Zawiadomienie_GKN.664.2.3.2015

2015-09-29 08:27:25 Ogłoszenia

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych dotyczących budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych, budynków i lokali położonych w gminie Pacanów.

>>ZAWIADOMIENIE<<

Zobacz również: