Podatek rolnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-12-01 14:11:35

Wysokość podatku rolnego ustalono na podstawie złożonej informacji w sprawie podatku rolnego oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. 

Zgodnie z art. 21 par. 1  pkt 2 Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( zmiana powierzchni, sposobu użytkowania, sprzedaż) oraz o zmianie miejsca zamieszkania podatnik jest zobowiązany powiadomić Urząd Gminy Pacanów - Referat Podatków, pok. nr 8 w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 Powrót