2014 rok

KOMUNIKAT POKONTROLNY!

W związku z zakończeniem trwającej ponad 3 miesiące  kontroli kompleksowej Gminy Pacanów przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach i otrzymaniem zaleceń pokontrolnych informujemy jak poniżej:

1.       Gmina Pacanów uzyskała dobre wyniki kontroli, wskazano jej pewne obszary kompetencyjne do poprawy. Nie stwierdzono przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

2.       Mieszkańców gminy zainteresowanych treścią wystąpienia pokontrolnego RIO informujemy, że jest ono opublikowane na stronie internetowej RIO Kielce http://bip.kielce.rio.gov.pl/pacanow-,39.html i dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Pacanów (pokój 102 – sekretarz gminy)

Serwis informacyjny UG


Załączone pliki:
Ptotokół kontroli szaletu publicznego w Pacanowie (2014_kontrola_szaletu_publicznego.pdf - 2038.714 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 09:37:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: protokół kontroli
Wystapienie pokontrolne dotyczące przebudowy pomieszczeń i instalacji w budynku przedszkola w Pacanowie (2014_wystapienie_pokontrolne_przedszkole_pacanow.pdf - 2546.703 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 09:47:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wystąpienie pokontrolne

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl