_37_04.rtf - 6.676 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:35:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

ZarządzenieNr 38/04
(ZAR_38_04.rtf - 6.647 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:35:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 39/04
(ZAR_39_04.rtf - 6.677 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:36:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 40/04
(ZAR_40_04.rtf - 4.781 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:37:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 16.08 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr ewid. 162 w Chrzanowie

Załącznik do zarządzenia nr 40/04
(zal_ZAR_40_04.zip - 270.797 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:38:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 41/04
(ZAR_41_04.rtf - 9.525 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:39:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 20.08. 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu jednostek oświatowych podległych Radzie Gminy Pacanów: Szkoła Podstawowa w Zborówku

Zarządzenie Nr 42/04
(ZAR_42_04.rtf - 4.877 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:39:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 9.09.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „remont elewacji budynku Gimnazjum i Szkoly Podstawowej w Pacanowie

Załącznik do zarządzenia nr 42/04
(zal_ZAR_42_04.rtf - 14.215 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:40:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 43/04
(ZAR_43_04.rtf - 4.845 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:41:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 27 września 2004r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udziału w Komisji Przetargowej dla przetargu zbiorczego na zakup wyposażenia klas zerowych realizowanego w ramach PAOW

Zarządzenie Nr 44/04
(ZAR_44_04.RTF - 6.681 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:42:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Załączniki do zarządzenia nr 44/04
(zal_ZAR_44_04.zip - 103.989 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:43:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1 i nr 2

Zarządzenie Nr 45/04
(ZAR_45_04.RTF - 7.571 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:44:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 21 października 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego.

Załącznik do zarządzenia nr 45/04
(zal_ZAR_45_04.zip - 22.464 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:46:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego.

Zarządzenie Nr 46/04
(ZAR_46_04.RTF - 6.495 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:46:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 8.11.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ,. Wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego Nr 22 od oczyszczalni ścieków w km 0+790- 1+850 w miejscowości Słupia "

Załącznik do zarządzenia nr 46/04
(zal_ZAR_46_04.rtf - 22.163 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:55:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 47/04
(ZAR_47_04.RTF - 7.653 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:56:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok

Załączniki do zarządzenia nr 47/05
(zal_ZAR_47_04.zip - 1551.881 KB) Data publikacji: 2005-11-24 14:59:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 48/04
(ZAR_48_04.RTF - 6.239 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:00:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 18.11.2004r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na wykonanie „Budowy drogi gminnej na dz. 3900 (dr) położonej w Biechowie nr 1551026"

Zarządzenie Nr 49/04
(ZAR_49_04.RTF - 7.772 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:01:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 24.11.2004r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Pacanów-etap I, dodatkowe przyłącza."

Zarządzenie Nr 50/04
(ZAR_50_04.RTF - 8.019 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:01:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarki finansowej w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie nr 51/04
(ZAR_51_04.RTF - 6.644 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:02:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 10.12. 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów

Załączniki do zarządzenia nr 51/04
(zal_ZAR_51_04.rtf - 13.154 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:04:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 52/04
(ZAR_52_04.RTF - 6.683 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:05:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 10.12.2004r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na , remont drogi gminnej (nr ewid grunt 162) w Chrzanowie i ustalenia terminu odbioru drogi

Zarządzenie Nr 53/04
(ZAR_53_04.RTF - 8.123 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:06:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 10.12.2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Anety Ambroży

Zarządzenie Nr 54/04
(ZAR_54_04.RTF - 6.349 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:07:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 54/04
(zal_ZAR_54_04.zip - 15.832 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:09:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 55/04
(ZAR_55_04.RTF - 7.081 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:10:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Załącznik do zarządzenia nr 55/05
(zal_ZAR_55_04.zip - 6.745 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:11:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykazy nieruchomości przenzaczonych do wynajmu

Zarządzenie Nr 56/04
(ZAR_56_04.RTF - 7.5 KB) Data publikacji: 2005-11-24 15:13:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pieniężnych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania w Kasie Urzędu Gminy w Pacanowie.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2662

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2005-11-03 15:11:17
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2006-05-10 07:31:22
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-18 09:45:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony