Stawki za odpady stałe i ciekłeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-12-10 11:50:57

 

Górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów

http://bip.gminy.com.pl/pacanow/2007_zal_uchwala_76.jpgPowrót