Obwieszczenie

Wersja do druku

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 września 2006r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach Rady Gminy w Pacanowie oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba Radnych wybieranych w okręgu

1

2

3

1

Sroczków, Zborówek Nowy

1

2

Pacanów, Książnice, Kwasów

3

3

Komorów, Kółko Żabieckie

1

4

Oblekoń, Trzebica, Podwale

2

5

Słupia, Niegosławice, Chrzanów

2

6

Wójcza, Wójeczka, Biechów, Wola Biechowska, Zołcza Ugory

2

7

Karsy Duże, Karsy Małe, Karsy Dolne Biskupice, Zborówek

1

8

Rataje Słupskie

1

9

Grabowica, Żabiec, Rataje Karskie, Kępa Lubawska

2

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Budynek Urzędu Gminy w Pacanowie
ul. Radziwiłłówka 2.
Tel. (041) 3765403

Wójt

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANU GMINY

/-/ Leonard Kowalski

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1568

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-10-06 18:05:47
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2006-10-13 20:36:44
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-10-13 20:36:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony