Rejestry, ewidencje, archiwaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-04-01 13:28:26

Informacja o sposobie udostępniania w poszczególnych pokojach

Rejestry, ewidencje, archiwa

Lokalizacja w Urzędzie Gminy Pacanów

Archiwum zakładowe
Rejestr wydanych dowodów osobistych
Rejestr wyborców

Ewidencja ludności
Księgi USC: zgonu, urodzenia, małżenstwa

Pokój nr 108,
tel. (41) 376-54-03 wew. 35

Rejestr wydanych aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Rejestr kart drogowych autobusu szkolnego ,,Wiciarz"

Rejestr kart drogowych gimbusa

Pokój nr 111,
tel. (41) 376-54-03 wew. 29

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ewidencja działalności gospodarczej
Rejestr działalności gospodarczej

Rejestr uchwał Rady Gminy

Pokój nr 106,
tel. (41) 376-54-03 wew. 26

Ewidencja podatkowa

Pokój nr 8,
tel. (41) 376-54-03 wew. 28

Dziennik korespondencji
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

Ewidencja skarg i wniosków

Rejestr upoważnień

Rejestr delegacji i poleceń wyjazdów służbowych
Rejestr kart drogowych samochodu służbowego

Pokój nr 101,
tel. (41) 376-54-03

(41) 376 52 88

(41) 376 54 61

Ewidencja dróg
Rejestr mienia komunalnego

Rejestr udzielonych zamówień publicznych
Rejestr działalności regulowanej

Pokój nr  207,
 tel. (41) 376-54-03 wew. 15

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Pokój nr  207,
 tel. (41) 376-54-03 wew. 16

Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych

Pokój nr 109,
tel. (41) 376-54-03 wew. 14Powrót