Podatki i opłatyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-01-07 13:21:12

 
Od 1 stycznia 2008r. zmienia się numer dotychczas obowiązującego konta bankowego. Po 1 stycznia 2008r. wpłat podatków można dokonać na następujący rachunek Nr 82 85170007 0040 0172 0073 w N.B.S. Solec-Zdrój o/Pacanów oraz do rąk sołtysa.Od niewpłaconego w terminie zobowiązania podatkowego pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.Powrót