Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-16 11:52:11 Ogłoszenia

pod nazwą: Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w msc.: Żabiec, Oblekoń, Rtaje Słupskie. w miejscowości Żabiec dodatkowo montaż altany ogrodowej

 

>> oferta Stowarzyszenia Żabieckie Powiślanki <<

 

Zobacz również: