Rejestr działalności regulowanejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-03-06 07:47:33

Urząd Gminy Pacanów informuje, że w dniu1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 zpóźn. zm.). Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pacanów są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Pacanów. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Pacanów na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.Wzór wniosku i oświadczenie dostępne są poniżej.
Załączone pliki
wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docwniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej (wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2012-08-14 09:05:45 Redaktor: Olga Nalepa
Opis: WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
201902_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.docRejestr działalności regulowanej stan na 22.02.2019 roku (201902_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 18:08:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Powrót