2017

Załączone pliki:
Wystapienie pokontrolne NIK (2017_protokol_kontroli_NIK.PDF - 1674.181 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 11:37:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: protokol
Informacja_pokontrolna_3_N_IV_RPO_2017 (Informacja_pokontrolna_3_N_IV_RPO_2017.PDF - 754.531 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 08:37:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Informacja pokontrolna Nr 3/N/IV/RPO/2017 z kontroli końcowej projektu "Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w miejscowości Pacanów"
Informacja_pokontrolna_2_N_IV_RPO_2017 (Informacja_pokontrolna_2_N_IV_RPO_2017.PDF - 786.892 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 08:39:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Informacja pokontrolna Nr 2/N/IV/RPO/2017 z kontroli końcowej projektu "Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w miejscowości Pacanów"
Protokol_SUW_z_15_06_2017 (Protokol_SUW_z_15_06_2017.PDF - 336.764 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 09:44:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Protokół Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z 15.06.2017 w sprawie kontroli realizacji zadań zarządzania kryzysowego
Protokol_PSEE_SE_Ia-4240_26_17 (Protokol_PSEE_SE_Ia-4240_26_17.PDF - 375.72 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 10:00:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Protokół Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej SE.Ia-4240/26/17
Protokol_PSEE_SE_Ia-4240_25_17 (Protokol_PSEE_SE_Ia-4240_25_17.PDF - 319.487 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 10:02:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Protokół Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej SE.Ia-4240/25/17
Wystapienie_pokontrolne_SO_I_431_7_2017.PDF (Wystapienie_pokontrolne_SO_I_431_7_2017.PDF - 695.02 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 10:07:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wystąpienie pokontrolne SO.I.431.7.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z przeprowadzonej kontroli problemowej
Wystapienie_pokontrolne_ONA_421_27_2017_GS (Wystapienie_pokontrolne_ONA_421_27_2017_GS.PDF - 440.398 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 10:17:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wystąpienie pokontrolne ONA.421.27.2017.GS Archiwum Państwowe
Wystapienie_pokontrolne_BiZK_IV_431_11_2017 (Wystapienie_pokontrolne_BiZK_IV_431_11_2017.PDF - 1078.656 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 10:21:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wystąpienie pokontrolne BiZK.IV.431.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl