Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2018-05-18 14:00:29 Ogłoszenia

w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia , pn. ,, Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej"

>> treść ogłoszenia<<


Zobacz również: