Opłata targowaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-02-22 11:52:21

 

 

Wysokość stawek opłaty targowej, zasady poboru, określenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określają: uchwała Rady Gminy Pacanów Nr IX/53/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. i uchwała ją zmieniająca Nr XXXIV/145/08 z dnia 12 września 2008r.

 

,, ....

§ 2.

 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:

1. od sprzedaży ziemiopłodów przez rolników :

a) przy sprzedaży z wozu konnego – 5 zł.

b) przy sprzedaży z samochodu , przyczepy o ładowności powyżej 1 t. – 5 

c) przy sprzedaży z samochodu przyczepy o ładowności poniżej 1 t. – 6 

d) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza , wiadra, skrzynki itp. – 1 

2. przy sprzedaży wszelkich artykułów i płodów rolnych od osób prowadzących działalność 

    handlową:

a) przy sprzedaży z autobaru – 10 

b) przy sprzedaży z autosklepu – 10 

c) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i przyczepy – 10 

d) z samochodu ciężarowego  – 8 

e) z samochodu dostawczego – 6 

f) z samochodu osobowego    – 5 

3. Przy sprzedaży towaru rozłożonego na placu targowym od każdej osoby – 1 zł m²

4. W dniach i miejscach imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych organizowanych 

    przez Gminę Pacanów i Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

    ustala się opłatę targową w wysokości:

-  stoisko do 2 m2 - 100,00  ,

- stoisko powyżej 2m2 do 5 m2 - 150,00 zł,

- stoisko powyżej 5 m2 do 20m2 - 200,00 zł."

5. W każdym następnym dniu trwania imprezy sprzedający, który wniósł już opłatę określoną

     w pkt. 4 uiszcza opłatę targową w  wysokości 50%  opłat przedstawionych w tym punkcie.

6. W dniach imprez określonych w pkt. 4 opłaty targowej nie wnoszą kontrahenci i wystawcy

     zaproszeni przez organizatora legitymujący się stosownym zaświadczeniem.

7. Dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów obniża się opłatę określoną w pkt. 4

    o 50%.

...."

 

 

 Powrót