Ewidencja działalności gospodarczejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-01-13 14:09:59

 

Rodzaj Sprawy:

Ewidencja działalności gospodarczej (wydanie, zmiana wpisu, wykreślenie)

 

Miejsce załatwienia sprawy :

-     Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

-   Parter, pokój nr 15

-   tel. 41/ 376 54 03 wew. 26

 

Wymagane dokumenty:

-         wniosek o zgłoszenie/zmianę/wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,

 

Opłaty:

-         100 zł za wydanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

-       50 zł za zmiane wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Termin załatwienia sprawy:

-         do 7 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  sekretariacie prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Powrót