Opublikowano: 2013-06-10 08:45:40

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów

Wynik postepowania:

Znak: IGPM.271.8.2013                                                               Pacanów 10.06.2013r

 

  

 INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                   

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Odbieranie i zagospodarowanie  stałych  odpadów komunalnych z   Gminy Pacanów”

 

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano :

 

Ofertę nr 3-Zakładu Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek

 Ul Słoneczna 16 28-131 Solec Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę  tj  324 000,00 zł  brutto  spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskując najwyższą liczbę punktów -100,00.

 

1.Zestawienie ofert:

 Nr oferty

 Wykonawca

Oferta Wykonawcy brutto

Liczba pkt. w kryterium „cena ofertowa brutto”

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o

    Ul Wojska Polskiego 3

    28-200 Staszów

386 311,68 zł

83,87

83,87

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOM-ŁAR „

sp. z o.o

     33-230 Szczucin

     Wola Szczucińska 142

   631 800,00 zł

52,28

52,28

3.

  Zakład Usług Wielobranżowych    „HYDROSVAT” Lucjan Swatek

Ul Słoneczna 16

28-131 Solec Zdrój

324 000,00 zł

100,00

100,00

 

 WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1777
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-05-21 12:29:12
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-05-21 12:32:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu