2017

Załączone pliki:
Wystapienie pokontrolne NIK (2017_protokol_kontroli_NIK.PDF - 1674.181 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 11:37:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: protokol

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl