Opublikowano: 2013-12-18 13:34:06

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 18. 12. 2013r.

Nr sprawy: IGPM.271.23.2013

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014”

 

 

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014” zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust 1, pkt. 4 ustawy.

 

Uzasadnienie:

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. Powyższe fakty stanowią przesłankę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP – i unieważnienia postępowania.

 

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1495
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-12-04 13:28:26
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-12-04 13:31:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu