2014 rok

KOMUNIKAT POKONTROLNY!

W związku z zakończeniem trwającej ponad 3 miesiące  kontroli kompleksowej Gminy Pacanów przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach i otrzymaniem zaleceń pokontrolnych informujemy jak poniżej:

1.       Gmina Pacanów uzyskała dobre wyniki kontroli, wskazano jej pewne obszary kompetencyjne do poprawy. Nie stwierdzono przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

2.       Mieszkańców gminy zainteresowanych treścią wystąpienia pokontrolnego RIO informujemy, że jest ono opublikowane na stronie internetowej RIO Kielce http://bip.kielce.rio.gov.pl/pacanow-,39.html i dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Pacanów (pokój 102 – sekretarz gminy)

Serwis informacyjny UG


Załączone pliki:
Ptotokół kontroli szaletu publicznego w Pacanowie (2014_kontrola_szaletu_publicznego.pdf - 2038.714 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 09:37:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: protokół kontroli
Wystapienie pokontrolne dotyczące przebudowy pomieszczeń i instalacji w budynku przedszkola w Pacanowie (2014_wystapienie_pokontrolne_przedszkole_pacanow.pdf - 2546.703 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 09:47:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wystąpienie pokontrolne
Protokol_kontroli_BiZK_III_431_11_2014 (Protokol_kontroli_BiZK_III_431_11_2014.PDF - 1091.438 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 08:31:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności w Urzędzie Gminy w Pacanowie
Wystapienie_pokontrolne_PS_VI_431_14_2014 (Wystapienie_pokontrolne_PS_VI_431_14_2014.PDF - 470.848 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 08:56:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wystąpienie pokontrolne PS.VI.431.14.2014 kontroli kompleksowej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wystapienie_pokontrolne_PNK_III_431_41_2014 (Wystapienie_pokontrolne_PNK_III_431_41_2014.PDF - 990.044 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 09:01:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wystąpienie pokontrolne PNK.III.431.41.2014 kontroli problemowej w dniu 24 lipca 2014 roku
Zalecenia_pokontrolne_ONA_421_83_2014_GS (Zalecenia_pokontrolne_ONA_421_83_2014_GS.PDF - 268.444 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 09:05:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Zalecenia pokontrolne ONA.421.83.2014.GS kontroli archiwum zakładowego

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl