POSTANOWIENIE NR 142/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

2019-08-27 07:04:30 Ogłoszenia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

>>POSTANOWIENIE KOMISARZA<<

Zobacz również: