2011 rok

Przebieg i efekty kontroli w 2011 roku

 

> Protokół z kontroli doraźnej w zakresie wykorzystania środków dotacji przyznanych Gminie Pacanów w 2010 roku w ramach sfinansowania wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową.

> Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pacanów w wybranych okresach od 2006 roku do dnia kontroli przeprowadzonej w dniach od 17 listopada 2010 roku do 14 lutego 2011 roku

> Wystąpienie pokontrolne "kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pacanów w wybranych okresach od 2006 roku do dnia kontroli przeprowadzonej w dniach od 17 listopada 2010 roku do 14 lutego 2011 roku"


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl