Taryfa za dostarczanie wody pitnejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-11-30 08:09:48

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr  XXII/110/08 z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody pitnej z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec dla Gminy Pacanów

 

TARYFA

 

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2008

 

 

1. ceny i stawki w niniejszej taryfie przedstawiono w ujęciu netto.

Do cen i stawek będzie doliczona ustawowa stawka podatku VAT

 

Lp.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostka miary

Kwota

1

Cena wody:

- netto

Grupa I

zł/ m3

2,00

Grupa II

zł/ m3

2,00

Grupa III

zł/ m3

1,90

2

Stawka opłaty abonamentowej

Na odbiorcę w zł/ m-c

3,22

 

PRZEWODNICZACY

Rady Gminy

Jan NowickiPowrót