Informacja Starosty Buskiego

2018-03-13 09:47:43 Ogłoszenia

w sprawie terminu składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnote gruntowa w miejscowości Sroczków

>> treść obwieszczenia<<

 

Zobacz również: