Taryfa za dostarczanie wody pitnejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-06-02 07:24:42

Rada Gminy Pacanów uchwałą nr XXX/185/12 zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2013 Obowiązujące ceny w okresie od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013r:
- 2,19 zł netto + 8 % VAT za dostawę 1 m³ wody dla wszystkich odbiorców
- 3,40 zł netto + 8 % VAT za odbiór 1 m³ ścieków od  wszystkich dostawców
- 3,22 zł netto + 8 % VAT miesięcznej  opłaty abonamentowej od każdego przyłącza wodociągowego

 Powrót