Organizacja Urzędu

Wersja do druku

Urząd Gminy Pacanów

jest czynny od poniedziałku do piątku

 

od 7.00 do 15.00

 

Przyjęcia interesantów przez pracowników Urzędu Gminy
odbywają się w czasie pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów

Wójt Gminy

41 376 54 03 wew.12, pok. nr 103

----------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC oraz sprawy obronne i OC -  41 376 54 56 wew. 36, pok. nr 112

 ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Gminy

41 376 54 03 wew.27, pok. nr 104

----------------------------------------------------------

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy 41 376 54 03 wew. 11, pok. nr 102

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03, wew. 10 pok. nr 101

Pracownik d.s. kadr i płac 41 376 54 03 wew. 23, pok. nr 105

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy 41 376 54 03 wew. 26, pok. nr 106

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty 41 376 54 03 wew. 32, pok. nr 111

Pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204

Informatyk - 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204


Pracownik d.s. obywatelskich (dowody osobiste) - 41 376 54 03 wew. 35 pok. nr 108

Pracownik ds.obywatelskich (stowarzyszenia, OSP) -  41 376 54 03 w. 14, pok.nr 109

Biuro obsługi interesanta (parter) 41 376 54 03 wew. 40 parter

Sprzątaczki, konserwator, kierowcy 

----------------------------------------------------------

Referatu Finansowy

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy 41 376 54 03 wew. 22, 39 pok. nr 6

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej 41 376 54 03 wew. 20, pok. nr 7

Pracownicy d.s. podatków i opłat  41 376 54 03 wew. 28, 38 lub 41 376 54 55 wew. 28, 38,  pok. nr 8

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczenie opłat za wodę i ścieki) 41 376 54 03 wew. 21 pok. nr 2

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczanie opłat za śmieci) 41 376 54 03 wew.30, pok. nr 9

----------------------------------------------------------

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Kierownik Referatu 41 376 54 03  wew.13, pok. nr 208

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych 41 376 54 03 wew.16, pok. nr 207

Pracownik d.s. dróg 41 376 54 03  wew.15, pok. nr 207

Pracownik d.s. gospodarki mieniem komunalnym 41 376 54 03 wew.25, pok. nr 205

Pracownik d.s. inwestycji i zamówień publicznych 41 376 54 03 pok. nr 207

 -----------------------------------------------------------------------

Referat Komunalny

Kierownik Referatu 41 376 54 03   wew.24, pok. nr 206

Pracownik d.s. gospodarki  komunalnej 41 376 54 03 wew.54 pok. nr 203

Pracownik d.s. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami 41 376 54 03 wew.17, pok. nr 206


Konserwatorzy obsługi urządzeń i obiektów komunalnych - 5 etatów

Robotnicy gospodarczy

----------------------------------------------------------

Samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska 41 376 54 03 wew. 18, pok.nr 110 

 

 ----------------------------------------------------------


Regulamin pracy Urzędu Gminy Pacanów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pacanów

Regulamin wynagradzania pracowników

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 20473

Wprowadził(a) do systemu: Stanisław Stańczyk, data: 2003-06-30 12:00:52
Opublikował(a): Stanisław Stańczyk, data publikacji: 2003-06-30 12:00:52
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2018-02-05 08:16:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony