w 2019 roku

Wersja do druku

podpisane w 2019 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2019
(ZAR_1_2019.PDF - 131.04 KB) Data publikacji: 2019-01-30 09:53:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2019 roku

Zarządzenie Nr 2/2019
(ZAR_2_2019.PDF - 123.223 KB) Data publikacji: 2019-01-30 09:55:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 3/2019
(ZAR_3_2019.PDF - 312.646 KB) Data publikacji: 2019-01-30 09:59:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 4/2019
(ZAR_4_2019.PDF - 310.188 KB) Data publikacji: 2019-01-30 10:02:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 5/2019
(ZAR_5_2019.PDF - 1124.455 KB) Data publikacji: 2019-01-30 10:05:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 6/2019
(ZAR_6_2019.pdf - 971.077 KB) Data publikacji: 2019-01-31 13:36:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 7/2019
(ZAR_7_2019.pdf - 309.312 KB) Data publikacji: 2019-01-31 13:37:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 8/2019
(ZAR_8_2019.PDF - 175.597 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:47:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 9/2019
(ZAR_9_2019.PDF - 131.099 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:50:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 10/2019
(ZAR_10_2019.PDF - 324.336 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:53:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 11/2019
(ZAR_11_2019.PDF - 114.11 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:55:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: mieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 12/2019
(ZAR_12_2019.PDF - 138.464 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:58:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publiczne w Pacanowie

Zarządzenie Nr 13/2019
(ZAR_13_2019.PDF - 1314.449 KB) Data publikacji: 2019-02-25 08:19:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2019.

Zarządzenie Nr 14/2019
(ZAR_14_2019.PDF - 871.258 KB) Data publikacji: 2019-02-25 08:22:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 15/2019
(ZAR_15_2019.PDF - 201.645 KB) Data publikacji: 2019-02-25 08:23:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 16/2019
(ZAR_16_2019.pdf - 823.691 KB) Data publikacji: 2019-02-25 08:26:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2019r."

Zarządzenie Nr 17/2019
(ZAR_17_2019.PDF - 1193.357 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:00:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 18/2019
(ZAR_18_2019.PDF - 1160.832 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:03:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 19/2019
(ZAR_19_2019.PDF - 504.151 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:05:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 20/2019
(ZAR_20_2019.PDF - 126.476 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:07:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Oblekoniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 21/2019
(ZAR_21_2019.pdf - 280.384 KB) Data publikacji: 2019-03-27 10:53:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 22/2019
(ZAR_22_2019.PDF - 242.25 KB) Data publikacji: 2019-03-27 11:02:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 23/2019
(ZAR_23_2019.PDF - 131.001 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:33:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 24/2019
(ZAR_24_2019a.PDF - 205.758 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:40:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 25/2019
(ZAR_25_2019.PDF - 266.623 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:41:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 26/2019
(ZAR_26_2019.PDF - 104.177 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:43:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych najmu lokali użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 27/2019
(ZAR_27_2019.PDF - 319.625 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:44:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 28/2019
(ZAR_28_2019.PDF - 293.782 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:46:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 29/2019
(ZAR_29_2019.PDF - 89.526 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:47:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 30/2019
(ZAR_30_2019.pdf - 984.9 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:52:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadania.

Zarządzenie Nr 31/2019
(ZAR_31_2019.PDF - 884.268 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:54:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 32/2019
(ZAR_32_2019.PDF - 103.777 KB) Data publikacji: 2019-04-17 11:34:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru techniczno-jakościowego zadania "Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie"

Zarządzenie Nr 33/2019
(ZAR_33_2019.PDF - 286.096 KB) Data publikacji: 2019-04-17 11:36:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 34/2019
(ZAR_34_2019.PDF - 104.319 KB) Data publikacji: 2019-04-17 11:38:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 35/2019
(ZAR_35_2019.pdf - 967.369 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:24:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 361026T Rataje Karskie "Lisia Górka" od km 0+000 do km -0+473

Zarządzenie Nr 36/2019
(ZAR_36_2019.PDF - 106.257 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:26:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru techniczno-jakościowego zadania: "Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu"

Zarządzenie Nr 37/2019
(ZAR_37_2019.PDF - 100.022 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:28:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311

Zarządzenie Nr 38/2019
(ZAR_38_2019.PDF - 1303.469 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:30:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 39/2019
(ZAR_39_2019.PDF - 1428.293 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:32:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 40/2019
(ZAR_40_2019.PDF - 1478.454 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:34:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 41/2019
(ZAR_41_2019.PDF - 1518.166 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:37:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 42/2019
(ZAR_42_2019.PDF - 69.667 KB) Data publikacji: 2019-05-29 09:47:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: "Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka gm. Pacanów" w ramach umowy nr RK.271.42.2019 z dnia 11.03.2019 r.

Zarządzenie Nr 43/2019
(ZAR_43_2019.PDF - 768.558 KB) Data publikacji: 2019-05-29 09:54:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 44/2019
(ZAR_44_2019.PDF - 944.73 KB) Data publikacji: 2019-05-29 09:58:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 45/2019
(ZAR_45_2019.pdf - 514.884 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:11:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376 - etap I

Zarządzenie Nr 46/2019
(ZAR_46_2019.PDF - 166.654 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:15:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 47/2019
(ZAR_47_2019.PDF - 798.947 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:18:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 48/2019
(ZAR_48_2019.PDF - 77.639 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:19:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 49/2019
(ZAR_49_2019.PDF - 176.379 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:22:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 50/2019
(ZAR_50_2019.PDF - 71.564 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:23:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 51/2019
(ZAR_51_2019.PDF - 63.964 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 52/2019
(ZAR_52_2019.PDF - 49.183 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:28:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 53/2019
(ZAR_53_2019.PDF - 56.577 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:30:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 54/2019
(ZAR_54_2019.PDF - 798.952 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:29:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 55/2019
(ZAR_55_2019.PDF - 598.468 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:31:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 56/2019
(ZAR_56_2019.pdf - 204.223 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:45:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 57/2019
(ZAR_57_2019.pdf - 842.847 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:49:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 58/2019
(ZAR_58_2019.PDF - 927.351 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:51:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 59/2019
(ZAR_59_2019.PDF - 394.363 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:54:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pt. "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 60/2019
(ZAR_60_2019.PDF - 673.314 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:31:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 61/2019
(ZAR_61_2019.PDF - 1082.506 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:40:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Zarządzenie Nr 62/2019
(ZAR_62_2019.PDF - 57.031 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:43:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie zadania: "Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego"

Zarządzenie Nr 63/2019
(ZAR_63_2019.PDF - 56.489 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:47:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich zadania: "Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego"

Zarządzenie Nr 65/2019
(ZAR_65_2019.PDF - 499.977 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:50:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Pozyskanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów."

Zarządzenie Nr 66/2019
(ZAR_66_2019.PDF - 138.382 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:51:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 67/2019
(ZAR_67_2019.PDF - 138.617 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:53:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 68/2019
(ZAR_68_2019.PDF - 124.922 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:56:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 69/2019
(ZAR_69_2019.PDF - 79.803 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:58:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego w zakresie: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".

Zarządzenie Nr 70/2019
(ZAR_70_2019.PDF - 1002.414 KB) Data publikacji: 2019-07-29 12:00:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 71/2019
(ZAR_71_2019.PDF - 75.385 KB) Data publikacji: 2019-07-29 12:02:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2019 r".

Zarządzenie Nr 72/2019
(ZAR_72_2019.PDF - 51.409 KB) Data publikacji: 2019-07-29 12:05:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań: - Remont drogi gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km 0+000 do km 0+314 i od km 1+407 do km 1+982. - Przebudowa drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska przez wieś od km 0+739 do km 1+240

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 325

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-01-30 09:51:27
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-01-30 09:51:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2019-07-29 12:05:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony