Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola

2023-04-06 14:39:13 Ogłoszenie o naborze

w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów


Zarządzenie Nr 40/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów


Zobacz również: