Wybory samorządowe

Wersja do druku

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

                 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
                          z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy 
       oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
     (Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151)

__________________________________________________________


Na podstawie postanowienia Nr 2-2/10 z dnia 7 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kielcach II powołano nastęujący skłąd osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie:

1. Artur Marcin Kochanowicz, zam: Niegosławice
2. Kazimierz Bień, zam: Pacanów
3. Józef Jędruch, zam: Oblekoń
4. Patrycja Poniewierska, zam: Pacanów
5. Anna Obarzanek, zam: Książnice
6. Katarzyna Wojtyś, zam: Pacanów
7. Zenon Janicki, zam: Pacanów

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy Pacanów, ul. Radziwiłówka 2, 28- 133 Pacanów
tel. 41 376 5403, 41 376 5459, fax/ 41 376 5980

__________________________________________________________

>> Zmiana w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Pacanowie <<

 

>>>> SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH <<<<

I posiedzienie OBKW 8 listopada 2010r. o godz. 15.00
II posiedzenie OKW 16.11.2010r. o godz. 15.00

Szkolenie OKW organizowane przez Powiatową Komisję Wyborczą w Busku- Zdroju dla
przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
odbędzie się w dn. 15.11.2010r. o godz. 10.00

  ________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PACANOWIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pacanów
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pacanowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. NOWICKI Jan, lat 63, zam. Sroczków

Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. ŁUSZCZ Jan Franciszek, lat 56, zam. Pacanów
2. KUMOŃ Waldemar Andrzej, lat 29, zam. Pacanów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. BIEGACZ Sylwiusz Marek, lat 38, zam. Pacanów
2. PYSZKA Zenon, lat 55, zam. Kwasów
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. DZIEKAN Katarzyna Dorota, lat 35, zam. Pacanów
2. LEWIŃSKI Władysław Jan, lat 70, zam. Pacanów
3. NUREK Katarzyna, lat 31, zam. Pacanów
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. CYBULSKI Robert Tadeusz, lat 48, zam. Pacanów
2. NEGA Bolesław Marian, lat 66, zam. Pacanów
3. SERAFIN Stanisław Michał, lat 55, zam. Kwasów
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KAPEK
1. KAPEK Danuta Antonina, lat 61, zam. Pacanów

Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. KOMASARA Henryka, lat 53, zam. Komorów
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. ADAMCZYK Lucyna, lat 43, zam. Kółko Żabieckie

Okręg Wyborczy Nr 4
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. WÓJTOWICZ Czesław, lat 59, zam. Oblekoń
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. PODKÓWKA Anna, lat 35, zam. Oblekoń
Lista nr 14 – KWW ANDRZEJ KWIATKOWSKI SOLIDARNA WIEŚ
1. STAROŚCIAK Szczepan Daniel, lat 33, zam. Trzebica
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. KORBAŚ Stanisław Józef, lat 44, zam. Oblekoń
2. STAWARZ Leszek, lat 28, zam. Oblekoń

Okręg Wyborczy Nr 5
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. BANACH Jerzy Adam, lat 31, zam. Słupia
2. GUŁA Artur Włodzimierz, lat 34, zam. Niegosławice
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KUC Dorota Józefa, lat 40, zam. Słupia
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. LOLO Stanisław Adam, lat 46, zam. Niegosławice
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. MOLENDA Artur Stanisław, lat 42, zam. Słupia
2. GURGUL Jan Marian, lat 48, zam. Niegosławice

Okręg Wyborczy Nr 6
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. CZAPLA Wiesław Stanisław, lat 54, zam. Biechów
Lista nr 14 – KWW ANDRZEJ KWIATKOWSKI SOLIDARNA WIEŚ
1. KWIATKOWSKI Andrzej Antoni, lat 45, zam. Wójcza
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. JANKOSKI Krzysztof Bogdan, lat 45, zam. Wójcza
Lista nr 17 – KWW CECYLIA BONAR
1. BONAR Cecylia, lat 63, zam. Biechów

Okręg Wyborczy Nr 7
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. GOŁĘBIOWSKI Norbert Włodzimierz, lat 36, zam. Zborówek
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. CZUB Artur Józef, lat 43, zam. Karsy Dolne

Okręg Wyborczy Nr 8
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. MATYJAS Jan, lat 54, zam. Rataje Słupskie

Okręg Wyborczy Nr 9
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ANIOŁ Mariusz Robert, lat 28, zam. Rataje Karskie
Lista nr 15 – KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
1. MATUSZEWSKI Mirosław Ignacy, lat 36, zam. Żabiec
2. NEGA Andrzej Adam, lat 48, zam. Kępa Lubawska
Lista nr 18 – KWW ANDRZEJA KAPAŁKA
1. KAPAŁKA Andrzej Mirosław, lat 43, zam. Rataje Karskie

_______________________________________________________

 OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Pacanowie
z dnia 4 listopada 2010 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Gminy Pacanów zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pacanowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Pacanów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA    KWIATKOWSKIEGO SOLIDARNA WIEŚ
Numer 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"
Numer 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KAPEK
Numer 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CECYLIA BONAR
Numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KAPAŁKA

________________________________________________________

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie
z dnia 2 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pacanów
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta  (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Pacanowie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1.SKOP Wiesław, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Pacanówzgłoszony przez KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA"członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

________________________________________________________

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie
z dnia 4 listopada 2010r.
o obsadzeniu mandatów radnych
Rady Gminy Pacanów
bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pacanowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Pacanów obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej,
w okręgu nr 1 głosowania w wyborach do Rady Gminy Pacanów nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA
1. Nowicki Jan

________________________________________________________


Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie
z dnia 4 listopada 2010r.
o obsadzeniu mandatów radnych
Rady Gminy Pacanów
bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 8

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pacanowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym nr 8 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Pacanów obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej,
w okręgu nr 8 głosowania w wyborach do Rady Gminy Pacanów nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA
1. Matyjas Jan
_______________________________________________________

I N F O R M A C J A

Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie
z dnia 2 listopada 2010 r.
w sprawie publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych w Gminie Pacanów

 

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja w Pacanowie zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2010r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28- 133 Pacanów, pok. nr 5  odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na radnych.

_______________________________________________________

 

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 2 listopada 2010 r.

 

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pacanów

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) w związku z § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 2 listopada 2010 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Pacanów przy ul. Radziwiłłówka 2, pokój nr 5 odbędzie się publiczne losowanie:

1) po 8 osób do obwodowych komisji wyborczych:
a)      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1- spośród 9 zgłoszonych  kandydatów,
b)      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
c)      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
d)      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów  

2)   po 6 osób do obwodowych komisji wyborczych:
a)      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - spośród 8 zgłoszonych kandydatów,
b)      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 - spośród 8 zgłoszonych kandydatów.

_____________________________________________________

 >>>         Obwieszczenie           <<<

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 25 października 2010r.

      o numerach,granicach obwodów głosowania

oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

na terenie gm. Pacanów.

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6292

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2010-10-01 09:20:43
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2010-10-01 09:21:07
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2010-11-12 08:05:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony