Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-03-24 09:12:05

zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

>> Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188)

 

>> Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

>> Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

>> Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.Powrót